Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szybki dostęp

O szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS można wnioskować, gdy:

  • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
  • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
  • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.

Jeśli nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków, należy złożyć wniosek w wiosennym bądź jesiennym naborze.

Procedura szybkiego dostępu nie dotyczy kriomikroskopu elektronowego.

Jak wnioskować?

Aby uzyskać szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS, należy pobrać wzór wniosku, wypełnić go i przesłać w pliku PDF do Biura Użytkownika SOLARIS oraz do opiekuna odpowiedniej linii badawczej.

Treść wniosku musi się zmieścić na pięciu stronach A4, w tym część naukowa nie może przekroczyć dwóch stron A4. Minimalny rozmiar czcionki: 12 pt. Krój czcionki: Times New Roman.

Ocena wniosku trwa maksimum trzy tygodnie. SOLARIS nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia użytkownika, nawet w ramach procedury szybkiego dostępu. Termin eksperymentu jest uzależniony od ustalonego wcześniej kalendarza badań na danej linii. 

Pomocne kontakty

Biuro Użytkownika SOLARIS – Alicja Górkiewicz; e-mail: user.solaris@uj.edu.pl; telefon stacjonarny: +48 12 664 41 99; telefon komórkowy: +48 571 445 045

linia badawcza UARPES – dr Natalia Olszowska, e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl, telefon stacjonarny: +48 12 664 41 72

linia badawcza PEEM/XAS –  dr Marcin Zając, e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl, telefon stacjonarny: +48 12 664 41 59.

Użyteczne informacje

Zachęcamy do skonsultowania swojego pomysłu na eksperyment z opiekunami linii badawczych oraz do zapoznania się z poradami, jak przygotować dobrą aplikację (Jak złożyć wniosek). Liczba zmian, o które można wnioskować w ramach procedury szybkiego dostępu, zależy od linii:

  • PEEM / XAS – do ustalenia z opiekunem, maksimum trzy zmiany
  • UARPES – do ustalenia z opiekunem.

Jedna zmiana = 8 godzin.