Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Newsletter SOLARIS

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania w formie elektronicznej informacji o naborach wniosków o dostęp do stanowisk badawczych synchrotronu SOLARIS, o działaniu i rozwoju infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS, a także o innych ważnych wydarzeniach z punktu widzenia NCPS SOLARIS i jego użytkowników.
 4. Przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie zgody, wyrażonej przez Pana/Panią podczas wypełniania formularza zapisu na newsletter SOLARIS, zgodnie z art. 6 par. 1 pkt a) RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pan/Pani wymaganych danych osobowych, nie będzie Pan/Pani otrzymywać newslettera SOLARIS.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą powierzone  firmie FreshMail, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, na podstawie umowy powierzenia. Mogą być również udostępniane firmom, z których narzędzi informatycznych, w tym serwerów, spółka FreshMail wykorzystuje do świadczenia swoich usług.
 7. Niektóre z narzędzi informatycznych, z których korzysta firma FreshMail, dostarczane są przez firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) w związku z tym Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 10. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje po kliknięciu w odpowiedni odnośnik, znajdujący się w każdej wysłanej wiadomości. Informację o wycofaniu zgody można również:
  1. przesłać e-mailem na adres: iso.synchrotron@uj.edu.pl;
  2. przesłać pocztą tradycyjna na adres NCPS SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków;
  3. lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie NCPS SOLARIS, ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków.

   W momencie, gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przestanie Pani/Pan otrzymywać newsletter SOLARIS.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.