Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt dla przemysłu

Piotr Ciochoń
tel. stacjonarny: 12 664 41 11
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego synchrotron SOLARIS?

Jacy jesteśmy?

Synchrotron SOLARIS jest pierwszą tego typu infrastrukturą badawczą w Polsce. Naszym głównym celem jest rozwój nauki, jednak nie mniej ważna jest dla nas współpraca z firmami, która zaowocuje zwiększeniem ich konkurencyjności na rynkach krajowych jak i międzynarodowych.

W budowę centrum staraliśmy się angażować głównie polskie firmy oraz firmy z Unii Europejskiej. Podobnie teraz chcemy wspierać wszystkie przedsiębiorstwa, które chciałyby z nami współpracować.

Jacy jesteśmy?

  • Innowacyjni: każdy eksperyment jest inny. Wymaga indywidualnego podejścia do pomiarów oraz dedykowanej analizy danych. Działamy twórczo, próbując rozwiązać problemy, z którym zgłasza się do nas firma.
  • Kompetentni: specjaliści z Centrum SOLARIS posiadają unikalną na skalę światową wiedzę, zdobytą podczas szkoleń, konferencji i współpracy z innymi ośrodkami. Mamy również dostęp do dużego zaplecza naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Unikalni: nie ma drugiego synchrotronu w Polsce, a  z wykorzystaniem standardowych źródeł światła nie można wykonać tak zaawansowanych badań jak u nas.

Zachęcamy do zapoznania się szczególnie z rodzajami naszych usług a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Co to jest synchrotron?

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS znajduje się w Krakowie na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w pobliżu Krakowskiego Parku Technologicznego. Sercem ośrodka jest synchrotron. Synchrotron to urządzenie, w którym przyspiesza się elektrony do prędkości bliskiej prędkosci światła w próżni. Dzięki temu wytwarza się światło o znakomitych parametrach, umożliwiających ultraprecyzyjne badania zarówno naukowe, jak i przemysłowe. Synchrotron wytwarza światło od podczerwieni aż po promieniowania rentgenowskie.

Jakie linie badawcze są dostępne w synchrotronie?

Obecnie synchrotron oferuje pomiary na dwóch liniach badawczych: UARPES oraz PEEM/XAS.

Linia badawcza UARPES pozwala na pomiary właściwości elektrycznych powierzchni materiałów. Linia PEEM/XAS natomiast umożliwia badania związane z określeniem ukształtowania, budowy chemicznej oraz właściwości magnetycznych próbek. Więcej informacji o technikach badawczych znajduje sie w dziale Techniki pomiarowe.

SOLARIS cały czas się rozwija, obecnie trwają prace nad budową dwóch kolejnych linii badawczych, które umożliwią pracę z wykorzystaniem kilku kolejnych technik badawczych.