Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów

Projekt nowej linii badawczej w SOLARIS jako zwieńczenie współpracy trzech krajów

SOLARIS jako centrum integrujące trzy międzynarodowe środowiska naukowe stoi w przededniu inauguracji projektu mającego na celu budowę szczególnej linii badawczej. O jej wyjątkowości stanowi połączenie sił Polski, Ukrainy i Szwajcarii w dążeniach do sfinansowania linii eksperymentalnej na rzecz badaczy z kraju owładniętego wojną oraz na rzecz konsolidacji społeczności naukowej regionu Europy Centralno Wschodniej. Inicjatywa jest koordynowana pod auspicjami konsorcjum The League of European Accelerator-based Photon Sources (LEAPS), zrzeszającego wszystkie europejskie ośrodki synchrotronowe w Europie.

W ramach projektu trwającego od 2022 roku, Centrum SOLARIS i Ukraińskie Towarzystwo Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego zorganizowały serię warsztatów, w których uczestniczyło ponad 500 naukowców. Spotkania te pozwoliły na zidentyfikowanie potrzeb i priorytetów badawczych ukraińskiego środowiska naukowego oraz opracowanie szczegółowych planów budowy nowej linii badawczej.
 
Linia, która umożliwi konsolidację ukraińskiej społeczności naukowej oraz badaczy regionu Europy Centralno Wschodniej, będzie zlokalizowana w krakowskim synchrotronie SOLARIS i wstępnie  planowana przez polskich i ukraińskich naukowców. Jednocześnie trwają działania na rzecz poszerzenia współpracy o naukowców z krajów regionu. Projekt nie doszedłby do skutku bez znaczącego wsparcia Instytutu Paula Scherrera (Szwajcaria) oraz profesora Luca Pattheya. Pan Patthey spędził trzy miesiące w Centrum SOLARIS, opracowując studium wykonalności oraz sposób dostarczenia undulatora jako źródła dla nowej linii badawczej, co stanowiło darowiznę rzeczową  Instytutu o wartości 1 mln CHF.
 
Dodatkowe fundusze na budowę linii, w wysokości 1,5 mln CHF, pochodzą ze Szwajcarskiej Fundacji Naukowej oraz Sekretariatu Stanu ds. Badań i Innowacji szwajcarskiego rządu federalnego, które podjęły decyzję o wkładzie w maju br. Te znaczące środki finansowe stanowią kamień milowy w trójstronnej współpracy między Szwajcarią, Polską i Ukrainą. Wsparcie strony Szwajcarskiej jest niezwykle istotne, jednak pozwoli tylko na zrealizowanie części projektu, a do kompletnej realizacji budowy linii badawczej konieczne są dodatkowe fundusze. Centrum SOLARIS prowadzi już działania mające na celu uzyskanie dodatkowych środków w ramach projektów Unii Europejskiej, w ramach ośrodków zrzeszanych w LEAPS a także rozpoczęło rozmowy z przedstawicielami naszego regionu Europy.  
Zainicjowana współpraca między trzema krajami pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do rozwoju nowych technologii i metod badawczych. Dodatkowo, podział kosztów infrastruktury oraz dostępu do zaawansowanych urządzeń zwiększy efektywność badań i skróci czas potrzebny na uzyskanie wyników. Projekt będzie również stymulować wymianę naukowców, budując silne europejskie środowisko badawcze oraz promując zdolności i potencjał naukowy poszczególnych regionów.
 
Nowa linia badawcza będzie działać w reżimie umiarkowanego i twardego promieniowania rentgenowskiego, oferując niezrównane możliwości obserwacji i analizy właściwości materii. Ten postęp ma napędzać innowacje w kilku kluczowych obszarach przemysłu . Projektowana linia będzie katalizatorem badań i rozwoju w branżach kluczowych dla poszczególnych krajów i szerszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak rolnictwo, energetyka, metalurgia, motoryzacja i biotechnologia. Do tej pory żadna porównywalna infrastruktura w rejonie krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie pozwalała na tak kompleksowy zakres badań z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod. Oferowane na linii techniki badawcze umożliwią między innymi:
poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności poprzez analizę pierwiastków śladowych w produktach jadalnych w celu wykrycia zanieczyszczeń i dodatków,
pomoc w opracowaniu bardziej ekologicznych praktyk rolniczych poprzez badanie gleby i zrozumienie procesów wzrostu roślin, transportu składników odżywczych i absorpcji CO2,
analizę katalizatorów stosowanych w produkcji energii, promując tworzenie bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska procesów katalitycznych,
wsparcie inicjatyw w zakresie systemów dostarczania leków, materiałów biokompatybilnych i badań nad chorobami.
 
Trójstronna współpraca między Szwajcarią, Polską i Ukrainą ma na celu zwiększenie potencjału regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zapewnienie zaawansowanych możliwości badawczych, które są zgodne ze strategicznymi celami Unii Europejskiej. Ta innowacyjna infrastruktura przyczyni się do postępu w bardzo ważnych dziedzinach, takich jak rolnictwo, energetyka, metalurgia, motoryzacja i biotechnologia, wspierając konkurencyjną i zrównoważoną przyszłość regionu.
Centrum SOLARIS pozostaje otwarte na międzynarodową współpracę i nieustannie poszukuje nowych partnerów, szczególnie koncentrując swoje działania na krajach nadbałtyckich i z rejonu transkarpackiego. Rozszerzenie współpracy na te regiony stanowi kluczowy element strategii SOLARIS, mającej na celu wzmocnienie sieci międzynarodowych partnerstw naukowych oraz dalszy rozwój infrastruktury badawczej. 
Polecamy również
Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego konsorcjum CERIC-ERIC w Centrum SOLARIS