Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje naukowe

Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Użytkowników SOLARIS Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Pracowników Naukowych SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum czterech uczelni wyższych, kierowane przez prof. dr hab. Macieja Kozaka.

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Projekt pod nazwą „ Molekularne podstawy powstawania chorób neurodegeneracyjnych - wpływ wybranych nanocząstek metalicznych”, złożony w konkursie OPUS 21, otrzymał grant w wysokości 2 632 394 PLN. W skład konsorcjum wchodzą: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider), Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Celem projektu jest określenie wpływu nanocząstek metalicznych (miedź, tlenki miedzi na pierwszym i drugim stopniu utlenienia i cynk) powiązanych z powstawaniem i rozwojem chorób neurodegeneracyjnych (np. choroby Alzheimera). Przejawem procesów patologicznych zachodzących podczas rozwoju tych schorzeń jest powstawanie złogów amyloidowych. Dzięki projektowi możliwe będzie zbadanie wpływu nanocząstek na ten proces.

Badania będą w przyszłości realizowane z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego, na liniach SOLCRYS oraz SOLAIR.

Poznanie procesu tworzenia oraz struktury neurotoksycznych oligomerów peptydów Ab  czy ludzkiej cystatyny C oraz ich nierozpuszczalnych agregatów w obecności nanocząstek metalicznych, pozwoli

opisać procesy neurodegeneracyjne, zachodzące w efekcie zanieczyszczeń środowiska. Dzięki świadomości tych procesów możliwe będzie w przyszłości podejmowanie działań ograniczających emisję tego typu zanieczyszczeń.

 

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN dostępna jest pod tym linkiem.

Polecamy również
Jaką rolę w rozwoju mózgu odgrywa Elongator, kompleks modyfikujący cząsteczki tRNA?
Jaką rolę w rozwoju mózgu odgrywa Elongator, kompleks modyfikujący cząsteczki tRNA?
Rola interkalowanego kobaltu w strukturze elektronowej Co1/3NbS2
Rola interkalowanego kobaltu w strukturze elektronowej Co1/3NbS2
Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota
Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !