Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Nowa metoda poprawy jakości danych przez usuwanie szumu

Nowa metoda poprawy jakości danych przez usuwanie szumu

12.02.2024
Naukowcy z linii badawczej CIRI znaleźli sposób na szybsze obrazowanie tkanek biologicznych w podczerwieni. Zaproponowane przez nich rozwiązanie umożliwi szybszą diagnostykę pod kątem nowotworów dzięki odszumianiu. O opracowanej przez nich metodzie MNF2 można przeczytać na łamach periodyku "Chemometrics and Intelligent Laboratory System”. Dzięki temu odkryciu badacze znacząco zwiększyli możliwości pomiarowe z użyciem detektora matrycowego FPA dostępnego na stacji końcowej mikroskopii FT-IR na linii CIRI.
więcej o Nowa metoda poprawy jakości danych przez usuwanie szumu
Bezpośrednia obserwacja tekstury spinowej i efektu Rashby w ferroelektrycznym półprzewodniku

Bezpośrednia obserwacja tekstury spinowej i efektu Rashby w ferroelektrycznym półprzewodniku

08.02.2024
Przeprowadzone na linii pomiarowej URANOS wysokojakościowe eksperymenty ARPES ujawniły strukturę pasmową i spinową w półprzewodniku ulegającym przejściu ferroelektrycznemu. Pomiary zależne od temperatury wykazały wpływ przejścia fazowego ferroelektryka na elektroniczną teksturę spinową.
więcej o Bezpośrednia obserwacja tekstury spinowej i efektu Rashby w ferroelektrycznym półprzewodniku
Detekcja zmian nowotworowych trzustki przy użyciu podczerwieni i uczenia maszynowego

Detekcja zmian nowotworowych trzustki przy użyciu podczerwieni i uczenia maszynowego

29.01.2024
Grupa badaczy z linii badawczej CIRI w swojej najnowszej publikacji pt. Pancreatic intraepithelial neoplasia detection and duct pathology grading using FT-IR imaging and machine learning opublikowanej w Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy przedstawiła wyniki opracowanej przez siebie metody klasyfikacji PanIN, która daje możliwości wczesnego rozpoznawania zmian w komórkach wyścielających przewody trzustkowe przy użyciu podczerwieni i uczenia maszynowego.
więcej o Detekcja zmian nowotworowych trzustki przy użyciu podczerwieni i uczenia maszynowego
Warstwa boru 2D jako nanoskopowa siatka dyfrakcyjna

Warstwa boru 2D jako nanoskopowa siatka dyfrakcyjna

09.01.2024
Badania dwuwymiarowego arkusza boru, czyli borofenu, na powierzchni irydu opisano w artykule międzynarodowego zespołu naukowców kierowanego przez fizyków z Instytutu Fizyki w Zagrzebiu w Chorwacji. Praca opublikowana w czasopiśmie ACS Applied Materials & Interfaces podkreśla nanomodulowane właściwości epitaksjalnego borofenu, który działa jak siatka dyfrakcyjna dla elektronów.
więcej o Warstwa boru 2D jako nanoskopowa siatka dyfrakcyjna
Wpływ obróbki temperaturowej na ewolucję mikrostruktury nadstopu Inocnel 625

Wpływ obróbki temperaturowej na ewolucję mikrostruktury nadstopu Inocnel 625

29.01.2024
Grupa naukowców z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej, NCPS SOLARIS i Instytutu Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Śląskiego pod kierownictwem dr hab. inż. Beaty Dubiel zbadała ewolucję mikrostruktury i towarzyszące jej zmiany twardości podczas wysokotemperaturowego wyżarzania nadstopu niklu Inconel 625 drukowanego w 3D w procesie selektywnego spajania warstw proszku wiązką lasera (ang. Laser Powder Bed Fusion, LPBF). W wyniku systematycznych badań określono różne mechanizmy umocnienia i osłabienia działające podczas wyżarzania nadstopu Inconel 625 LPBF w wysokiej temperaturze.
więcej o Wpływ obróbki temperaturowej na ewolucję mikrostruktury nadstopu Inocnel 625