Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akceleratory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora ds. Akceleratorów

dr Adriana Wawrzyniak
tel. stacjonarny: 12 664 40 10
tel. komórkowy: 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akcelerator liniowy

Akcelerator liniowy SOLARIS przyspiesza wiązkę elektronową wytworzoną w dziale elektronowym do prędkości równej 99.99996 procentom prędkości światła. Wiązka ta jest następnie wstrzykiwana do pierścienia akumulacyjnego.

Działo elektronowe synchrotronu SOLARIS to rodzaj wnęki rezonansowej o częstotliwości drgań własnych 3 GHz. Wnęka zasilana jest polem elektromagnetycznym dużej mocy. Źródłem elektronów jest podgrzana do temperatury około 1000oC katoda z tlenku baru (BaO). Pole elektryczne impulsowo wyrzuca elektrony w kierunku akceleratora liniowego, formując je w paczki elektronowe o określonej strukturze czasowej oraz przyspieszając je do energii 2,8 MeV.

Akcelerator liniowy (liniak) składa się z sześciu pięciometrowych struktur przyspieszających, pracujących w paśmie przenoszenia "S" (3 GHz) i połączonych w trzy jednostki. Każda jednostka zawiera wnękę SLED (ang. SLAC Energy Doubler) i dwie struktury przyspieszające, zasilane przez klistron wraz z impulsowym modulatorem mocy. Między sekcjami przyspieszającymi zamontowano magnesy skupiające i korygujące tor ruchu wiązki oraz elementy jej diagnostyki. Długość liniaka wynosi 40 m, a maksymalna energia elektronów to 600 MeV. Akcelerator liniowy pracuje w środowisku ultrawysokiej próżni.

Za efektywny transport wiązki elektronów z liniaka do pierścienia akumulacyjnego odpowiada linia transferowa. Głównymi elementami linii są magnesy dipolowe uginające wiązkę pod kątem 27 stopni w płaszczyźnie pionowej oraz sześć magnesów kwadrupolowych, ogniskujących wiązkę w obu kierunkach. Ostatnim elementem jest magnes septum.

Linia transferowa stanowi ostatni element układu wstrzykiwania, a zarazem pierwszy element pierścienia akumulacyjnego, do którego pomaga wprowadzić elektrony. 

Rzut Akceleratora liniowego

Parametry wiązki elektronowej w akceleratorze liniowym
Parametry wiązki wartość    
Energia wiązki na wyjściu z iniektora [MeV] 550    
Ładunek pojedynczego pakietu elektronowego [nC] 0,2
Prąd wiązki [mA] 600
Znormalizowana emitancja (rms) pozioma/pionowa [mm mRad] 3,111/2,175
Rozpiętość energii na wyjściu z iniektora [keV] 400
Długość pojedynczego pakietu elektronowego [ps] 14