Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Użytkownika

Alicja Górkiewicz
tel. stacjonarny: 12 664 41 99
tel. komórkowy: 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl
www.solaris-duo.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przydział czasu badawczego i eksperyment

Dokładny termin eksperymentu zostanie ustalony przez opiekuna danej linii badawczej po skontaktowaniu się z wnioskodawcą. Opiekun ustala również półroczny harmonogram pracy linii, uwzględniający czas dla użytkowników, czas maszynowy i wyłączenia synchrotronu.

Ustalając harmonogram czasu badawczego, opiekunowie linii w miarę możliwości uwzględniają zgłoszony przez użytkownika w DUO preferowany termin eksperymentu oraz terminy, kiedy nie może on przyjechać do SOLARIS.

Lista uczestników eksperymentu, szkolenie BHP oraz termin przyjazdu

Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku oraz przyznaniu czasu badawczego należy dodać w aplikacji DUO w formularzu wniosku wszystkich uczestników eksperymentu, którzy przyjadą do Centrum SOLARIS. Dodane osoby powinny być oznaczone statusem „experimentalist”. User Declaration Form musi być przesłana najpóźniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia eksperymentu. Pamiętaj, że główny wnioskodawca nie jest automatycznie dodawany do listy uczestników eksperymentu. Jeśli będziesz członkiem grupy eksperymentalnej, nie zapomnij się do niej dodać. Uwaga: osoba, która ma otrzymać status eksperymentatora, musi mieć założone konto w DUO.

Warunkiem koniecznym do otrzymania karty dostępu do labolatoriów  SOLARIS jest zaliczenie szkolenia BHP, dostępnego na platformie DUO.

Opiekunowie linii badawczych pomagają użytkownikom rozpocząć eksperyment, odpowiednio konfigurując aparaturę, przekazując informacje na temat obsługi linii oraz pomagając w stworzeniu odpowiedniego środowiska próbki. Opiekunowie pomagają również w w czasie eksperymentu, ale nie przeprowadzają go. Pomiary wykonują użytkownicy i to obowiązkiem głónego wnioskodawcy jest zapewnienie odpowiedniej liczby naukowców, aby pomiar mógł być prowadzony 16 godzin dziennie. Po zakończonym eksperymencie prosimy o pozostawienie okolic linii badawczej w takim stanie, w jakim były przed jego rozpoczęciem.

Wysyłka próbek i sprzętu

Koszty wysyłki próbek do SOLARIS pokrywają Użytkownicy. Są oni również odpowiedzialni za przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z przesyłką.
Niezależnie od wymagań bezpieczeństwa związanych z przesyłką próbki muszą również zostać spełnione wymagania bezpieczeństwa SOLARIS. Wymagania te zostaną przekazane Użytkownikowi wraz z wynikami oceny bezpieczeństwa na platformie DUO i mają decydujące znaczenie dla przyjęcia przesyłki.
UWAGA: nie można przesunąć planowanej daty eksperymentu ani wydłużyć przyznanego czasu eksperymentu z powodu opóźnienia transportu próbki. Dlatego upewnij się, że zaplanowałeś przesyłkę odpowiednio wcześnie!
Sugerujemy zabranie do SOLARIS pamięci przenośnej (dysk zewnętrzny, pen drive itp.) . Centrum będzie przechowywać wyniki eksperymentów tylko przez 90 dni. Dlatego zalecamy, aby na bieżąco zapisywać je na własnym nośniku.

Raport z ekseprymentu

Po zakończeniu eksperymentu użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia raportu. Formularz raportu dostępny jest na platformie DUO. Sprawozdanie musi zostać złożone najpóźniej 6 miesięcy od dnia zakończenia eksperymentu.