Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Centrum SOLARIS

Dyrektor Centrum SOLARIS

prof. dr hab. Marek Stankiewicz 
Dyrektor Centrum
tel.: 12 664 40 04
e-mail: m.j.stankiewicz@uj.edu.pl

BIURO DYREKTORA CENTRUM SOLARIS
Agnieszka Jelonek
Obsługa sekretariatu / asystent dyrekcji
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

Dział Administracji i Finansów

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Finansów
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl

BIURO DYREKTORA CENTRUM SOLARIS

Agnieszka Jelonek
Obsługa sekretariatu / asystent dyrekcji
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

SEKCJA DS. PRAWNYCH I ZAMÓWIEŃ

mgr Mateusz Barłóg
Radca prawny
tel.: 12 664 41 78
e-mail: mateusz.barlog@uj.edu.pl

dr Małgorzata Moras
Starszy specjalista ds. zamówień
tel.: 12 664 41 47
e-mail: malgorzata.moras@uj.edu.pl

mgr Barbara Woyna-Orlewicz
Specjalista ds. zamówień
tel.: 12 664 41 25; 795 545 750
e-mail: barbara.woyna-orlewicz@uj.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI FINANSOWEJ

mgr Katarzyna Tokarz
Koordynator sekcji obsługi finansowej
tel.: 12 664 41 52; 519 516 481
e-mail: k.tokarz@uj.edu.pl

dr Agata Chrześcijanek
Specjalista ds. obsługi finansowej
tel.: 12 664 41 61; 519 307 966
e-mail: agata.chrzescijanek@uj.edu.pl

Ewa Musiał
Specjalista ds. obsługi finansowej
tel.: 12 664 40 03; 519 307 964
e-mail: ewa.musial@uj.edu.pl

SEKCJA PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

mgr Emilia Król
Koordynator sekcji promocji i współpracy
tel.: 12 664 41 38
e-mail: emilia.krol@uj.edu.pl

dr Katarzyna Bester-Ostrowska
Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
tel.: 12 664 41 48
e-mail: katarzyna.bester-ostrowska@uj.edu.pl

dr Sylwia Orzechowska
Specjalista ds. promocji i współpracy
tel.:
e-mail: sylwia.orzechowska@uj.edu.pl

Dział Akceleratorów

KIEROWNIK DZIAŁU

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca Dyrektora ds. Akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

SEKCJA UTRZYMANIA I OPTYMALIZACJI WIĄZKI & SEKCJA DIAGNOSTYKI I ELEKTRONIKI

dr Alessandro Curcio
Koordynator sekcji
tel.: 12 664 41 21
e-mail: alessandro.curcio@uj.edu.pl

Grzegorz Kowalski
Specjalista ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
tel.: 12 664 41 97
e-mail: g.kowalski@uj.edu.pl

dr Roman Panaś
Fizyk akceleratorowy
tel.: 12 664 41 17
e-mail: roman.panas@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Waniczek
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 12 664 41 41, 519 329 215
e-mail: michal.waniczek@uj.edu.pl

Tomasz Zbylut
Technik elektronik
tel.: 12 664 41 77; 519 353 299
e-mail: tomasz.zbylut@uj.edu.pl

SEKCJA MAGNESÓW I ZASILACZY

mgr inż. Krzysztof Guła
Specjalista ds. elektromagnesów
tel.: 12 664 41 37; 795 545 755
e-mail: krzysztof.gula@uj.edu.pl

SEKCJA SYSTEMÓW PRÓŻNIOWYCH

dr inż. Andrzej Marendziak
Koordynator sekcji systemów próżniowych
tel.: 12 664 41 62; 571 445 044
e-mail: andrzej.marendziak@uj.edu.pl

inż. Rafał Janiczak
Technik systemów ultrawysokiej próżni
e-mail: rafal.janiczak@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)

Marcin Rozwadowski
Technik systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 510 091 744
e-mail: marcin.rozwadowski@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Wiśniowski
Specjalista ds. systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 33
e-mail: m.wisniowski@uj.edu.pl

mgr inż. Juliusz Wolak
Inżynier mechanik ds. systemów-próżniowych
tel.: 12 664 41 12
e-mail: juliusz.wolak@uj.edu.pl

SEKCJA SYSTEMÓW WYSOKICH CZĘSTOTLIWOŚCI

mgr inż. Marcin Knafel
Koordynator sekcji systemów wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 91; 519 329 127
e-mail: marcin.knafel@uj.edu.pl

inż. Grzegorz Cioś
Technik ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 45
e-mail: grzegorz.cios@uj.edu.pl

Marek Madura
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 76; 519 078 084
e-mail: marek.madura@uj.edu.pl

Dział Naukowy

KIEROWNICTWO DZIAŁU

prof. dr hab. Jacek Szade
Koordynator ds. rozwoju infrastruktury badawczej
tel.: 507 278 072
e-mail: jacek.szade@uj.edu.pl

dr Marcin Zając
Zastępca kierownika działu / Linia badawcza PEEM/XAS
tel.: 12 664 41 59; 519 307 965
e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl

SEKCJA LINII BADAWCZYCH

dr inż. Tomasz Giela
Linia badawcza PEEM/XAS / linia badawcza XMCD
tel.: 12 664 41 35
e-mail: tomasz.giela@uj.edu.pl

mgr Danuta Liberda
Linia badawcza SOLAIR
tel.: 12 664 41 98
e-mail: danuta.liberda@uj.edu.pl

mgr inż Anna Mandziak
Linia badawcza XMCD
tel. 12 664 41 03
e-mail: anna.mandziak@uj.edu.pl

dr inż. Krzysztof Matlak
Linia badawcza XMCD – mikroskop STXM
tel.: 12 664 41 24
e-mail: krzysztof.matlak@uj.edu.pl

dr Alexey Maximenko
Linia badawcza SOLABS (XAS-HN)
tel.: 12 664 41 09
e-mail: alexey.maximenko@uj.edu.pl

dr Paweł Nita
Linia badawcza SOLABS (XAS-HN)
tel.: 12 664 41 18
e-mail: pawel.nita@uj.edu.pl

dr Natalia Olszowska
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 72
e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl

mgr Marcin Rosmus
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 26
e-mail: marcin.rosmus@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Sobol
Linia badawcza PHELIX
tel.: 12 664 41 46
e-mail: t.sobol@uj.edu.pl

dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
Linia badawcza PHELIX
tel.: 519 307 867
e-mail: magdalena.szczepanik-ciba@uj.edu.pl

dr Barbara Wolanin
Linia badawcza XMCD
tel.: 12 664 41 34
e-mail: barbara.wolanin@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)

dr Tomasz Wróbel
Linia badawcza SOLAIR
tel.: 12 664 41 07
e-mail: tomek.wrobel@uj.edu.pl

SEKCJA ROZWOJU INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

mgr Grzegorz Gazdowicz
Linia badawcza SOLCRYS
tel.: 12 664 41 08
e-mail: grzegorz.gazdowicz@uj.edu.pl

dr inż. Tomasz Kołodziej
Linia badawcza SOLCRYS / Linia badawcza POLYX
tel.: 12 664 41 39
e-mail: t.kolodziej@uj.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Kozak
Kierownik budowy linii SOLCRYS
tel.: 12 664 41 20; 795 545 739
e-mail: ma.kozak@uj.edu.pl

dr Damian Paliwoda
Linia badawcza SOLCRYS
e-mail: damian.paliwoda@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)

dr inż. Joanna Sławek
Linia badawcza SOLCRYS
tel.: 12 664 41 14
e-mail: joanna.lipowska@uj.edu.pl

SEKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW

mgr Piotr Ciochoń
Współpraca z przemysłem
tel.: 12 664 41 93
e-mail: industry.solaris@uj.edu.pl; piotr.ciochon@uj.edu.pl

mgr Alicja Górkiewicz
Biuro Użytkownika
tel.: 12 664 41 99; 571 445 045
e-mail: user.solaris@uj.edu.pl; alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl

Dział Techniczny

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
tel.: 12 664 41 74; 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl

SEKCJA AUTOMATYKI

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Koordynator sekcji automatyki
tel.: 12 664 41 68; 519 307 970
e-mail: krzysztof.wawrzyniak@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Augustyn
Specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 40 23 / 12 664 41 85; 519 078 081
e-mail: mateusz.augustyn@uj.edu.pl

Paweł Furgał
Technik systemów automatyki
tel.: 12 664 41 70; 510 093 018
email: pawel.furgal@uj.edu.pl

inż. Jarosław Szklarczyk
Inżynier systemów niskoprądowych
tel.: 12 664 41 15
e-mail: jaroslaw.szklarczyk@uj.edu.pl

SEKCJA ELEKTROENERGETYCZNA

mgr inż. Konrad Kubal
Koordynator sekcji elektroenergetycznej, główny inżynier elektryk
tel.: 12 664 41 56; 519 307 976
e-mail: konrad.kubal@uj.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szabat
Inżynier elektroenergetyk
tel.: 12 664 41 73; 734 137 016
e-mail: lukasz.szabat@uj.edu.pl

Artur Urbanik
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 90, 517 136 267
e-mail: artur.urbanik@uj.edu.pl

SEKCJA INSTALACJI HVAC

mgr inż. Paweł Czernecki
Koordynator sekcji instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 57; 519 307 997
e-mail: pawel.czernecki@uj.edu.pl

Jarosław Calik
Technik instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 30
e-mail: jaroslaw.calik@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Gębala
Specjalista ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 94; 519 307 999
e-mail: pawel.gebala@uj.edu.pl

Paweł Klimecki
Technik ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 41 55; 519 307 975
e-mail: pawel.klimecki@uj.edu.pl

mgr Wojciech Zając
Specjalista ds. instalacji HVAC
tel.: 12 664 4116; 511 176 557
e-mail: woj.zajac@uj.edu.pl

SEKCJA INŻYNIERII MECHANICZNEJ

mgr inż. Paweł Nowak
Koordynator sekcji inżynierii mechanicznej
tel.: 12 664 41 29
e-mail: pawel.jacek.nowak@uj.edu.pl

mgr inż. Mateusz Boruchowski
Specjalista ds. metrologii
tel.: 12 664 41 87; 519 307 968
e-mail: mateusz.boruchowski@uj.edu.pl

mgr inż. Marcin Brzyski
Inżynier mechanik konstruktor
tel.: 12 664 41 28; 519 307 972
e-mail: marcin.brzyski@uj.edu.pl

Leszek Kapłoniak
Technik mechanik
tel.: 12 664 41 95; 517 054 296
e-mail: leszek.kaploniak@uj.edu.pl

mgr inż. Marcel Piszak
Specjalista ds. stabilności infrastruktury
tel.: 12 664 41 10
e-mail: marcel.piszak@uj.edu.pl

SEKCJA UTRZYMANIA I ADMINISTRACJI BUDYNKU

inż. Magdalena Król
Koordynator sekcji utrzymania i administracji budynku
tel.: 12 664 41 83; 519 307 868
e-mail: m.k.krol@uj.edu.pl

Barbara Bała
Pracownik gospodarczy
tel.: 12 664 41 51

Barbara Nowotarska
Pracownik gospodarczy
tel.: 12 664 41 51

Dariusz Uchacz
Technik obsługi budynku
tel.: 12 664 41 13
e-mail: dariusz.uchacz@uj.edu.pl

Dział Systemów Kontroli i IT

KIEROWNIK DZIAŁU

mgr inż. Michał Ostoja-Gajewski
Kierownik Działu Systemów Kontroli i IT
tel.: 12 664 41 66; 519 078 083
e-mail: michal.ostoja-gajewski@uj.edu.pl

SEKCJA IT

mgr Piotr Kurdziel
Koordynator sekcji IT
tel.: 12 664 41 67; 789 070 378
e-mail: p.kurdziel@uj.edu.pl

mgr inż. Mirosław Burzyński
Starszy specjalista ds. sieci
tel.: 12 664 41 54; 519 307 971
e-mail: miroslaw.burzynski@uj.edu.pl

Bogumił Harnik
Specjalista IT
tel.: 12 664 41 89; 519 307 930
e-mail: bogumil.harnik@uj.edu.pl

SEKCJA SYSTEMÓW KONTROLI I OPROGRAMOWANIA

mgr inż. Ireneusz Zadworny
Koordynator sekcji systemów kontroli i oprogramowania
tel.: 12 664 41 23; 519 307 949
e-mail: ireneusz.zadworny@uj.edu.pl

inż. Stanisław Cabała
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 42
e-mail: stanislaw.cabala@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Fałowski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 81; 690 492 654
e-mail: michal.falowski@uj.edu.pl

inż. Jarosław Kiraga
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 96
e-mail: jaroslaw.kiraga@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Noga
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 80
e-mail: tomasz.noga@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Piekarski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 44
e-mail: michal.piekarski@uj.edu.pl

SEKCJA PRZETWARZANIA DANYCH

dr Tadeusz Szymocha
Specjalista ds. zarządzania informacją
tel.: 504 996 659
​e-mail: tadeusz.szymocha@uj.edu.pl

SEKCJA UTRZYMANIA I ROZWOJU DUO

Nadia Jamrozik
Specjalista ds. DUO
tel.: 12 664 41 34
e-mail: nadia.jamrozik@uj.edu.pl

mgr Paweł Podolski
Starszy specjalista ds. DUO
tel.: 12 664 41 19
e-mail: pawel.1.podolski@uj.edu.pl

Sekcja BHP i Ochrony Radiologicznej

mgr Magdalena Jaglarz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 64; 571 240 691
e-mail: magdalena.jaglarz@uj.edu.pl

mgr inż. Justyna Wikłacz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 69; 519 307 969
e-mail: justyna.wiklacz@uj.edu.pl