Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Centrum SOLARIS

prof. dr hab. Marek Stankiewicz 
Dyrektor Centrum
tel.: 12 664 40 04
e-mail: m.j.stankiewicz@uj.edu.pl

BIURO DYREKTORA CENTRUM SOLARIS
Agnieszka Jelonek
Obsługa sekretariatu / Asystent Dyrekcji
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Finansów
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl

BIURO DYREKTORA CENTRUM SOLARIS

Agnieszka Jelonek
Obsługa sekretariatu / Asystent Dyrekcji
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

SEKCJA DS. PRAWNYCH I ZAMÓWIEŃ

mgr Mateusz Barłóg
Radca prawny
tel.: 12 664 41 78
e-mail: mateusz.barlog@uj.edu.pl

dr Małgorzata Moras
Starszy Specjalista ds. Zamówień
tel.: 12 664 41 47
e-mail: malgorzata.moras@uj.edu.pl

mgr Barbara Woyna-Orlewicz
Specjalista ds. Zamówień
tel.: 12 664 41 25
e-mail: barbara.woyna-orlewicz@uj.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI FINANSOWEJ

mgr Katarzyna Tokarz
Koordynator Sekcji Obsługi Finansowej
tel.: 12 664 41 52; 519 516 481
e-mail: k.tokarz@uj.edu.pl

dr Agata Chrześcijanek
Specjalista ds. Obsługi Finansowej
tel.: 12 664 41 61; 519 307 966
e-mail: agata.chrzescijanek@uj.edu.pl

Ewa Musiał
Specjalista ds. Obsługi Finansowej
tel.: 12 664 40 03; 519 307 964
e-mail: ewa.musial@uj.edu.pl

SEKCJA KOMUNIKACJI 

mgr Agnieszka Cudek
Koordynator Sekcji Komunikacji
tel.: 12 664 41 35; 795 545 750
e-mail: agnieszka.cudek@uj.edu.pl

dr Sylwia Orzechowska
Specjalista ds. Współpracy Naukowej
tel.: 12 664 41 05; 539 698 531
e-mail: sylwia.orzechowska@uj.edu.pl                                                                                                      

KIEROWNIK DZIAŁU

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca Dyrektora ds. Akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

SEKCJA UTRZYMANIA I OPTYMALIZACJI WIĄZKI & SEKCJA DIAGNOSTYKI I ELEKTRONIKI

dr Roman Panaś
Koordynator sekcji, fizyk akceleratorowy
tel.: 12 664 41 17
e-mail: roman.panas@uj.edu.pl

SEKCJA DIAGNOSTYKI I ELEKTRONIKI

mgr inż. Piotr Andryszczak
Specjalista ds. diagnostyki i elektroniki 
tel.: +48 12 664 40 87
e-mail: piotr.andryszczak@uj.edu.pl

Grzegorz Kowalski
Specjalista ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
tel.: 12 664 41 97
e-mail: g.kowalski@uj.edu.pl

Tomasz Zbylut
Technik elektronik
tel.: 12 664 41 77; 519 353 299
e-mail: tomasz.zbylut@uj.edu.pl

Michał Żurek
Specjalista ds. diagnostyki i elektroniki
e-mail: michal1.zurek@uj.edu.pl

SEKCJA MAGNESÓW I ZASILACZY

dr inż. Jarosław Wiechecki
Koordynator sekcji, specjalista ds. układów magnetycznych
tel. 12 664 41 96
e-mail: jaroslaw.wiechecki@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Twaróg
Młodszy specjalista układów magnetycznych
tel: 12 664 40 85
e-mail: m.twarog@uj.edu.pl

SEKCJA SYSTEMÓW PRÓŻNIOWYCH

dr inż. Andrzej Marendziak
Koordynator sekcji systemów próżniowych
tel.: 12 664 41 62; 571 445 044
e-mail: andrzej.marendziak@uj.edu.pl

Marcin Rozwadowski
Technik systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 510 091 744
e-mail: marcin.rozwadowski@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Wiśniowski
Specjalista ds. systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 33
e-mail: m.wisniowski@uj.edu.pl

mgr inż. Juliusz Wolak
Inżynier mechanik ds. systemów-próżniowych
tel.: 12 664 41 12
e-mail: juliusz.wolak@uj.edu.pl

SEKCJA SYSTEMÓW WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI

mgr inż. Krzysztof Guła
Koordynator sekcji, specjalista ds. systemów wysokiej częstotliwości
tel.: 12 664 41 37; 795 545 755
e-mail: krzysztof.gula@uj.edu.pl

inż. Grzegorz Cioś
Specjalista ds. systemów wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 45
e-mail: grzegorz.cios@uj.edu.pl

inż. Eryk Kielar
Specjalista ds. systemów wysokich częstotliwości
tel.:  12 664 40 89
e-mail: eryk.kielar@uj.edu.pl

KIEROWNICTWO DZIAŁU

prof. dr hab. Jacek Szade
Koordynator ds. rozwoju infrastruktury badawczej
tel.: 507 278 072
e-mail: jacek.szade@uj.edu.pl

dr Marcin Zając
Zastępca kierownika działu / Linia badawcza XAS
tel.: 12 664 41 59; 519 307 965
e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl

SEKCJA LINII BADAWCZYCH

dr inż. Karolina Kosowska
Linia badawcza SOLAIR
tel.: 12 664 41 91
e-mail: karolina.kosowska@uj.edu.pl

mgr inż Paulina Kozioł
Linia badawcza SOLAIR
tel.: 12 664 41 36
e-mail: paulina1.koziol@uj.edu.pl

mgr Danuta Liberda
Linia badawcza SOLAIR
tel.: 12 664 41 98
e-mail: danuta.liberda@uj.edu.pl

dr inż. Anna Mandziak
Linia badawcza DEMETER
tel. 12 664 41 03
e-mail: anna.mandziak@uj.edu.pl

dr inż. Krzysztof Matlak
Linia badawcza DEMETER – mikroskop STXM
tel.: 12 664 41 24
e-mail: krzysztof.matlak@uj.edu.pl

dr Alexey Maximenko
Linia badawcza SOLABS (XAS-HN)
tel.: 12 664 41 09
e-mail: alexey.maximenko@uj.edu.pl

dr Paweł Nita
Linia badawcza SOLABS (XAS-HN)
tel.: 12 664 41 18
e-mail: pawel.nita@uj.edu.pl

dr Natalia Olszowska
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 72
e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl

dr Ewa Partyka-Jankowska
Linia badawcza PHELIX
tel.:12 664 41 31
e-mail: ewa.partyka-jankowska@uj.edu.pl

mgr Marcin Rosmus
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 26
e-mail: marcin.rosmus@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Sobol
Linia badawcza PHELIX
tel.: 12 664 41 46
e-mail: t.sobol@uj.edu.pl

dr Katarzyna Sowa
Linia badawcza POLYX
tel.: 12 664 41-32
e-mail: k.sowa@uj.edu.pl

dr inż. Magdalena Szczepanik
Linia badawcza PHELIX
tel.: 519 307 867
e-mail: m.m.szczepanik@uj.edu.pl

dr Barbara Wolanin
Linia badawcza DEMETER
tel.: 12 664 40 90
e-mail: barbara.wolanin@uj.edu.pl

dr hab. Tomasz Wróbel
Linia badawcza SOLAIR
tel.: 12 664 41 07
e-mail: tomek.wrobel@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Klonecka
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ  
linia badawcza SOLCRYS
tel.: 511 462 279
e-mail: a.klonecka@doctoral.uj.edu.pl

SEKCJA ROZWOJU INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

mgr Grzegorz Gazdowicz
Linia badawcza SOLCRYS
tel.: 12 664 41 08
e-mail: grzegorz.gazdowicz@uj.edu.pl

dr inż. Tomasz Kołodziej
Linia badawcza SOLCRYS / Linia badawcza POLYX
tel.: 12 664 41 39
e-mail: t.kolodziej@uj.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Kozak
Kierownik budowy linii SOLCRYS
tel.: 12 664 41 20; 795 545 739
e-mail: ma.kozak@uj.edu.pl

dr inż. Joanna Sławek
Linia badawcza SOLCRYS
tel.: 12 664 41 14
e-mail: joanna.slawek@uj.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW

dr Piotr Ciochoń
Specjalista ds. Współpracy z Przemysłem
tel.: 12 664 41 93
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl; piotr.ciochon@uj.edu.pl

mgr Alicja Górkiewicz
Koordynator Biura Użytkownika
tel.: 12 664 41 99; 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl; alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel.: 12 664 41 74; 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl

SEKCJA AUTOMATYKI

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Koordynator sekcji automatyki
tel.: 12 664 41 68; 519 307 970
e-mail: krzysztof.wawrzyniak@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Augustyn
Specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 40 23 / 12 664 41 85; 519 078 081
e-mail: mateusz.augustyn@uj.edu.pl

Paweł Furgał
Technik systemów automatyki
tel.: 12 664 41 70; 510 093 018
email: pawel.furgal@uj.edu.pl

inż. Jarosław Szklarczyk
Inżynier systemów niskoprądowych
tel.: 12 664 41 15; 519 307 977
e-mail: jaroslaw.szklarczyk@uj.edu.pl

SEKCJA ELEKTROENERGETYCZNA

mgr inż. Konrad Kubal
Koordynator sekcji elektroenergetycznej, główny inżynier elektryk
tel.: 12 664 41 56; 519 307 976
e-mail: konrad.kubal@uj.edu.pl

mgr inż. Yurii Padalka
Technik elektryk 
tel.:12 664 41 69
e-mail: jurii.padalka@uj.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szabat
Inżynier elektroenergetyk
tel.: 12 664 41 73; 734 137 016
e-mail: lukasz.szabat@uj.edu.pl

Artur Urbanik
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 90, 517 136 267
e-mail: artur.urbanik@uj.edu.pl

SEKCJA INSTALACJI HVAC

mgr inż. Paweł Czernecki
Koordynator sekcji instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 57; 519 307 997
e-mail: pawel.czernecki@uj.edu.pl

Jarosław Calik
Technik ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 30
e-mail: jaroslaw.calik@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Gębala
Specjalista ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 94; 519 307 999
e-mail: pawel.gebala@uj.edu.pl

Paweł Klimecki
Technik ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 55; 519 307 975
e-mail: pawel.klimecki@uj.edu.pl

mgr inż. Wojciech Zając
Specjalista ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 4116; 511 176 557
e-mail: woj.zajac@uj.edu.pl

SEKCJA INŻYNIERII MECHANICZNEJ

mgr inż. Paweł Nowak
Koordynator sekcji inżynierii mechanicznej
tel.: 12 664 41 29
e-mail: pawel.jacek.nowak@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Boruchowski
Specjalista ds. metrologii
tel.: 12 664 41 87; 519 307 968
e-mail: mateusz.boruchowski@uj.edu.pl

mgr inż. Marcin Brzyski
Inżynier mechanik konstruktor
tel.: 12 664 41 28; 519 307 972
e-mail: marcin.brzyski@uj.edu.pl

Leszek Kapłoniak
Technik mechanik
tel.: 12 664 41 95; 517 054 296
e-mail: leszek.kaploniak@uj.edu.pl

mgr inż. Marcel Piszak
Specjalista ds. stabilności infrastruktury
tel.: 12 664 41 10
e-mail: marcel.piszak@uj.edu.pl

SEKCJA UTRZYMANIA I ADMINISTRACJI BUDYNKU

lic. Robert Kulig
Koordynator sekcji utrzymania i administracji budynku
tel.: 12 664 41 83
e-mail: robert1.kulig@uj.edu.pl

inż. Magdalena Król
Koordynator sekcji utrzymania i administracji budynku
e-mail: m.k.krol@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)

Barbara Bała
Pracownik gospodarczy
tel.: 12 664 41 51

Barbara Nowotarska
Pracownik gospodarczy
tel.: 12 664 41 51

Maria Kabionek
Pracownik gospodarczy
tel.: 12 664 41 51

Dariusz Uchacz
Technik obsługi budynku
tel.: 12 664 41 13
e-mail: dariusz.uchacz@uj.edu.pl

KIEROWNICTWO DZIAŁU

mgr inż. Ireneusz Zadworny
Kierownik Działu Systemów Kontroli i IT
tel.: 12 664 41 23; 519 307 949
e-mail: ireneusz.zadworny@uj.edu.pl

mgr Piotr Kurdziel
Zastępca Kierownika Działu Systemów Konroli i IT / Koordynator Sekcji IT
tel.: 12 664 41 67; 789 070 378
e-mail: p.kurdziel@uj.edu.pl

SEKCJA IT

mgr inż. Mirosław Burzyński
Starszy specjalista ds. sieci
tel.: 12 664 41 54; 519 307 971
e-mail: miroslaw.burzynski@uj.edu.pl

Bogumił Harnik
Specjalista IT
tel.: 12 664 41 89; 519 307 930
e-mail: bogumil.harnik@uj.edu.pl

Łukasz Ostrowski
Specjalista IT
tel.: 12 664 41 76
e-mail: lukasz.ostrowski@uj.edu.pl

SEKCJA SYSTEMÓW KONTROLI I OPROGRAMOWANIA

mgr inż. Michał Fałowski
Koordynator sekcji systemów kontroli i oprogramowania
tel.: 12 664 41 81; 690 492 654
e-mail: michal.falowski@uj.edu.pl

mgr inż. Maciej Grębla
Inżynier systemów sterowania
e-mail: maciej.grebla@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Noga
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 80
e-mail: tomasz.noga@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Piekarski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 44
e-mail: michal.piekarski@uj.edu.pl

mgr inż. Piotr Trojanowski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 11
e-mail: piotr1.trojanowski@uj.edu.pl

mgr inż. Wojciech Zaremba
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 43
e-mail: wojciech.zaremba@uj.edu.pl

inż. Adrianna Pytel
Inżynier systemów sterowania
e-mail: adrianna.pytel@uj.edu.pl

inż. Piotr Gretkierewicz
Inżynier systemów sterowania
e-mail: piotr.gretkierewicz@uj.edu.pl

SEKCJA PRZETWARZANIA DANYCH

dr Tadeusz Szymocha
Specjalista ds. zarządzania informacją
tel.: 504 996 659
​e-mail: tadeusz.szymocha@uj.edu.pl

SEKCJA UTRZYMANIA I ROZWOJU DUO

mgr Paweł Podolski
Koordynator sekcji utrzymania i rozwoju DUO
tel.: 12 664 41 19
e-mail: pawel.1.podolski@uj.edu.pl

Nadia Jamrozik
Specjalista ds. DUO
tel.: 12 664 41 34
e-mail: nadia.jamrozik@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Pająk
Programista systemu DUO
e-mail: pawel.pajak@uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Jaglarz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 64; 571 240 691
e-mail: magdalena.jaglarz@uj.edu.pl

inż. Barbara Zdrodowska-Pawluś
Inspektor ochrony radiologicznej/Specjalista ds. BHP
tel.: 12 664 41 02
e-mail: barbara.zdrodowska-pawlus@uj.edu.pl

dr inż. Anna Czaderna-Lekka

Specjalista ds. ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 40 88
e-mail: anna.czaderna-lekka@uj.edu.pl

dr hab. Sebastian Glatt
Kierownik Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej
e-mail: sebastian.glatt@uj.edu.pl

dr Michał Rawski
Koordynator Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej
tel.: 12 664 41 04 
e-mail: michal.rawski@uj.edu.pl

mgr Grzegorz Ważny
Operator Mikroskopu
tel.: 12 664 41 04 
e-mail: grzegorz.wazny@uj.edu.pl 

mgr Kinga Wróbel
tel.: 12 664 61 06
e-mail: kin.wrobel@uj.edu.pl

dr inż. Paulina Indyka
Operator Mikroskopu
e-mail: paulina.indyka@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)