Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków we wrześniu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdalne pomiary

Ogólne zasady wykonywania pomiarów zdalnych w ośrodku SOLARIS

 1. Przed każdą serią pomiarów zdalnych Użytkownik ma obowiązek skontaktowania się z opiekunem stacji badawczej (local contact) w celu weryfikacji i określenia zakresu wykonywanych badań oraz ustalenia harmonogramu pomiarów z uwzględnieniem godzin wsparcia (na miejscu i zdalnie) z opiekunem stacji.
 2. W czasie pomiarów zdalnych Użytkownik otrzymuje login i hasło do zdalnego zalogowania się na stację roboczą, która będzie wykorzystywana do prowadzenia eksperymentu i/lub wstępnej obróbki danych, zależnie od stacji pomiarowej. Jednocześnie będzie możliwe pobranie wyników eksperymentu na swój lokalny dysk.
 3. Sposób montażu próbek do nośników jest zależne od stacji końcowej i musi zostać uzgodniony z opiekunem stacji badawczej z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpompowanie nośników z próbkami w śluzie, transfer nośników do komory pomiarowej wykonuje pracownik ośrodka Solaris. Wsparcie dla tego zakresu możliwe jest w godzinach pracy opiekunów stacji badawczej.
 4. Badania w temperaturach kriogenicznych i podwyższonych są długotrwałe i wymagają doraźnej lub stałej obecności pracownika SOLARIS przy stacjach końcowych. Z tego powodu muszą one zostać skonsultowane z opiekunem danej stacji pomiarowej (local contact) przed rozpoczęciem eksperymentu, aby móc wpisać je w plan pomiarów.
 5. Ogólne zasady logowania i dostępu do infrastruktury IT znajdują się w załączniku.

Szczegółowe zasady wykonywania pomiarów zdalnych
na poszczególnych stacjach końcowych w ośrodku SOLARIS

 1. W czasie pomiarów Użytkownik otrzymuje login i hasło, umożliwiające zdalny dostęp do stacji roboczej. Stacja robocza umożliwia kontrolę wyników eksperymentalnych zbieranych na bieżąco przez operatora mikroskopu. Jednocześnie Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych na stacji roboczej umożliwiających wstępną obróbkę danych.
 2. Montaż próbek na nośniki wraz z transferem do komory pomiarowej wykonuje osoba obsługująca mikroskop (local contact). Wsparcie Użytkownika możliwe jest maksymalnie przez 16h tj. dwie zmiany (pomiędzy 8:00 a 24:00 czasu lokalnego GMT+1). W tym czasie, Użytkownik może poprosić o zmianę pozycji próbki, obrót, wymianę próbek w komorze głównej, poprawienie ustawienia apertur (apertury kontrastowej, slitu w analizatorze). Wszystkie wspomniane elementy obsługiwane są manualnie, dlatego też dostęp do nich jest kontrolowany przez osobę znajdująca się bezpośrednio przy mikroskopie.
 3. W trakcie pomiarów zdalnych Użytkownik powinien być w stałym kontakcie z operatorem mikroskopu w celu kontroli parametrów pracy mikroskopu i planu pomiarowego. Kontakt może odbywać się poprzez dowolną aplikację do koordynacji pracy zespołowej takiej jak MS Teams czy ZOOM.
 4. Sposób montażu próbek oraz warunki pracy uzgadniane są przed eksperymentem. Napięcie przyspieszające w mikroskopie jest ustalone na 15kV. Dla próbek posiadających elektrody i kontakty elektryczne, praca przy takim napięciu może skutkować wyładowaniami w komorze mikroskopu. Dlatego też, często są one obrazowane przy zredukowanym napięciu. Chęć pracy z mikroskopem PEEM przy innych napięciach niż 15kV musi być zakomunikowana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. W ramach pomiarów zdalnych dopuszcza się pomiary próbek, których preparatyka w układzie UHV jest ograniczona i nie wymaga dużych nakładów pracy oraz szczegółowej technologii wytwarzania. Dlatego do badań zdalnych przede wszystkim są dedykowane próbki, których czyste powierzchnie uzyskuje się poprzez łamanie w UHV lub poprzez eksfoliację. Dopuszcza się również gotowe próbki w walizce próżniowej, pod warunkiem, że użytkownik jest wstanie zapewnić poprawny transport walizki do i z NCPS ,,Solaris” oraz dostarczy szczegółowe informacje odnośnie użytkowania walizki oraz podłączenia do układu UHV.
 2. Sposób przygotowania próbek:
 • próbki należy zamontować na nośniku typu omikron/flag według wytycznych w dokumencie ,,URANOS sample mounting on the sample plate rules’’. Użytkownik może wykonać nośniki we własnym zakresie lub odpowiednio wcześniej (uwzględniając czas na przesyłkę) skorzystać z nośników linii UARPES;
 • próbki przed zamontowaniem należy zorientować krystalograficznie;
 • próbki należy zamontować w sposób trwały tak, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu;
 • do próbek łamanych w UHV w temperaturach kriogenicznych należy dokleić słupek oraz drucik utrzymujący słupek oraz próbkę po rozłupaniu próbki w UHV;
 • do montażu należy użyć materiałów kompatybilnych z UHV oraz niereaktywnych na promieniowanie UV np. stosując klej typu epotek H21D;
 • każda próbka musi być oznaczona i opisana;
 • do próbek należy dołączyć szczegółową informację odnośnie kondycjonowania próbek w UVH w tym przede wszystkim procedury odgazowywania/wygrzewania oraz temperatury pomiaru;
 • próbki do eksfoliacji należy zabezpieczyć do transportu tak, ale nie uległy rozwarstwieniu. Również wymagają określenia procedur eksfoliacji w UHV w tym maksymalne ciśnienie w komorze załadowczej;
 • nośniki, na których montowane są próbki do eksfoliacji muszą być gładkie, tak aby nie zostawały fragmenty taśm na nośniku. Użytkownik może dołączyć do przesyłki taśmę lub skorzystać z dostępnych na linii URANOS.
 1. Przed rozpoczęciem pomiarów użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i działania zgodnie z instrukcjami obsługi oprogramowania SES oraz instrukcjami obsługi oprogramowania linii UARPES.
 2. W czasie prowadzenia pomiarów zdalnych użytkownik zobowiązuje się do korzystania z dwóch monitorów o minimalnej przekątnej 21 cala, tak aby mógł kontrolować pomiar ARPES oraz ustawienia linii jednocześnie.

 

 1. W czasie pomiarów zdalnych Użytkownik otrzymuje login i hasło do zdalnego zalogowania się na stację roboczą, która będzie wykorzystywana do prowadzenia eksperymentu. Stacja robocza umożliwia taki sam zakres kontroli pomiarów jak stacja znajdująca się przy stanowisku pomiarowym. Oznacza to, że Użytkownik ma dostęp do podstawowych aplikacji: panel synoptyczny linii, środowisko Sardany umożliwiające pozycjonowanie próbki względem wiązki i wykonywanie pomiarów absorbcji promieniowania rentgenowskiego, bieżącą analizę i podgląd zakończonych skanów (PyMCA), GUI do zmiany czułości przedwzmacniacza prądowego, dostęp do istniejących makr i możliwość tworzenia swoich sekwencji pomiarowych, podgląd na zmiany czasowe parametrów linii pomiarowej (tj. próżnia, temperatura, pozycje motorów, etc.)
 2. Uniemożliwiamy wykonywania zdalnych pomiarów z użyciem elektromagnesu, gdyż techniczne warunki jakie należy zapewnić wymagają ciągłej obecności osoby przy stanowisku pomiarowym i ciągłego monitorowania efektywności chłodzenia urządzenia.

1. W czasie pomiarów zdalnych Użytkownik otrzymuje login i hasło do zdalnego zalogowania się na stacje robocze, które będą wykorzystywane do prowadzenia eksperymentu. Umożliwia to taki sam zakres kontroli pomiarów jak w przypadku pomiarów prowadzonych stacjonarnie. Oznacza to, że Użytkownik ma dostęp do podstawowych aplikacji pomiarowych, sterujących motorami, kontrolujących warunki eksperymentu oraz umożliwiających wstępną analizę danych.
2. Przed rozpoczęciem pomiarów użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i działania zgodnie z instrukcjami obsługi analizatora i detektora spinowego SpecsLab Prodigy oraz instrukcjami obsługi oprogramowania linii PHELIX.
3. Pomiar próbek w trybie zdalnym dopuszcza próbki, których preparatyka w układzie UHV jest ograniczona. Preferowane są próbki wkładane z powietrza z możliwą eksfoliacją. 
4. Sposób przygotowania próbek:
 • próbki należy zamontować na nośniku typu omikron/flag style według wytycznych w dołączonym dokumencie;
 • jeśli to możliwe, próbki do pomiarów ARPES przed zamontowaniem należy zorientować krystalograficznie;
 • próbki należy zamontować w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu;
 • do montażu należy użyć materiałów kompatybilnych z UHV oraz odpornych  na działanie miękkiego promieniowania X;
 • każda próbka musi być oznaczona i opisana;
 • do próbek należy dołączyć szczegółową informację odnośnie kondycjonowania próbek w UVH w tym przede wszystkim procedury odgazowywania/wygrzewania oraz temperatury pomiaru;
 • próbki do eksfoliacji należy zabezpieczyć przed rozwarstwieniem się w transporcie oraz określić warunki konieczne do dokonania eksfoliacji;
 • do próbek łamanych w UHV w temperaturach kriogenicznych należy dokleić słupek oraz drucik utrzymujący słupek oraz próbkę po rozłupaniu próbki w UHV;
 • próbki powinny być przewodzące lub w odpowiedni sposób uziemione;
 • w przypadku próbek proszkowych należy zadbać o to, żeby się nie osypywały, ponieważ do pomiaru nośniki ustawione są w pozycji wertykalnej.
5. W przypadku pomiarów XAS, XPS, ResPES, AES dopuszcza się możliwość montażu próbek przez Operatora pod warunkiem dostarczenia szczegółowej instrukcji montażu oraz materiałów potrzebnych do montażu próbki, o ile materiały te nie są dostępne w NCPS SOLARIS.
6. Transfer próbek do komory pomiarowej wykonuje Operator. Wsparcie Użytkownika na miejscu możliwe jest w godzinach pracy (pomiędzy 8:00 a 16:00 czasu lokalnego GMT+1). W tym czasie Użytkownik może poprosić o wymianę próbek w komorze głównej oraz ustawienie slitu w analizatorze. Wspomniane elementy obsługiwane są manualnie, dlatego też dostęp do nich jest kontrolowany przez osobę znajdująca się bezpośrednio przy stacji. Po godzinach pracy możliwe jest wsparcie telefoniczne do godziny 22:00.