Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Centrum SOLARIS

Dyrektor Centrum SOLARIS

prof. dr hab. Marek Stankiewicz 
Dyrektor Centrum
tel.: 12 664 40 04
e-mail: m.j.stankiewicz@uj.edu.pl

BIURO DYREKTORA CENTRUM SOLARIS
Agnieszka Jelonek
Obsługa sekretariatu / asystent dyrekcji
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

Dział Administracji i Finansów

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Finansów
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl

BIURO DYREKTORA CENTRUM SOLARIS

Agnieszka Jelonek
Obsługa sekretariatu / asystent dyrekcji
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

SEKCJA DS. PRAWNYCH I ZAMÓWIEŃ

mgr Mateusz Barłóg
Radca prawny
tel.: 12 664 41 78
e-mail: mateusz.barlog@uj.edu.pl
 
dr Małgorzata Moras
Starszy specjalista ds. zamówień
tel.: 12 664 41 47
e-mail: malgorzata.moras@uj.edu.pl
 
mgr Barbara Woyna-Orlewicz
Specjalista ds. zamówień
tel.: 12 664 41 25; 795 545 750
e-mail: barbara.woyna-orlewicz@uj.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI FINANSOWEJ

Ewa Musiał
Specjalista ds. obsługi finansowej
tel.: 12 664 40 03; 519 307 964
e-mail: ewa.musial@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Tokarz
Specjalista ds. finansów i budżetowania
tel.: 12 664 41 52; 519 516 481
e-mail: k.tokarz@uj.edu.pl

SEKCJA PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

dr Katarzyna Bester-Ostrowska

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
tel.: 12 664 41 48
e-mail: katarzyna.bester-ostrowska@uj.edu.pl

dr Agata Chrześcijanek
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 61; 519 307 966
e-mail: agata.chrzescijanek@uj.edu.pl

mgr Emilia Król 
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 38
e-mail: emilia.krol@uj.edu.pl

Dział Akceleratorów

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca Dyrektora ds. Akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl
 

inż. Grzegorz Cioś
Technik ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 45
e-mail: grzegorz.cios@uj.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Guła
Specjalista ds. elektromagnesów
tel.: 12 664 41 37; 795 545 755
e-mail: krzysztof.gula@uj.edu.pl

inż. Rafał Janiczak
Specjalista ds. systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 21
e-mail: rafal.janiczak@uj.edu.pl

mgr inż. Paulina Klimczyk
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 12 664 41 90; 519 307 930
paulina.klimczyk@uj.edu.pl

mgr inż. Marcin Knafel
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 91; 519 329 127
e-mail: marcin.knafel@uj.edu.pl

Marek Madura
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 76; 519 078 084
e-mail: marek.madura@uj.edu.pl

dr inż. Andrzej Marendziak
Starszy specjalista systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 62; 571 445 044
e-mail: andrzej.marendziak@uj.edu.pl

mgr inż. Marcin Mutke
Specjalista ds. wysokiej częstotliwości
tel.: 12 664 41 24
e-mail: marcin.mutke@uj.edu.pl

mgr Roman Panaś
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 12 664 41 17
e-mail: roman.panas@uj.edu.pl

mgr Marta Ptaszkiewicz
Specjalistka ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
tel.: 12 664 41 71
e-mail: marta.ptaszkiewicz@uj.edu.pl

Marcin Rozwadowski
Specjalista ds. systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 510 091 744
e-mail: marcin.rozwadowski@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Waniczek
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 12 664 41 41, 519 329 215
e-mail: michal.waniczek@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Wiśniowski
Specjalista ds. systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 33
e-mail: m.wisniowski@uj.edu.pl

Tomasz Zbylut
Technik elektronik
tel.: 12 664 41 77; 519 353 299
e-mail: tomasz.zbylut@uj.edu.pl

Dział Naukowy

prof. dr hab. Jacek Szade
Kierownik Działu Naukowego
tel.: 507 278 072
e-mail: jacek.szade@uj.edu.pl
 
mgr Alicja Górkiewicz
Koordynator Biura Użytkownika
tel.: 12 664 41 99; 571 445 045
e-mail: alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl; user.solaris@uj.edu.pl
 

prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Linia badawcza UARPES
e-mail: jj.kolodziej@uj.edu.pl

dr inż. Tomasz Kołodziej
Linia badawcza SOLCRYS
tel.: 12 664 41 39
e-mail: t.kolodziej@uj.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Kozak
Kierownik budowy linii SOLCRYS
tel.: 12 664 41 20; 795 545 739
e-mail: ma.kozak@uj.edu.pl

dr Natalia Olszowska
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 72
e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl

dr inż. Damian Paliwoda
Linia badawcza SOLCRYS
tel.: 12 664 41 18
e-mail: damian.paliwoda@uj.edu.pl

mgr Marcin Rosmus
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 26
e-mail: marcin.rosmus@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Sobol
Linia badawcza PHELIX
tel.: 12 664 41 46
e-mail: t.sobol@uj.edu.pl

dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
Linia badawcza PHELIX
tel.: 519 307 867
e-mail: magdalena.szczepanik-ciba@uj.edu.pl

dr Barbara Wolanin
Linia badawcza XMCD
tel.: 12 664 41 34
e-mail: barbara.wolanin@uj.edu.pl

dr Marcin Zając
Linia badawcza PEEM/XAS
tel.: 12 664 41 59; 519 307 965
e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl

Dział Techniczny

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel.: 12 664 41 74; 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl
 

Mateusz Augustyn
Programista PLC
tel.: 12 664 40 23 / 12 664 41 85
e-mail: mateusz.augustyn@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Boruchowski
Specjalista ds. metrologii
tel.: 12 664 41 87; 519 307 968
e-mail: mateusz.boruchowski@uj.edu.pl

mgr inż. Marcin Brzyski
Inżynier mechanik konstruktor
tel.: 12 664 41 28; 519 307 972
e-mail: marcin.brzyski@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Czernecki
Starszy specjalista ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 57; 519 307 997
e-mail: pawel.czernecki@uj.edu.pl

Paweł Furgał
Technik systemów automatyki
tel.: 12 664 41 70; 510 093 018
email: pawel.furgal@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Gębala
Specjalista ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 94; 519 307 999
e-mail: pawel.gebala@uj.edu.pl

Leszek Kapłoniak
Technik mechanik
tel.: 12 664 41 95; 517 054 296
e-mail: leszek.kaploniak@uj.edu.pl

Paweł Klimecki
Technik ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 55; 519 307 975
e-mail: pawel.klimecki@uj.edu.pl

inż. Magdalena Król
Specjalista ds. dokumentacji technicznej i administracji budynku
tel.: 12 664 40 09; 519 307 868
e-mail: m.k.krol@uj.edu.pl

mgr inż. Konrad Kubal
Główny elektryk
tel.: 12 664 41 56; 519 307 976
e-mail: konrad.kubal@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Nowak
Inżynier mechanik konstruktor
tel.: 12 664 41 29
e-mail: pawel.jacek.nowak@uj.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szabat
Inżynier elektroenergetyk
tel.: 12 664 41 73; 734 137 016
e-mail: lukasz.szabat@uj.edu.pl

inż. Jarosław Szklarczyk
Inżynier systemów niskoprądowych
tel.: 12 664 41 15
e-mail: jaroslaw.szklarczyk@uj.edu.pl

Dariusz Uchacz
Konserwator
tel.: 12 664 41 13
e-mail: dariusz.uchacz@uj.edu.pl

Artur Urbanik
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 36, 517 136 267
e-mail: artur.urbanik@uj.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Starszy specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 41 68; 519 307 970
e-mail: krzysztof.wawrzyniak@uj.edu.pl

Stanisław Witkowski
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 93; 519 078 081
e-mail: stanislaw.witkowski@uj.edu.pl

Dział Systemów Kontroli i IT

mgr inż. Michał Ostoja-Gajewski
Kierownik Działu Systemów Kontroli i IT
tel.: 12 664 41 66; 519 078 083
e-mail: michal.ostoja-gajewski@uj.edu.pl
 

mgr inż. Mirosław Burzyński
Starszy administrator sieci i systemów serwerowych
tel.: 12 664 41 54; 519 307 971
e-mail: miroslaw.burzynski@uj.edu.pl

inż. Stanisław Cabała
Młodszy inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 42
e-mail: stanislaw.cabala@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Fałowski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 81; 690 492 654
e-mail: michal.falowski@uj.edu.pl

Michał Gajda
Programista Digital User Office
tel.: 12 664 41 43
e-mail: m.gajda@uj.edu.pl

Bogumił Harnik
Specjalista IT
tel.: 12 664 41 89
e-mail: bogumil.harnik@uj.edu.pl

inż. Jarosław Kiraga
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 96
e-mail: jaroslaw.kiraga@uj.edu.pl

mgr inż. Wojciech Kitka
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 54 61; 504 778 793
e-mail: wojciech.kitka@uj.edu.pl

Grzegorz Kowalski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 97
e-mail: g.kowalski@uj.edu.pl

mgr Piotr Kurdziel
Administrator systemów informatycznych
tel.: 12 664 41 67; 789 070 378
e-mail: p.kurdziel@uj.edu.pl

Dominika Matus
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 16
e-mail: dominika.matus@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Noga
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 80
e-mail: tomasz.noga@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Piekarski
Młodszy inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 44
e-mail: michal.piekarski@uj.edu.pl

mgr Paweł Podolski
Specjalista ds. systemów sterowania
tel.: 12 664 41 19
e-mail: pawel.1.podolski@uj.edu.pl

dr Tadeusz Szymocha
Specjalista ds. zarządzania informacją
tel.: 504 996 659
e-mail: tadeusz.szymocha@uj.edu.pl

mgr inż. Ireneusz Zadworny
Starszy specjalista ds. systemów sterowania
tel.: 12 664 41 23; 519 307 949
e-mail: ireneusz.zadworny@uj.edu.pl

Sekcja BHP i Ochrony Radiologicznej

mgr Magdalena Jaglarz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 64; 571 240 691
e-mail: magdalena.jaglarz@uj.edu.pl

mgr inż. Justyna Wikłacz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 69; 519 307 969
e-mail: justyna.wiklacz@uj.edu.pl