Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami

Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami

11.04.2022
Spektroskopia w podczerwieni FTIR w połączeniu z uczeniem maszynowym i chemometrią jest obecnie intensywnie rozwijającym się narzędziem wykorzystywanym do badania składu biochemicznego tkanki z równoczesną wizualizacją mikroskopową. Ta niedestrukcyjna, niosąca bogactwo informacji technika może być z sukcesem stosowana w diagnostyce nowotworów. Podczas rozwoju choroby lub procesu zapalnego, nie tylko skład chemiczny tkanki ulega zmianie, ale także jej przestrzenna organizacja. Obrazowanie w podczerwieni z polaryzacją liniową może dostarczyć nowych i bardzo użytecznych informacji o specyficznej chemicznie organizacji makromolekuł. Zespół linii SOLAIR zaprezentował wyniki swoich badań nad przestrzenną organizacją makromolekularną w ludzkiej tkance trzustkowej z użyciem cztero-polaryzacyjnej metody FTIR.
więcej o Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM

Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM

11.04.2022
Odwrotna transkrypcja obejmuje konwersję jednoniciowego RNA do dwuniciowego DNA. Jest to kluczowy krok w replikacji retrowirusów, katalizowany przez enzym odwrotną transkryptazę. Retrowirusy dzielą się na dwie podrodziny, z których jedna, Spumaretrovirinae, posiada odmienny cykl proliferacji i odmienną strukturę domenową odwrotnej transkryptazy. Przedstawione badania stanowią pierwszy opis strukturalny wiązania kwasu nukleinowego przez odwrotną transferazę wirusa, wykazując jej zdolność do zmiany stanu oligomerycznego w zależności od typu związanego kwasu nukleinowego.
więcej o Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM
Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris

Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris

11.04.2022
Niewiele związków jest dziś równie istotnych dla przemysłu i medycyny co ditlenek tytanu. Struktura elektronowa tlenków metali przejściowych jest istotnym czynnikiem determinującym własności chemiczne i optyczne materiałów. W przypadku tlenków metali oddziaływanie pola krystalicznego ma wpływ na kształt i obsadzenie orbitali elektronowych. W konsekwencji rozszczepienie pola krystalicznego może być czynnikiem modelującym aktywność fotochemiczną. Badania ditlenku tytanu zainaugurowały obecność naukowców IFJ PAN w programach badawczych realizowanych na synchrotronie SOLARIS. Pomiary, współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, przeprowadzono na stacji badawczej XAS.
więcej o Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris
Pierwsza publikacja naukowa z badań na mikroskopie Cryo-EM

Pierwsza publikacja naukowa z badań na mikroskopie Cryo-EM

07.01.2021
Możemy pochwalić się pierwszą publikacją z badań na kriomikroskopie elektronowym, który znajduje się w Centrum SOLARIS.
więcej o Pierwsza publikacja naukowa z badań na mikroskopie Cryo-EM
Dostosowanie obrazowania w podczerwieni do wymogów ekonomicznych kliniki

Dostosowanie obrazowania w podczerwieni do wymogów ekonomicznych kliniki

11.04.2022
Metoda obrazowania w podczerwieni w połączeniu z algorytmami uczenia maszynowego posiada ogromny potencjał jako wsparcie dla histopatologów w rozróżnianiu typów tkanek oraz diagnostyce zmian nowotworowych.
więcej o Dostosowanie obrazowania w podczerwieni do wymogów ekonomicznych kliniki