Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w marcu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperyment

UWAGA !
Z powodu aktualnej sytuacji pandemicznej dopuszczamy maksymalnie 3 osoby z grupy pomiarowej w jednym momencie.

Termin eksperymentu

Opiekun danej linii skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia terminu eksperymentu. Opiekun ustala półroczny harmonogram pracy linii, uwzględniający czas dla użytkowników, czas maszynowy oraz czas wyłączenia synchrotronu.
Preferowane oraz odrzucone przez użytkownika terminy (zadeklarowane w formularzu DUO) są w miarę możliwości uwzględniane przez opiekuna linii podczas ustalania terminu eksperymentu.

Final Declaration

Final Declaration, to dokument załączony do wiadomości e-mail informujący o przyznaniu czasu badawczego w Centrum SOLARIS.

Szablon Final Declaration można również pobrać tutaj: (szablon w wordzie)

Final Declaration należy przesłać do Biura Użytkownika SOLARIS (user.solaris@uj.edu.pl) w formacie pdf. nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem eksperymentu w Centrum SOLARIS.

Zmiany w przesłanym już dokumencie można wprowadzić nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem eksperymentu. W tym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Użytkownika SOLARIS.

Dokument Final Declaration powinien zawierać następujące informacje:

 • listę wszystkich uczestników eksperymentu, którzy przyjadą do SOLARIS;
 • szczegółowy opis wszystkich dodatkowych próbek, które Użytkownik zamierza przywieźć do SOLARIS (oprócz tych, opisanych wcześniej we wniosku o czas badawczy);
 • potrzebę skorzystania z laboratorium próbek;
 • dokument Final Declaration może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zarówno Opiekun Linii jak i Biuro Użytkownika SOLARIS będą się kontaktować z Użytkownikiem.

Warunkiem koniecznym do otrzymania karty dostępu do laboratoriów SOLARIS jest zaliczenie internetowego szkolenia BHP. Szkolenie dostępne jest w DUO (https://duo.synchrotron.pl/#/trainings).

Przygotowanie eksperymentu

Opiekunowie linii badawczych pomagają użytkownikom rozpocząć eksperyment, odpowiednio konfigurując aparaturę, przekazując informacje na temat obsługi linii oraz pomagając w stworzeniu odpowiedniego środowiska próbki. Opiekunowie pomagają również w czasie eksperymentu, ale nie przeprowadzają go.

Pomiary wykonują użytkownicy i obowiązkiem głównego wnioskodawcy jest zapewnienie takiej liczby naukowców, która umożliwi realizowanie eksperymentu przez całą dobę.

Po zakończonych pomiarach prosimy o pozostawienie stanowiska badawczego linii pomiarowej w takim stanie, w jakim było przed rozpoczęciem eksperymentu.

Wysyłka próbek i sprzętu

Koszty wysyłki próbek do SOLARIS pokrywają Użytkownicy. Są oni również odpowiedzialni za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką.
Niezależnie od wymagań bezpieczeństwa związanych z przesyłką próbki, muszą również zostać spełnione wymagania bezpieczeństwa SOLARIS, które zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa próbki, przeprowadzanej przez Inspektorat BHP UJ na platformie DUO. Mają one decydujące znaczenie dla przyjęcia przesyłki.

UWAGA: nie można przesunąć planowanej daty eksperymentu, ani wydłużyć przyznanego czasu eksperymentu z powodu opóźnienia transportu próbki. Dlatego należy upewnić się, że przesyłka została zaplanowana odpowiednio wcześnie!

Przechowywanie danych

Dane z eksperymentu są przechowywane w ośrodku przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia eksperymentu w przypadku linii pomiarowych oraz 30 dni dla eksperymentów realizowanych na mikroskopie Cryo-EM.

Poza tym określonym okresem, SOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie wyników i danych.

Sugerujemy zabranie ze sobą pamięci przenośnej (dysk zewnętrzny, pendrive itp.). Zalecamy, aby dane na bieżąco zapisywać na własnym nośniku.

Dostępność wiązki i wsparcie użytkownika

Centrum SOLARIS działa w trybie 24/6 (24 godziny na dzień, 6 dni w tygodniu).

Wiązka jest dostarczana liniom badawczym od wtorku do soboty, w godzinach 9:00-20:00 (11 godzin) oraz 21:00-8:00 (11 godzin). W godzinach 8:00-9:00 oraz 20:00-21:00 przeprowadzana jest iniekcja elektronów.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie operatorów źródła promieniowania

 • od wtorku do piątku

w godzinach 8:00-22:00 - wsparcie na miejscu

w godzinach 22:00-02:00 - wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora

 • w soboty

w czasie wstrzykiwania wiązki elektronów (8:00-9:00 i 20:00-21:00) - wsparcie na miejscu

w pozostałych godzinach wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora.
 

Kontakt do operatorów źródła promieniowania:

 • na miejscu (Control Room): 12 664 41 65 (z telefonów wewnętrznych SOLARIS: 41 65) lub 519 307 990
 • dyżur telefoniczny: 519 307 990.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie opiekunów stanowisk pomiarowych:

 • od wtorku do piątku

w godzinach pracy - wsparcie na miejscu

po godzinach pracy do godz. 22:00 - wsparcie telefoniczne
 

 • w soboty - wsparcie telefoniczne.

Raport po eksperymencie

 • Raport musi zostać przesłany do SOLARIS nie później niż 3 miesiące (dla standardowych wniosków) lub 6 tygodni (dla wniosków z Szybkiego Dostępu) od dnia zakończenia eksperymentu;
 • Przesłanie Raportu jest obowiązkowe dla wszystkich grup badawczych, które przeprowadzały eksperyment w SOLARIS;
 • Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU;
 • Raport może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę;
 • Raport należy przesłać za pomocą SOLARIS Digital User Office (https://duo.synchrotron.pl);
 • Formularz Raportu nie powinien przekraczać trzech stron;

Złożenie Raportu jest obowiązkowe dla wszystkich Użytkowników, którzy zamierzają składać kolejny wniosek o czas badawczy w SOLARIS.

Międzynarodowa Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli jego autor nie przedstawił Raportu ze swojego poprzedniego eksperymentu.

Instrukcja dotycząca przygotowania Raportu

 • Raport należy opracować dla każdego eksperymentu przeprowadzonego w SOLARIS;
 • Raport powinien być napisany w języku angielskim;
 • Należy podać numer eksperymentu, którego dotyczy Raport;
 • Upewnij się, że tekst, tabele i rysunki nie przekraczają 3 stron.

Publikacje

Zgodnie z międzynarodową dobrą praktyką zachęcamy Użytkowników do oferowania współautorstwa publikacji pracownikom SOLARIS, którzy swoją pracą przyczynili się bezpośrednio do osiągniętych wyników eksperymentu. Użytkownik powinien także wspomnieć o infrastrukturze badawczej SOLARIS, która była istotna dla wyników opisanych w publikacji. Użytkownik jest zobowiązany do przesłania do Biura Użytkownika pełnego numeru referencyjnego i streszczenia wszystkich opublikowanych artykułów będących efektem korzystania z usług oferowanych przez Centrum SOLARIS.

Każda publikacja musi zawierać następujące zdanie:
a. W języku polskim: „Niniejsze badania zostały wykonane z wykorzystaniem infrastruktury badawczej ……………………., w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Eksperyment został wykonany dzięki współpracy z Zespołem SOLARIS.”
b. W języku angielskim: „These research took place at SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre, at the ……………………………… infrastructure. The experiment was performed thanks to the collaboration of SOLARIS Staff.”
c. Jeżeli pracownicy linii badawczej są współautorami publikacji, Użytkownik jest zwolniony z obowiązku umieszczenia powyższej adnotacji.

Uwaga:

 • Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne i będą udostępniane wyłącznie opiekunowi infrastruktury badawczej, Dyrekcji Centrum SOLARIS, Komisji Oceniającej oraz Zespołowi ds. Komunikacji.
 • Zespół ds. Komunikacji SOLARIS może się z Tobą skontaktować celem przygotowania informacji prasowej na temat wykonanego eksperymentu oraz w celu uzyskania autoryzacji do dalszej publikacji na stronie internetowej i w mediach.
 • Prosimy o możliwie kompletny raport, chociaż zdajemy sobie sprawę, iż nie wszystkie szczegóły analizy mogą zostać wpisane zaraz po przeprowadzeniu eksperymentu.
 •  

Jeśli chcesz przekazać szczegółowe uwagi dotyczące eksperymentu, zanotuj je w Ankiecie zadowolenia Użytkownika (link do ankiety jest przesyłany przez Biuro Użytkownika każdorazowo po zakończeniu eksperymentu).