Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Techniki pomiarowe

ARPES (angle-resolved photoemission spectroscopy)

Kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów pozwala na badania struktury elektronowej powierzchni materiałów. W wyniku padania światła ultrafioletowego na badany obiekt, uwalniają się z jego powierzchni elektrony. Badając ich energię i pęd, można określić strukturę pasmową ciała stałego i jego powierzchni.

Technika ARPES znajduje zastosowanie w badaniach m.in.:

 • półprzewodników
 • ogniw słonecznych
 • izolatorów topologicznych
 • nadprzewodników.

Technika badawcza ARPES dostępna jest na linii badawczej UARPES oraz PHELIX.

PEEM (photoemission electron microscopy)

Mikroskop fotoelektronowy wykorzystuje niskoenergetyczne elektrony wybite z badanego materiału przez światło z zakresu promieniowania rentgenowskiego. Technika PEEM umożliwia badanie topografii badanego materiału, kontrastu chemicznego (rozkład pierwiastków na powierzchni próbki) oraz struktury domen magnetycznych.

Technika PEEM znajduje zastosowanie w badaniach m.in.

 • stopów metali
 • cienkich warstw metalicznych
 • nanostruktur magnetycznych
 • katalizatorów.

Technika badawcza PEEM dostępna jest na linii badawczej PEEM/XAS.

XAS (X-ray absorption spectroscopy)

Absorpcja rentgenowska dostarcza informacji o stanie chemicznym i lokalnej strukturze badanego materiału. Jest to technika bardzo szeroko stosowane w wielu dziedzinach nauki.

Technika XAS znajduje zastosowanie w badaniach m.in.

 • stopów metali
 • izolatorów topologicznych
 • cienkich warstw.

Technika badawcza XAS dostępna jest na liniach badawczych PEEM/XAS oraz PHELIX.

XMCD (X-ray magnetic circular dichroism)

Magnetyczny dichroizm kołowy to technika pozwalająca na badanie właściwości materiałów magnetycznych.

Technika XMCD znajduje zastosowanie w badaniach m.in.

 • warstw magnetycznych
 • nanostruktur
 • struktury magnetycznej i elektronicznej.
Technika badawcza XMCD dostępna jest na liniach badawczych XMCD oraz PEEM/XAS.