Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Centrum SOLARIS

 

Kierownictwo

prof. dr hab. Marek Stankiewicz 
Dyrektor Centrum
tel.: 12 664 40 04
e-mail: m.j.stankiewicz@uj.edu.pl

prof. dr hab. Krzysztof Królas 
Przewodniczący Rady Centrum
e-mail: krzysztof.krolas@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca dyrektora ds. technicznych
tel.: 12 664 41 74; 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca dyrektora ds. utrzymania i rozwoju akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

Grupa administracji

mgr Michał Młynarczyk
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych
tel.: 12 664 40 01; 507 006 582
e-mail: michal.mlynarczyk@uj.edu.pl
 
mgr Mateusz Barłóg
Radca prawny
tel.: 12 664 41 78
e-mail: mateusz.barlog@uj.edu.pl
 

dr Katarzyna Bester-Ostrowska
Specjalista ds. promocji i współpracy międzynarodowej
tel.: 12 664 41 48
e-mail: katarzyna.bester-ostrowska@uj.edu.pl

dr Agata Chrześcijanek
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 61; 519 307 966
e-mail: agata.chrzescijanek@uj.edu.pl

mgr Alicja Górkiewicz
Biuro Użytkownika
tel.: 12 664 41 99; 571 445 045
e-mail: alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl; user.solaris@uj.edu.pl

Agnieszka Jelonek
Sekretariat / Asystentka Dyrektora NCPS SOLARIS
tel.: 12 664 40 00; 519 537 887
e-mail: agnieszka.jelonek@uj.edu.pl

mgr Emilia Król 
Specjalista ds. promocji i organizacji imprez
tel.: 12 664 41 38
e-mail: emilia.krol@uj.edu.pl

Ewa Musiał
Specjalista ds. finansowo-księgowych
tel.: 12 664 40 03; 519 307 964
e-mail: ewa.musial@uj.edu.pl

mgr Wojciech Soroka 
Specjalista ds. zamówień
tel.: 12 664 41 47; 519 307 869
e-mail: wojciech.soroka@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Tokarz
Specjalista ds. finansów i budżetowania
tel.: 12 664 41 52; 519 516 481
e-mail: k.tokarz@uj.edu.pl

Grupa utrzymania i rozwoju akceleratorów

dr Adriana Wawrzyniak
Zastępca dyrektora ds. utrzymania i rozwoju akceleratorów
tel.: 12 664 40 10; 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl
 

inż. Grzegorz Cioś
Technik ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 45
e-mail: grzegorz.cios@uj.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Guła
Specjalista ds. magnesów i zasilaczy
tel.: 12 664 41 37
e-mail: krzysztof.gula@uj.edu.pl

mgr inż. Arkadiusz Kisiel
Specjalista ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
tel.: 12 664 41 41; 511 176 557
e-mail: arkadiusz.kisiel@uj.edu.pl

mgr inż. Paulina Klimczyk
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 12 664 41 90; 519 307 930
paulina.klimczyk@uj.edu.pl

inż. Marcin Knafel
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 91; 519 329 127
e-mail: marcin.knafel@uj.edu.pl

Marek Madura
Specjalista ds. wysokich częstotliwości
tel.: 12 664 41 76; 519 078 084
e-mail: marek.madura@uj.edu.pl

dr inż. Andrzej Marendziak
Specjalista systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 12 664 41 62; 571 445 044
e- mail: andrzej.marendziak@uj.edu.pl

mgr Marta Ptaszkiewicz
Specjalistka ds. diagnostyki i oprzyrządowania wiązki
tel.: 12 664 41 71
e-mail: marta.ptaszkiewicz@uj.edu.pl

Marcin Rozwadowski
Technik systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 510 091 744
e-mail: marcin.rozwadowski@uj.edu.pl

mgr inż Michał Waniczek
Specjalista ds. diagnostyki i optymalizacji wiązki
tel.: 664 41 41
e-mail: michal.waniczek@uj.edu.pl

mgr inż Mateusz Wiśniowski
Specjalista systemów ultrawysokiej próżni
tel.: 664 44 33
e-mail: m.wisniowski@uj.edu.pl

Tomasz Zbylut
Technik elektronik
tel.: 12 664 41 77; 519 353 299
e-mail: tomasz.zbylut@uj.edu.pl

Grupa naukowa

prof. dr hab. Jacek Szade
Koordynator ds. rozwoju infrastruktury badawczej NCPS SOLARIS
tel.: 507 278 072
e-mail: jacek.szade@uj.edu.pl
 

prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Linia badawcza UARPES
e-mail: jj.kolodziej@uj.edu.pl

dr inż. Tomasz Kołodziej
tel.: 12 664 41 39
Linia badawcza SOLCRYS
e-mail: t.kolodziej@uj.edu.pl

dr Natalia Olszowska
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 72
e-mail: natalia.olszowska@uj.edu.pl

mgr inż. Tomasz Sobol
Linia badawcza UARPES
tel.: 12 664 41 46
e-mail: t.sobol@uj.edu.pl

dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
Linia badawcza PHELIX
tel.: 519 307 867
e-mail: magdalena.szczepanik-ciba@uj.edu.pl

dr Barbara Wolanin
Linia badawcza XMCD
tel.: 12 664 41 34
e-mail: barbara.wolanin@uj.edu.pl

dr Marcin Zając
Linia badawcza PEEM/XAS
tel.: 12 664 41 59; 519 307 965
e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl

Grupa techniczna

mgr inż. Paweł Bulira
Zastępca dyrektora ds. technicznych
+ 48 12 664 41 74
+48 519 307 973
e-mail: pawel.bulira@uj.edu.pl
 

mgr inż. Mateusz Boruchowski
Specjalista ds. metrologii
tel.: 12 664 41 87; 519 307 968
e-mail: mateusz.boruchowski@uj.edu.pl

mgr inż. Marcin Brzyski
Inżynier mechanik konstruktor
tel.: 12 664 41 28, 519 307 972
e-mail: marcin.brzyski@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Czernecki
Starszy specjalista ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 41 57; 519 307 997
e-mail: pawel.czernecki@uj.edu.pl

Paweł Furgał
Technik systemów automatyki
tel.: 12 664 41 70; 510 093 018
email: pawel.furgal@uj.edu.pl

mgr inż. Piotr Gałuszka 
Specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 41 85; 519 307 977
e-mail: piotr.galuszka@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Gębala
Specjalista ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 41 94; 519 307 999
e-mail: pawel.gebala@uj.edu.pl

inż. Magdalena Król
Asystent ds. instalacji HVAC, wod.-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 40 09; 519 307 868
e-mail: magdalena.janiga@uj.edu.pl

Leszek Kapłoniak
Technik obsługi budynku
tel.: 12 664 41 95; 517 054 296
e-mail: leszek.kaploniak@uj.edu.pl

Paweł Klimecki
Technik ds. instalacji HVAC, wod-kan. i gazów technicznych
tel.: 12 664 41 55; 519 307 975
e-mail: pawel.klimecki@uj.edu.pl

mgr inż. Konrad Kubal
Główny inżynier elektryk
tel.: 12 664 41 56; 519 307 976
e-mail: konrad.kubal@uj.edu.pl

mgr inż. Paweł Nowak
Inżynier mechanik konstruktor
tel.: 12 664 41 29
e-mail: pawel.jacek.nowak@uj.edu.pl

mgr inż. Łukasz Szabat
Inżynier elektryk
tel.: 12 664 41 73; 734 137 016
e-mail: lukasz.szabat@uj.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak
Specjalista ds. systemów PLC
tel.: 12 664 41 68; 519 307 970
e-mail: krzysztof.wawrzyniak@uj.edu.pl

Artur Urbanik
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 36
e-mail: artur.urbanik@uj.edu.pl

Stanisław Witkowski
Technik elektryk
tel.: 12 664 41 93; 519 078 081
e-mail: stanislaw.witkowski@uj.edu.pl

Grupa systemów sterowania i IT

mgr inż. Michał Ostoja-Gajewski
Koordynator grupy systemów sterowania i IT
tel.: 12 664 41 66; 519 078 083
e-mail: michal.ostoja-gajewski@uj.edu.pl
 

mgr inż. Mirosław Burzyński
Inżynier wsparcia systemów komputerowych
tel.: 12 664 41 54
e-mail: miroslaw.burzynski@uj.edu.pl

Stanisław Cabała
Młodszy inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 42
e-mail: stanislaw.cabala@uj.edu.pl

mgr inż. Michał Fałowski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 81; 690 492 654
e-mail: michal.falowski@uj.edu.pl

Michał Gajda
Serwisant IT
tel.: 12 664 41 43
e-mail: m.gajda@uj.edu.pl

Bogumił Harnik
Serwisant IT
tel.: 12 664 41 89
e-mail: bogumil.harnik@uj.edu.pl

inż. Krystian Kędroń
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 80; 517 136 267
e-mail: krystian.kedron@uj.edu.pl

mgr inż. Wojciech Kitka
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 54 61; 504 778 793
e-mail: wojciech.kitka@uj.edu.pl

Grzegorz Kowalski
Inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 97
e-mail: g.kowalski@uj.edu.pl

mgr Piotr Kurdziel
Administrator systemów IT
tel.: 12 664 41 67; 789 070 378
e-mail: p.kurdziel@uj.edu.pl

inż. Przemysław Peterman
Inżynier programista
tel.: 504 778 823
e-mail: przemyslaw.peterman@uj.edu.pl

inż. Michał Piekarski
Młodszy inżynier systemów sterowania
tel.: 12 664 41 44
e-mail: michal.piekarski@uj.edu.pl

dr Tadeusz Szymocha
Specjalista ds. zarządzania informacją
tel.: 504 996 659
e-mail: tadeusz.szymocha@uj.edu.pl
 
mgr inż. Ireneusz Zadworny
Inżynier programista
tel.: 12 664 54 62; 519 307 949
e-mail: ireneusz.zadworny@uj.edu.pl

Ochrona radiologiczna

mgr Magdalena Jaglarz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 64; 571 240 691
e-mail: magdalena.jaglarz@uj.edu.pl

mgr inż. Justyna Wikłacz
Inspektor ochrony radiologicznej
tel.: 12 664 41 69; 519 307 969
e-mail: justyna.wiklacz@uj.edu.pl
(urlop długoterminowy)