Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS

W dniach 27-28 czerwca w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS odbyło się spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC (Central European Research Infrastructure Consortium), które skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej i Włoch. W tych jednostkach prowadzone są badania materiałów za pomocą technik wykorzystujących fotony, elektrony, neutrony lub jony.

Konsorcjum zrzeszające 8 państw centralnej Europy oferuje otwarty dostęp do zaawansowanych infrastruktur badawczych z których korzystają bezpłatnie grupy badawcze z krajów członkowskich. Reprezentujące Polskę Centrum SOLARIS udostępnia naukowcom szerokie spektrum unikalnych technik badawczych bazujących na promieniowaniu synchrotronowym. Korzystanie z zaawansowanych infrastruktur oraz eksperckiego wsparcia lokalnych grup badawczych otwiera wyjątkowo atrakcyjne możliwości - mówi prof. dr hab. Marek Stankiewicz, Pełnomocnik ds. Współpracy Centrum SOLARIS.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego  zatwierdzono protokół z poprzedniego spotkania w Zagrzebiu oraz zatwierdzono podjęte uchwały. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący zgromadzenia ogólnego przedstawili swoje sprawozdania, zaktualizowano regulamin wewnętrzny i umowy ramowe, a także odnowiono mandaty kluczowych członków.  Omówiono wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane za pośrednictwem portalu VUO a także dokonano monitoringu postępów konsorcjum, aby zapewnić zgodność z ustalonymi celami.

Więcej informacji o działalności konsorcjum jest dostępnych na stronie: ceric-eric.eu
 

Zgromadzenie Ogólne CERIC-ERIC

 

Zgromadzenie Ogólne CERIC-ERIC

 

Zgromadzenie Ogólne CERIC-ERIC

 

Autor zdjęć: Joanna Kowalik

Polecamy również
Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów