Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CERIC-ERIC

Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) - ERIC to konsorcjum skupiające wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej i Włoch. W jednostkach tych prowadzone są badania materiałów technikami wykorzystującymi fotony, elektrony, neutrony lub jony.

Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba konsorcjum znajduje się w Trieście (Włochy). Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej (jako ERIC - European Research Infrastructure Consortium).

Każdy kraj członkowski udostępnia na potrzeby konsorcjum jedno urządzenie badawcze. Wszystkie wytypowane laboratoria i ośrodki badawcze są cyklicznie sprawdzane i oceniane przez międzynarodowy, niezależny zespół ekspertów.

Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są w jednym miejscu, a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych. Nabór aplikacji odbywa się dwa razy do roku wiosną i jesienią.

Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są poprzez portal VUO, a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych. CERIC-ERIC pokrywa koszt dojazdu i zakwaterowania dla dwóch osób z jednej grupy badawczej.
Szczegółowe informacje na temat naboru i dostępnych urządzeń badawczych znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu

Polska została pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC 1 marca 2016 r., udostępniając społeczności naukowej synchrotron SOLARIS, a w 2019 kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Lista ośrodków stanowiących infrastrukturę partnerską CERIC-ERIC (oprócz synchrotronu SOLARIS) znajduje się poniżej.

 

Instytucje partnerskie CERIC-ERIC
Logo IFAC Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej
Graz University of Technology - Institute of Inorganic Chemistry
Logo RB Chorwacja: Akceleratory Jonów - Instytut Ruđera Boškovicia
Ruđer Bošković Institute
Logo Surface Physics Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
Surface Physics Group, Charles University
Logo BNC Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe
Budapest Neutron Centre
Logo Elletra Włochy: Synchrotron Elettra
Elettra Sincrotrone Trieste
Logo INFM Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
Laboratory of Atomic Structures and Defects in Advanced Materials, National Institute of Material Physics
Logo SLONMR Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii
Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry
Zobacz video galerię