Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt RIANA

RIANA, to projekt finansowany z programu Horyzont Europa prezentujący pionierskie podejście do nanonauki i nanotechnologii. Dwuaspektowa koncepcja łącząca wspieranie długoterminowych badań inspirowanych ciekawością tzw. curiosity-driven research z możliwością realizacji ukierunkowanych, a jednocześnie wychodzących poza granice obecnej wiedzy projektów tzw. challenge-driven projects czyni ten projekt unikatowym na europejskiej mapie badawczej.

W projekcie RIANA -Research Infrastructure Access in NAnoscience & Nanotechnology - centralny element stanowi ARIE, czyli Analytical Research Infrastructures in Europe, konsorcjum  łączące siedem największych europejskich sieci infrastruktur badawczych, dzięki czemu możliwe jest zaoferowanie kompleksowego dostępu do zaawansowanych technik w zakresie nanofabrykacji, przetwarzania, charakteryzacji, analizy i symulacji. RIANA oferuje dostęp do 69 infrastruktur badawczych oraz usług naukowych.
RIANA ma na celu wzmocnienie badań i innowacyjności - od środowiska akademickiego po przemysł – przyśpieszając tym samym osiąganie coraz to wyższych zakresów gotowości technologicznej (TRL – eng. Technology Readiness Levels). Prognozuje się, że w ciągu 48 miesięcy, projekt RIANA wyznaczy kierunki rozwoju europejskiej nanonauki i nanotechnologii, kładąc nacisk na współpracę, innowacje i zrównoważony rozwój. Ponadto, poprzez scentralizowane biuro użytkownika  możliwe będzie korzystanie z szerokiego zakresu możliwości nanonauki i technologii (od symulacji po syntezę i analizę). Dzięki temu zapewniony zostanie  optymalny dobór technik do zgłoszonego zakresu badań eksperymentach, co wzmocni efektywność przeprowadzania eksperymentów, analizę danych oraz szeroko rozumiane wsparcie innowacji, szczególnie dla MŚP, dążących do zwiększenia skali możliwości technologicznych i procesowych.
Centrum SOLARIS, jako partner projektu zadeklarował 1200 godzin czasu badawczego, jak i wsparcie w realizacji pomiarów na wszystkich dostępnych liniach tj. DEMETER, PIRX, URANOS, PHELIX, CIRI, POLYX, ASTRA. Dodatkowo zatrudniony na stanowisku „młodego naukowca” pracownik w strukturze SOLARIS będzie wspierać użytkowników w realizacji pomiarów metodą absorpcji promieniowania rentgenowskiego na infrastrukturach wchodzących w skład konsorcjum LEAPS. W projekcie przewidziany jest  również cały wachlarz  szkolenia i warsztaty z zakresu realizacji pomiarów.
Kształtuj przyszłość nanonauki i nanotechnologii napędzając europejskie badania i innowacje.
Dołącz do projektu RIANA.
 
 
 

Founded by the European Union - logo

This project has received funding from the European Union‘s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No. 101130652.