Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
https://duo.synchrotron.pl/

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperyment

Przydział czasu badawczego

Dokładny termin eksperymentu zostanie ustalony przez opiekuna danej linii badawczej po skontaktowaniu się z wnioskodawcą. Opiekun ustala również półroczny harmonogram pracy linii, uwzględniający czas dla użytkowników, czas maszynowy i wyłączenia synchrotronu.

Ustalając harmonogram czasu badawczego, opiekunowie linii w miarę możliwości uwzględniają zgłoszony przez użytkownika w DUO preferowany termin eksperymentu oraz terminy, kiedy nie może on przyjechać do SOLARIS.

Lista uczestników eksperymentu, szkolenie BHP oraz termin przyjazdu

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie wniosku oraz o przyznaniu czasu badawczego należy dodać w DUO wszystkich uczestników eksperymentu, którzy przyjadą do Centrum SOLARIS. Główny wnioskodawca nie jest automatycznie dodawany do wspomnianej listy, dlatego musisz do niej dodać również siebie, jeśli będziesz członkiem grupy eksperymentalnej.

User Declaration Form musi być przesłana najpóźniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia eksperymentu. Pamiętaj, że osoba, która ma otrzymać status eksperymentatora, musi mieć założone konto w DUO!

Warunkiem koniecznym do otrzymania karty dostępu do laboratoriów  SOLARIS jest zaliczenie internetowego szkolenia BHP. Szkolenie dostępne jest w DUO.

Opiekunowie linii badawczych pomagają użytkownikom rozpocząć eksperyment, odpowiednio konfigurując aparaturę, przekazując informacje na temat obsługi linii oraz pomagając w stworzeniu odpowiedniego środowiska próbki. Opiekunowie pomagają również w czasie eksperymentu, ale nie przeprowadzają go. Pomiary wykonują użytkownicy i to obowiązkiem głównego wnioskodawcy jest zapewnienie takiej liczby naukowców, która umożliwi realizowanie eksperymentu przez całą dobę. Po zakończonych pomiarach prosimy o pozostawienie stanowiska badawczego linii pomiarowej w takim stanie, w jakim były przed ich rozpoczęciem.

Wysyłka próbek i sprzętu

Koszty wysyłki próbek do SOLARIS pokrywają Użytkownicy. Są oni również odpowiedzialni za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką.
Niezależnie od wymagań bezpieczeństwa związanych z przesyłką próbki muszą również zostać spełnione wymagania bezpieczeństwa SOLARIS. Wymagania te zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa na platformie DUO i mają decydujące znaczenie dla przyjęcia przesyłki.
UWAGA: nie można przesunąć planowanej daty eksperymentu ani wydłużyć przyznanego czasu eksperymentu z powodu opóźnienia transportu próbki. Dlatego upewnij się, że zaplanowałeś przesyłkę odpowiednio wcześnie!
Sugerujemy zabranie do SOLARIS pamięci przenośnej (dysk zewnętrzny, pen drive itp.). Centrum będzie przechowywać wyniki eksperymentów tylko przez 90 dni. Dlatego zalecamy, aby na bieżąco zapisywać je na własnym nośniku.

Raport z eksperymentu

Po zakończeniu eksperymentu użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia raportu. Formularz sprawozdania dostępny jest w DUO. Raport musi zostać złożony najpóźniej sześć miesięcy od dnia zakończenia eksperymentu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność wiązki i wsparcie użytkownika

Centrum SOLARIS działa w trybie 24/6 (24 godziny na dzień, 6 dni w tygodniu).

Wiązka jest dostarczana liniom badawczym od wtorku do soboty, w godzinach 9:00-20:00 (11 godzin) oraz 21:00-8:00 (11 godzin). W godzinach 8:00-9:00 oraz 20:00-21:00 przeprowadzana jest iniekcja elektronów.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie operatorów źródła promieniowania:

 • od wtorku do piątku

  • w godzinach 8:00-22:00 - wsparcie na miejscu

  • w godzinach 22:00-02:00 - wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora

 • w soboty

  • w czasie wstrzykiwania wiązki elektronów (8:00-9:00 i 20:00-21:00) - wsparcie na miejscu

  • w pozostałych godzinach wsparcie telefoniczne dyżurnego operatora.

Kontakt do operatorów źródła promieniowania:

 • na miejscu (Control Room): 12 664 41 65 (z telefonów wewnętrznych SOLARIS: 41 65) lub 519 307 990

 • dyżur telefoniczny: 519 307 990.

Centrum SOLARIS zapewnia wsparcie opiekunów stanowisk pomiarowych:

 • od wtorku do piątku
  • w godzinach pracy - wsparcie na miejscu
  • po godzinach pracy do godz. 22:00 - wsparcie telefoniczne
 • w soboty - wsparcie telefoniczne.