Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków w marcu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szybki dostęp

O szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS można wnioskować, gdy:

  • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
  • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
  • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.

Jeśli nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków, należy złożyć wniosek w wiosennym bądź jesiennym naborze.

Procedura szybkiego dostępu nie dotyczy kriomikroskopu elektronowego.

Jak wnioskować?

Aby uzyskać szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS, należy pobrać wzór wniosku, wypełnić go i przesłać w pliku PDF do Biura Użytkownika SOLARIS oraz do opiekuna odpowiedniej linii badawczej.

Treść wniosku musi się zmieścić na pięciu stronach A4, w tym część naukowa nie może przekroczyć dwóch stron A4. Minimalny rozmiar czcionki: 12 pt. Krój czcionki: Times New Roman.

Ocena wniosku trwa maksymalnie trzy tygodnie. SOLARIS nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia użytkownika, nawet w ramach procedury szybkiego dostępu. Termin eksperymentu jest uzależniony od ustalonego wcześniej przez opiekuna linii kalendarza badań na danym stanowisku eksperymentalnym.

Po eksperymencie realizowanym w ramach szybkiego dostępu, w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia eksperymentu należy przesłać raport. Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU.
Więcej informacji znajdziesz tutaj w części Po Eksperymencie.

Pomocne kontakty

Biuro Użytkownika SOLARIS – Alicja Górkiewicz; e-mail: user.solaris@uj.edu.pl; tel: +48 12 664 41 99 lub +48 571 445 045

Linia badawcza URANOS (dawniej UARPES) – dr Natalia Olszowska, e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl, tel: +48 12 664 41 72

Linia badawcza PIRX (dawniej XAS) –  dr Marcin Zając, e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl, tel: +48 12 664 41 59

Linia badawcza PHELIX - dr inż. Magdalena Szczepanik, tel. +48 519 307 867, email: m.m.szczepanik@uj.edu.pl lub mgr Tomasz Sobol, tel. +48 12 664 41 46, email: t.sobol@uj.edu.pl

Linia badawcza ASTRA (dawniej SOLABS) - dr Alexey Maximenko, tel: +48 12 664 41 09, e-mail: alexey.maximenko@uj.edu.pl

Linia badawcza DEMETER - dr inż. Anna Mandziak, tel. 12 664 41 03, e-mail: anna.mandziak@uj.edu.pl, dr inż. Krzyszof Matlak, tel.: 12 664 41 24, e-mail: krzysztof.matlak@uj.edu.pl

Mikroskop Cryo-EM - dr Michał Rawski, tel.: +48 12 664 41 04, email: michal.rawski@uj.edu.pl

Użyteczne informacje

Zachęcamy do skonsultowania swojego pomysłu na eksperyment z opiekunami linii badawczych oraz do zapoznania się z poradami, jak przygotować dobrą aplikację (Jak złożyć wniosek). Liczba zmian, o które można wnioskować w ramach procedury szybkiego dostępu, zależy od linii:

  • PIRX – do ustalenia z opiekunem, maksymalnie trzy zmiany;
  • URANOS, PHELIX, DEMETER oraz ASTRA – do ustalenia z opiekunem.

Jedna zmiana = 8 godzin.