Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyjny w NCPS SOLARIS

Budynek NCPS SOLARIS i jego otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, z siedzibą przy ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych wysyłając maila na adres: iod@uj.edu.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • zapewnienia ochrony mienia na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
 4. Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Okres przechowywania danych rejestrowanych przez system monitoringu nie przekracza 2 miesięcy.  Informacje w tym zakresie można uzyskać pod adresem synchrotron@uj.edu.pl lub numerem tel. 12 664 40 00.
 6. Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem pod adresem synchrotron@uj.edu.pl lub numerem tel. 12 664 40 00. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.