Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekun projektu

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca Dyrektora ds. Akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LEAPS-INNOV

LEAPS-INNOV to projekt pilotażowy skupiający się na wdrożeniu nowych strategii i działań dążących do długoterminowego partnerstwa między przemysłem a europejskimi źródłami światła, synchrotronami i laserami na swobodnych elektronach wraz z jego dziesiątkami tysięcy użytkowników.

LEAPS-INNOV dąży do wdrożenia Mapy Drogowej LEAPS oraz w tym samym czasie wzmacniania partnerstwa z przemysłem w Europie poprzez otwartą innowację. Oferuje rozwój technologiczny i zaawansowane badania z członkami konsorcjum LEAPS dla przemysłu jako współpracownika dostawcy i użytkownika.  Serce LEAPS-INNOV stanowi sześć technologicznych pakietów roboczych (WP), opartych na ich potencjale do współinnowacji i ich zdolności do wzmocnienia europejskiego przywództwa zarówno w ośrodkach LEAPS, jak i w przemyśle. Integruje on ok. 50 firm, które są wspierane przez branżową sieć WP i uzupełniane działaniami pilotażowymi w kierunku współtworzenia z klastrami Horyzontu Europa. W kontekście otwartej innowacji LEAPS-INNOV koncentruje się na nowych podejściach do partnerstwa między przemysłem a społecznością zajmującą się fotonami, mając na celu zgromadzenie strategii długoterminowego zaangażowania przemysłu w LEAPS w Europie. Projekt został sfinansowany ze środków UE w ramach funduszy H2020-INFRAINNOV-2020-2 i rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. a jego wartość to 10M EUR. SOLARIS jest zaangażowany w realizację kilku pakietów roboczych.

 

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr. 101004728.