Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków na linie badawcze i mikroskop Cryo-EM już otwarty

Nabór wniosków na linie badawcze i mikroskop Cryo-EM już otwarty

Otwieramy nowy, czwarty już nabór wniosków o czas badawczy na liniach eksperymentalnych synchrotronu SOLARIS. W tym naborze po raz pierwszy będzie dostępny także kriomikroskop elektronowy. O jego zakup starało się konsorcjum, złożone z 18 najlepszych polskich instytucji naukowych, które prowadzą badania z zakresu biologii strukturalnej.

Linia PEEM/XAS powinna zainteresować naukowców z takich dziedzin jak nauka o materiałach, fizyka, chemia, nauki o ziemi, nauki biologiczne i medyczne. Natomiast linia UARPES umożliwia badania w takich obszarach jak fizyka nadprzewodników, nowe materiały elektroniczne, materiały niskowymiarowe.

Dostęp do synchrotronu jest bezpłatny dla naukowców zarówno z Polski, jak i zagranicy. Dotychczas z synchrotronu skorzystały już 54 grupy naukowe. Wniosek należy przygotować w języku angielskim. Po złożeniu weryfikowany jest on przez naukowców pracujących na danej linii. Decydują oni, czy eksperyment jest w ogóle możliwy do wykonania. Następnie aplikację merytorycznie ocenia międzynarodowa komisja i ona przyznaje czas badawczy.

Pracownicy biura użytkownika pomagają naukowcom w sprawach logistyczno-organizacyjnych związanych z pobytem i noclegiem w Krakowie. Dodatkowo zagraniczni naukowcy z Europy korzystający z synchrotronu, w ramach projektu CALIPSOplus mają pokrywane koszty zarówno transportu, jak i noclegu. Zapewniamy także obsługę IT w trakcie eksperymentu, a opiekun danej linii zawsze służy pomocą merytoryczną podczas badań.  Badacze z tego naboru będą mogli przeprowadzić swoje eksperymenty od lutego do lipca 2020 r.

Aby złożyć wniosek o czas badawczy należy zarejestrować się DUO (Digital User Office) https://duo.synchrotron.pl

Rejestrować się można w każdym momencie, nie tylko w trakcie otwartego naboru. W każdym momencie możemy także napisać wniosek i zapisywać go w systemie jako szkic (draft). Do tego szkicu podgląd ma tylko badacz i zawsze może go poprawić lub usunąć. Kiedy uznamy, że wniosek nie jest już szkicem, ale gotowym wnioskiem (proposal), możemy wypuścić go w świat i w trakcie otwartego naboru nacisnąć przycisk „submit”.  Wtedy nasza aplikacja zaczyna już żyć dalszym życiem – wyjaśnia procedurę Alicja Górkiewicz z Biura Użytkownika SOLARIS.

Zaktualizowaliśmy także serwis DUO i cały czas nad nim pracujemy. Uwagi i sugestie użytkowników synchrotronu będą kluczowe dla rozwoju tego systemu – dodaje Alicja Górkiewicz.

W przypadku starań o dostęp do kriomikroskopu elektronowego wnioski również należy składać poprzez system DUO. Procedura ich oceny będzie podobna jak w przypadku linii badawczych, ale powołana zostanie osobna komisja oceniająca.  

Nabór wniosków zarówno na linie badawcze jak i na kriomikroskop będzie otwarty od 2 września do 1 października 2019 r.

Więcej o przykładach badań, które już zostały przeprowadzone na synchrotronie, można przeczytać tutaj.

Więcej o mikroskopie Cryo-EM tutaj.

 

Polecamy również
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS
Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego
Ruszyła rejestracja na spotkanie użytkowników SOLARIS
Pierwsze granty badawcze SOLARIS