Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Badania nad strukturą ludzkiego receptora zimna TRPM8

Badania nad strukturą ludzkiego receptora zimna TRPM8

22.11.2023
Naukowcy z Laboratorium Struktury Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pod kierownictwem prof. Marcina Nowotnego wykorzystali mikroskop elektronowy KRIOS zlokalizowany w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS do zbadania ludzkiego białka TRPM8.
więcej o Badania nad strukturą ludzkiego receptora zimna TRPM8
Źródło niespodziewanych właściwości termoelektrycznych monochalkogenków grupy IV

Źródło niespodziewanych właściwości termoelektrycznych monochalkogenków grupy IV

15.11.2023
Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej we współpracy z badaczami z linii URANOS przeprowadził serię eksperymentów dla warstwowych półprzewdoników GeS, SnS oraz SnSe z wykorzystaniem kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES). W badaniach udało się zaobserwować charakterystyczne cechy elektronowej struktury pasmowej, potencjalnie odpowiedzialne za znakomite właściwości termoelektryczne.
więcej o Źródło niespodziewanych właściwości termoelektrycznych monochalkogenków grupy IV
Fotokatalityczna produkcja wodoru nie powodującą emisji gazów cieplarnianych

Fotokatalityczna produkcja wodoru nie powodującą emisji gazów cieplarnianych

08.11.2023
Naukowcy z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Fuzhou University, Universidad Cooperativa de Colombia oraz Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS opublikowali w czasopiśmie Chemical Engineering Journal pracę, w której prezentują nano fotokatalizator Cu/TiO2 umożliwiający potwierdzoną eksperymentalnie fotokatalityczną produkcję wodoru nie powodującą emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentowali wyniki reakcji fotoreformingu wodnego roztworu metanolu pod wpływem oświetlania diodami LED UV. Do zbadania stopnia utlenienia miedzi na powierzchni nanocząstek dwutlenku tytanu (TiO2) przeprowadzono pomiary absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej z wykorzystaniem danych struktury bliskiej krawędzi absorpcji promieniowania X (technika XANES) w linii badawczej ASTRA.
więcej o Fotokatalityczna produkcja wodoru nie powodującą emisji gazów cieplarnianych
Efektywne oczyszczania wód poprzez energię słoneczną

Efektywne oczyszczania wód poprzez energię słoneczną

06.11.2023
Grupa badaczy pod kierownictwem naukowym dr inż. Marty Prześniak-Welenc z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Politechniki Gdańskiej przeprowadziła badania dotyczące efektywnego oczyszczania wód poprzez energię słoneczną. Zbadali rolę NH4V4O10 i jego kompozytu z rGO w zwalczaniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Wyniki zostały opublikowane w periodyku „Scientific Reports”. Swoje badania w trybie komercyjnym prowadzili w Centrum SOLARIS na linii ASTRA.
więcej o Efektywne oczyszczania wód poprzez energię słoneczną
Kamień milowy w poszukiwaniu nowego standardu czasu i częstotliwości

Kamień milowy w poszukiwaniu nowego standardu czasu i częstotliwości

19.10.2023
Międzynarodowy zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Europy pod przewodnictwem Yuri’a Shvyd’ko z ośrodka Argonne National Laboratory (USA), przy udziale pracownika NCPS SOLARIS, dr. inż. Tomasza Kołodzieja, po raz pierwszy w udany sposób wzbudził promieniami rentgenowskimi stan izomeryczny w Skandzie-45 – najostrzejsze przejście kwantowe w reżimie twardego promieniowania rentgenowskiego. To osiągnięcie, które może zaowocować powstaniem nowego typu ultraprecyzyjnych zegarów. Wyniki zaprezentowano w artykule w czasopiśmie Nature.
więcej o Kamień milowy w poszukiwaniu nowego standardu czasu i częstotliwości