Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA! Praca dla fizyka z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego

UWAGA! Praca dla fizyka  z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w dyscyplinie fizyka w zakresie prac doświadczalnych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) materiały nanostrukturalne, (ii) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii, (iii) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.            posiadają co najmniej stopień doktora;

2.            posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3.            biorą czynny udział w życiu naukowym;

4.            posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowo:

 

5.            otrzymali stopień doktora na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

6.            publikują w renomowanych czasopismach,

7.            wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 

-              posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

-              posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

-              posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

-              potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

-              posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

-              posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Okres zatrudnienia jest na 33 miesiące. Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek na okres 33 miesięcy. Ponadto, w ramach zatrudnienia oferowany jest na okres 30 miesięcy grant badawczy.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Pliki do pobrania
pdf
Plik do pobrania
pdf
Download File
Polecamy również
Instalacja front-endu linii PolyX
Instalacja front-endu linii PolyX
Odznaka honorowa  „Za zasługi dla wynalazczości” dla naszego Użytkownika
Odznaka honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” dla naszego Użytkownika
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!
Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!