Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokotemperaturowa koelektroliza CO2/H2O i bezpośrednia metanizacja w impregnowanym kobaltem elektrolizerze tlenkowym. Bimetaliczna synergia pomiędzy Co i Ni.

Wysokotemperaturowa koelektroliza CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O i bezpośrednia metanizacja w impregnowanym kobaltem elektrolizerze tlenkowym. Bimetaliczna synergia pomiędzy Co i Ni.

Przygotowano serię elektrolizerów tlenkowych (SOEC), modyfikowaną niewielką ilością kobaltu (1,8; 3,6 i 5,4 %mas. w stanie zredukowanym). Posłużyły one do zbadania synergii pomiędzy metalami przejściowymi, która jest wykorzystywana dla zwiększenia aktywności elektrochemicznej oraz chemicznej materiałów katalitycznych.

Pełna charakterystyka materiału, obejmująca obrazowanie STXM, pozwoliła na lepsze zrozumienie oddziaływań pomiędzy Ni oraz wprowadzonym Co, prowadząc do wyjaśnienia przyczyn zwiększonej aktywności elektrochemicznej przy koelektrolizie CO2/H2O. Badanie to pozwoliło także poznać złożoność podstruktur powstałych w obrębie elektrody. Badania wydajności wskazały na duży wkład zarówno rWGS jak i bezpośredniej elektrolizy CO2 w procesie elektroredukcji.

Modyfikacje prowadzone na elektrolizerach tlenkowych (SOEC) polegały na wprowadzeniu niewielkich ilości kobaltu do objętości cermetu Ni-YSZ metodą mokrej impregnacji. Dzięki obrazowaniu STXM połączonemu z pomiarami XAS zaobserwowano, że wprowadzony kobalt utworzył trzy rodzaje podstruktur tlenkowych, a mianowicie: nanocząstki CoxOy wsparte na powierzchni 8YSZ, mieszany związek Ni-Co o strukturze zbliżonej do spinelu znajdujący się na styku rdzenia złożonego z metalicznego Ni i warstwy zewnętrznej oraz nanocząstki CoxOy zawieszone w powstałym tlenku mieszanym (Fig. 1.). Wyniki XPS wskazały, że Co indukował tworzenie się dużej ilości aktywnych miejsc katalitycznych poprzez tworzenie się par Ni3+/Ni2+ i Co3+/Co2+, na których wydajniej zachodziły reakcje chemiczne. Przeprowadzone modyfikacje zwiększyły ponad 2,5-krotnie stężenie CH4 w strumieniu wylotowym oraz zapewniły lepszą wydajność koelektrolizy H2O/CO2 (Fig. 2). Aby wyjaśnić możliwe przyczyny tego wzrostu, przeprowadzono pomiary XAS na linii PIRX oraz STXM na linii DEMETER, które udowodniły obecność znacznej ilości mieszanego związku Ni-Co o strukturze odwróconego spinelu. Jego istnienie spowodowało zmiany w paśmie Ef oraz wprowadziło znaczną ilość centrów aktywnych na powierzchni elektrody. Pomiary za pomocą STXM ujawniły gradientową strukturę typu core-shell ziaren Ni pokrytych związkami Co. Dodatek drugiego metalu przejściowego do konwencjonalnego materiału cermetowego Ni-YSZ zaowocował obiecującymi wynikami w obszarze koelektrolizy H2O/CO2 z jednoczesnym procesem metanizacji. Może się to okazać ważne dla budowy zaawansowanych systemów konwersji zielonej energii.

Fig.1. Opis poniżej.

Fig.1. Obrazy STXM przygotowanej próbki impregnowanej kobaltem (3,6 %mas.) z odpowiadającymi im mapami rozkładu pierwiastków Ni i Co. Przedstawiono także złożenie map Ni i Co.

 

Fig.2. Opis poniżej.

Fig.2. Stężenie CH4 w strumieniu wylotowym przy OCV (A) i 1,3 V (B). Stężenie równowagowe zaznaczone jako linia przerywana. (C) Gęstość prądu przy 1,3 V w zależności od temperatury. Linie przerywane pomiędzy punktami pomiarowymi wprowadzono dla prezentacji ogólnego trendu.

Cała publikacja dostępna poniżej:

P. Blaszczak, M. Zajac, A. Ducka, K. Matlak, B. Wolanin, S. F. Wang, A. Mandziak, B. Bochentyn, and P. Jasinski, High-Temperature Co-Electrolysis of CO2/H2O and Direct Methanation over Co-Impregnated SOEC. Bimetallic Synergy between Co and Ni, Int J Hydrogen Energy 47, 35017 (2022). doi:10.1016/j.ijhydene.2022.08.057

Polecamy również
Mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej

Mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej

Mechanizm molekularnego działania antybiotyku wytwarzanego przez patogen trzciny cukrowej

Mechanizm molekularnego działania antybiotyku wytwarzanego przez patogen trzciny cukrowej

Cienkie warstwy TiO<sub>2</sub>/CuO otrzymane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Cienkie warstwy TiO2/CuO otrzymane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

Badania struktury elektronowej chiralnych materiałów kwantowych.

Badania struktury elektronowej chiralnych materiałów kwantowych.