Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków we wrześniu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperyment

Termin eksperymentu

Opiekun danej linii skontaktuje się z wnioskodawcą celem ustalenia terminu eksperymentu. Opiekun ustala półroczny harmonogram pracy linii, uwzględniający czas dla użytkowników, czas maszynowy oraz czas wyłączenia synchrotronu.
Preferowane oraz odrzucone przez użytkownika terminy (zadeklarowane w formularzu DUO) są w miarę możliwości uwzględniane przez opiekuna linii podczas ustalania terminu eksperymentu.

Final Declaration

Final Declaration, to dokument załączony do wiadomości e-mail informujący o przyznaniu czasu badawczego w Centrum SOLARIS.

Szablon Final Declaration można również pobrać tutaj: (szablon w wordzie)

Final Declaration należy przesłać do Biura Użytkownika SOLARIS (user.solaris@uj.edu.pl) w formacie pdf. nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem eksperymentu w Centrum SOLARIS.

Zmiany w przesłanym już dokumencie można wprowadzić nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem eksperymentu. W tym przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Użytkownika SOLARIS.

Dokument Final Declaration powinien zawierać następujące informacje:

 • listę wszystkich uczestników eksperymentu, którzy przyjadą do SOLARIS;
 • szczegółowy opis wszystkich dodatkowych próbek, które Użytkownik zamierza przywieźć do SOLARIS (oprócz tych, opisanych wcześniej we wniosku o czas badawczy);
 • potrzebę skorzystania z laboratorium próbek;
 • dokument Final Declaration może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zarówno Opiekun Linii jak i Biuro Użytkownika SOLARIS będą się kontaktować z Użytkownikiem.

Warunkiem koniecznym do otrzymania karty dostępu do laboratoriów SOLARIS jest zaliczenie internetowego szkolenia BHP. Szkolenie dostępne jest w DUO (https://duo.synchrotron.pl/#/trainings).

Przygotowanie eksperymentu

Opiekunowie linii badawczych pomagają użytkownikom rozpocząć eksperyment, odpowiednio konfigurując aparaturę, przekazując informacje na temat obsługi linii oraz pomagając w stworzeniu odpowiedniego środowiska próbki. Opiekunowie pomagają również w czasie eksperymentu, ale nie przeprowadzają go.

Pomiary wykonują użytkownicy i obowiązkiem głównego wnioskodawcy jest zapewnienie takiej liczby naukowców, która umożliwi realizowanie eksperymentu przez całą dobę.

Po zakończonych pomiarach prosimy o pozostawienie stanowiska badawczego linii pomiarowej w takim stanie, w jakim było przed rozpoczęciem eksperymentu.

Wysyłka próbek i sprzętu - opcjonalnie

Jeżeli zaistnieje potrzeba, Użytkownik może wysłać próbki do NCPS SOLARIS. Koszty wysyłki próbek do SOLARIS pokrywają Użytkownicy. Są oni również odpowiedzialni za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką.
Niezależnie od wymagań bezpieczeństwa związanych z przesyłką próbki, muszą również zostać spełnione wymagania bezpieczeństwa SOLARIS, które zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa próbki, przeprowadzanej przez Inspektorat BHP UJ na platformie DUO. Mają one decydujące znaczenie dla przyjęcia przesyłki.

UWAGA: nie można przesunąć planowanej daty eksperymentu, ani wydłużyć przyznanego czasu eksperymentu z powodu opóźnienia transportu próbki. Dlatego należy upewnić się, że przesyłka została zaplanowana odpowiednio wcześnie!

Przechowywanie danych

Dane z eksperymentu są przechowywane w ośrodku przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia eksperymentu w przypadku linii pomiarowych oraz 30 dni dla eksperymentów realizowanych na mikroskopie Cryo-EM.

Poza tym określonym okresem, SOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie wyników i danych.

Sugerujemy zabranie ze sobą pamięci przenośnej (dysk zewnętrzny, pendrive itp.). Zalecamy, aby dane na bieżąco zapisywać na własnym nośniku.

Dostępność wiązki i wsparcie użytkownika

Centrum SOLARIS działa w trybie 24/6 (24 godziny na dzień, 6 dni w tygodniu).

Wiązka jest dostarczana liniom badawczym od wtorku do soboty, w godzinach 9:00-20:00 (11 godzin) oraz 21:00-8:00 (11 godzin). W godzinach 8:00-9:00 oraz 20:00-21:00 przeprowadzana jest iniekcja elektronów.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie operatorów źródła promieniowania

 • od wtorku do piątku

w godzinach 8:00-22:00 - wsparcie na miejscu

w godzinach 22:00-02:00 - wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora

 • w soboty

w czasie wstrzykiwania wiązki elektronów (8:00-9:00 i 20:00-21:00) - wsparcie na miejscu

w pozostałych godzinach wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora.
 

Kontakt do operatorów źródła promieniowania:

 • na miejscu (Control Room): 12 664 41 65 (z telefonów wewnętrznych SOLARIS: 41 65) lub 519 307 990
 • dyżur telefoniczny: 519 307 990.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie opiekunów stanowisk pomiarowych:

 • od wtorku do piątku

w godzinach pracy - wsparcie na miejscu

po godzinach pracy do godz. 22:00 - wsparcie telefoniczne
 

 • w soboty - wsparcie telefoniczne.

Raport po eksperymencie

 • Raport musi zostać przesłany do SOLARIS nie później niż 3 miesiące (dla standardowych wniosków) lub 6 tygodni (dla wniosków z Szybkiego Dostępu) od dnia zakończenia eksperymentu;
 • Przesłanie Raportu jest obowiązkowe dla wszystkich grup badawczych, które przeprowadzały eksperyment w SOLARIS;
 • Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU;
 • Raport może być przesłany tylko przez głównego wnioskodawcę;
 • Raport należy przesłać za pomocą SOLARIS Digital User Office (https://duo.synchrotron.pl);
 • Formularz Raportu nie powinien przekraczać trzech stron;

Złożenie Raportu jest obowiązkowe dla wszystkich Użytkowników, którzy zamierzają składać kolejny wniosek o czas badawczy w SOLARIS.

Międzynarodowa Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli jego autor nie przedstawił Raportu ze swojego poprzedniego eksperymentu.

Instrukcja dotycząca przygotowania Raportu

 • Raport należy opracować dla każdego eksperymentu przeprowadzonego w SOLARIS;
 • Raport powinien być napisany w języku angielskim;
 • Należy podać numer eksperymentu, którego dotyczy Raport;
 • Upewnij się, że tekst, tabele i rysunki nie przekraczają 3 stron.

Publikacje

Użytkownik powinien wspomnieć o infrastrukturze badawczej SOLARIS, która była istotna dla wyników opisanych w publikacji. Użytkownik jest zobowiązany do przesłania do Biura Użytkownika pełnego numeru referencyjnego i streszczenia wszystkich opublikowanych artykułów będących efektem korzystania z usług oferowanych przez Centrum SOLARIS.

Każda publikacja musi zawierać następujące zdanie:

 • W języku polskim: „Publikacja powstała w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki: „Wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” na podstawie umowy nr 1/SOL/2021/2. Prezentowane w niej badania zostały wykonane w Centrum SOLARIS na linii badawczej [xxxx]. ”
 • W języku angielskim: „This publication was developed under the provision of the Polish Ministry of Education and Science project: “Support for research and development with the use of research infrastructure of the National Synchrotron Radiation Centre SOLARIS” under contract nr 1/SOL/2021/2. We acknowledge SOLARIS Centre for the access to the Beamline [xxxx], where the measurements were performed.”
 • Jeżeli pracownicy linii badawczej są współautorami publikacji, Użytkownik jest zwolniony z obowiązku umieszczenia powyższej adnotacji.

Zgodnie z międzynarodową dobrą praktyką zachęcamy Użytkowników do oferowania współautorstwa publikacji pracownikom SOLARIS, którzy swoją pracą przyczynili się bezpośrednio do osiągniętych wyników eksperymentu. 

Uwaga:

 • Wszystkie zgłoszenia są traktowane jako poufne i będą udostępniane wyłącznie opiekunowi infrastruktury badawczej, Dyrekcji Centrum SOLARIS, Komisji Oceniającej oraz Zespołowi ds. Komunikacji.
 • Zespół ds. Komunikacji SOLARIS może się z Tobą skontaktować celem przygotowania informacji prasowej na temat wykonanego eksperymentu oraz w celu uzyskania autoryzacji do dalszej publikacji na stronie internetowej i w mediach.
 • Prosimy o możliwie kompletny raport, chociaż zdajemy sobie sprawę, iż nie wszystkie szczegóły analizy mogą zostać wpisane zaraz po przeprowadzeniu eksperymentu.

Jeśli chcesz przekazać szczegółowe uwagi dotyczące eksperymentu, zanotuj je w Ankiecie zadowolenia Użytkownika (link do ankiety jest przesyłany przez Biuro Użytkownika każdorazowo po zakończeniu eksperymentu).