Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekun projektu

Alicja Górkiewicz
tel.: 12 664 41 99
tel. kom.: 571 445 045
e-mail: alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CALIPSOplus

CALIPSOplus (Convenient Access to Light Sources Open to Innovation, Science and to the World) to międzynarodowy projekt, którego celem jest umożliwienie bezpłatnego dostępu do europejskich synchrotronów oraz intensyfikacja międzynarodowej wymiany naukowców.

Innymi priorytetami przedsięwzięcia są ożywienie mniej aktywnych naukowo regionów Europy oraz inicjowanie projektów badawczych, które będą realizowane we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ponadto partnerzy projektu promują wśród naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy rzadziej korzystają z synchrotronów, najnowsze metody badawcze. W ten sposób integrują europejskie środowisko naukowe. Realizowany jest również program „Partnerstwo i wymiana”, dzięki któremu młodzi naukowcy mają możliwość współpracowania z doświadczonymi użytkownikami synchrotronowymi.

CALIPSOplus to projekt czteroletni, koordynowany przez Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. W skład konsorcjum realizującego przedsięwzięcie wchodzą przedstawiciele 19 europejskich synchrotronów oraz laserów na swobodnych elektronach:

 • ANKU (Turcja)
 • AU (Dania)
 • CELLS (Hiszpania)
 • CNRS (Francja)
 • DESY (Niemcy)
 • DIAMOND (Wielka Brytania)
 • ELLETRA (Włochy)
 • EUROPEAN XFEL (Niemcy)
 • HZB (Niemcy)
 • INFN (Włochy)
 • ESRF (Francja)
 • KIT (Niemcy)
 • MAX IV (Szwecja)
 • PSI (Szwajcaria)
 • RUN (Holandia)
 • SESAME (Jordania)
 • SOLEIL (Francja)
 • Uniwersytet Jagielloński reprezentowany przez Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.
 

Zadaniem SOLARIS w projekcie CALIPSOplus jest realizacja programu Transnational Access, umożliwiającego użytkownikom niemal z całego świata bezpłatny i ponadnarodowy dostęp do europejskich instytutów badawczych. SOLARIS współtworzy także portal wayforlight.eu, gdzie można znaleźć aktualne informacje na temat europejskich synchrotronów oraz procedur związanych z ubieganiem się o czas badawczy.

Pierwsze spotkanie międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt CALIPSOplus odbyło się w Dreźnie, w dniach 18-19 maja 2017 r.