Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkownicy

Nowy nabór wniosków we wrześniu 2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szybki dostęp

O szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS można wnioskować, gdy:

  • istnieje potrzeba uzupełnienia rezultatów przeprowadzonego w SOLARIS eksperymentu – ze względu na wymogi projektu badawczego lub publikacji;
  • użytkownik chce sprawdzić, w drodze pomiarów testowych, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji;
  • istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia eksperymentu ze względu na jego potencjalnie wysoką wartość naukową.

Jeśli nie występuje żaden z wyżej wymienionych przypadków, należy złożyć wniosek w wiosennym bądź jesiennym naborze.

Procedura szybkiego dostępu nie dotyczy kriomikroskopu elektronowego.

Jak wnioskować?

Aby uzyskać szybki dostęp do linii badawczych synchrotronu SOLARIS, należy pobrać wzór wniosku, wypełnić go i przesłać w pliku PDF do Biura Użytkownika SOLARIS oraz do opiekuna odpowiedniej linii badawczej.

Treść wniosku musi się zmieścić na pięciu stronach A4, w tym część naukowa nie może przekroczyć dwóch stron A4. Minimalny rozmiar czcionki: 12 pt. Krój czcionki: Times New Roman.

Ocena wniosku trwa maksymalnie trzy tygodnie. SOLARIS nie gwarantuje natychmiastowego przyjęcia użytkownika, nawet w ramach procedury szybkiego dostępu. Termin eksperymentu jest uzależniony od ustalonego wcześniej przez opiekuna linii kalendarza badań na danym stanowisku eksperymentalnym.

Po eksperymencie realizowanym w ramach szybkiego dostępu, w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia eksperymentu należy przesłać raport. Przygotowując Raport, należy skorzystać z SZABLONU.
Więcej informacji znajdziesz tutaj w części Po Eksperymencie.

Pomocne kontakty

Biuro Użytkownika SOLARIS – Alicja Górkiewicz; e-mail: user.solaris@uj.edu.pl; tel: +48 12 664 41 99 lub +48 571 445 045

Linia badawcza URANOS (dawniej UARPES) – dr Natalia Olszowska, e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl, tel: +48 12 664 41 72

Linia badawcza PIRX (dawniej XAS) –  dr Marcin Zając, e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl, tel: +48 12 664 41 59

Linia badawcza PHELIX - dr inż. Magdalena Szczepanik, tel. +48 519 307 867, email: m.m.szczepanik@uj.edu.pl lub mgr Tomasz Sobol, tel. +48 12 664 41 46, email: t.sobol@uj.edu.pl

Linia badawcza ASTRA (dawniej SOLABS) - dr Alexey Maximenko, tel: +48 12 664 41 09, e-mail: alexey.maximenko@uj.edu.pl

Linia badawcza DEMETER - dr inż. Anna Mandziak, tel. 12 664 41 03, e-mail: anna.mandziak@uj.edu.pl, dr inż. Krzyszof Matlak, tel.: 12 664 41 24, e-mail: krzysztof.matlak@uj.edu.pl

Mikroskop Cryo-EM - dr Michał Rawski, tel.: +48 12 664 41 04, email: michal.rawski@uj.edu.pl

Użyteczne informacje

Zachęcamy do skonsultowania swojego pomysłu na eksperyment z opiekunami linii badawczych oraz do zapoznania się z poradami, jak przygotować dobrą aplikację (Jak złożyć wniosek). Liczba zmian, o które można wnioskować w ramach procedury szybkiego dostępu, zależy od linii:

  • PIRX – do ustalenia z opiekunem, maksymalnie trzy zmiany;
  • URANOS, PHELIX, DEMETER oraz ASTRA – do ustalenia z opiekunem.

Jedna zmiana = 8 godzin.