Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szybki dostęp

O szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS można wnioskować, gdy:

  • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
  • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
  • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.

Jeśli nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków, należy złożyć wniosek w wiosennym bądź jesiennym naborze.

Procedura szybkiego dostępu nie dotyczy kriomikroskopu elektronowego.

Jak wnioskować?

Aby uzyskać szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS, należy pobrać wzór wniosku, wypełnić go i przesłać w pliku PDF do Biura Użytkownika SOLARIS oraz do opiekuna odpowiedniej linii badawczej.

Treść wniosku musi się zmieścić na pięciu stronach A4, w tym część naukowa nie może przekroczyć dwóch stron A4. Minimalny rozmiar czcionki: 12 pt. Krój czcionki: Times New Roman.

Ocena wniosku trwa maksymalnie trzy tygodnie. SOLARIS nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia użytkownika, nawet w ramach procedury szybkiego dostępu. Termin eksperymentu jest uzależniony od ustalonego wcześniej przez opiekuna linii kalendarza badań na danym stanowisku eksperymentalnym.

Pomocne kontakty

Biuro Użytkownika SOLARIS – Alicja Górkiewicz; e-mail: user.solaris@uj.edu.pl; telefon stacjonarny: +48 12 664 41 99; telefon komórkowy: +48 571 445 045

linia badawcza UARPES – dr Natalia Olszowska, e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl, telefon stacjonarny: +48 12 664 41 72

linia badawcza PEEM/XAS –  dr Marcin Zając, e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl, telefon stacjonarny: +48 12 664 41 59.

Użyteczne informacje

Zachęcamy do skonsultowania swojego pomysłu na eksperyment z opiekunami linii badawczych oraz do zapoznania się z poradami, jak przygotować dobrą aplikację (Jak złożyć wniosek). Liczba zmian, o które można wnioskować w ramach procedury szybkiego dostępu, zależy od linii:

  • PEEM / XAS – do ustalenia z opiekunem, maksymalnie trzy zmiany
  • UARPES – do ustalenia z opiekunem.

Jedna zmiana = 8 godzin.