Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyjny w NCPS SOLARIS

Budynek NCPS SOLARIS i jego otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński (dalej UJ), ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
  2. W UJ został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31, e-mail: iod@uj.edu.pl,  tel.: 12 663 12 25,
  3. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie UJ oraz ochrony osób i mienia,
  4. Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu nie przekracza 2 miesięcy.  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem iso.synchrotron@uj.edu.pl lub numerem tel. 12 664 40 00,
  5. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem iso.synchrotron@uj.edu.pl lub numerem tel. 12 664 40 00.