Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA! Praca dla fizyka z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego

UWAGA! Praca dla fizyka  z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w dyscyplinie fizyka w zakresie prac doświadczalnych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) materiały nanostrukturalne, (ii) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii, (iii) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.            posiadają co najmniej stopień doktora;

2.            posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3.            biorą czynny udział w życiu naukowym;

4.            posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowo:

 

5.            otrzymali stopień doktora na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

6.            publikują w renomowanych czasopismach,

7.            wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 

-              posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

-              posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

-              posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

-              potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

-              posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

-              posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Okres zatrudnienia jest na 33 miesiące. Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek na okres 33 miesięcy. Ponadto, w ramach zatrudnienia oferowany jest na okres 30 miesięcy grant badawczy.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Pliki do pobrania
pdf
Plik do pobrania
pdf
Download File
Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS