Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Kurs dla doktorantów

Więcej informacji wkrótce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Narodowe Centrum SOLARIS - promieniowanie synchrotronowe dla nauki

Narodowe Centrum SOLARIS - promieniowanie synchrotronowe dla nauki

Celem kursu jest poznanie właściwości i zastosowanie promieniowania synchrotronowego. W szczególności uczestnicy zapoznają się z badaniami i metodami eksperymentalnymi dostępnymi w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS –fizycznymi podstawami, możliwościami zastosowania i aspektami praktycznymi. Dowiedzą się również, jak przygotować skuteczną aplikację o dostęp do dużych ośrodków badawczych, takich jak Solaris.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami eksperymentów synchrotronowych i z pomocą prowadzących przygotują aplikację o czas pomiarowy w Centrum SOLARIS na podstawie wybranego przez siebie problemu badawczego. Przygotowane przez uczestników aplikacje zostaną zaprezentowane i omówione podczas zajęć projektowych oraz zweryfikowane przez prowadzących kurs. Wszyscy biorący udział w kursie będą mieli okazję zwiedzić Centrum SOLARIS oraz infrastrukturę badawczą. Dla zainteresowanych  daną dziedziną badawczą, przygotowaliśmy możliwość dołączenia do projektu bliźniaczego z doświadczoną grupą użytkowników SOLARIS. Uczestnicy, których propozycje wykorzystania czasu badawczego uzyskają najwyższą ilość punktów będą zachęcani i wspierani w ubieganiu się o taką możliwość w najbliższym naborze. Ich propozycje przejdą przez oficjalny proces oceny przez międzynarodową komisję oceniającą wnioski i jeśli zostaną pozytywnie rozpatrzone otrzymają czas badawczy.


Kurs został przygotowany i będzie realizowany przez trzech specjalistów zajmujących się od wielu lat promieniowaniem synchrotronowym, jego zastosowaniami i rozwojem metod:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Antonowicz z Politechniki Warszawskiej
Prof. Wojciech Tabiś z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Witkowska z Politechniki Gdańskiej


Kurs organizowany jest pod patronatem Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego.


Kurs odpowiada 3 punktom ECT. 
Zaliczenie końcowe przedmiotu nastąpi po zakończeniu projektu poświęconego aplikacji czasu badawczego, uczestnikom zostanie przekazany certyfikat wraz z opisem efektów uczenia się.
Kurs będzie odbywał się w formie online w każdy wtorek w godzinach 15:00-16:30, od 11 marca do 10 czerwca.  

Program:
12 marca: prof. Agnieszka Witkowska, prof. Jerzy Antonowicz, prof. Wojciech Tabiś, Przywitanie i wprowadzenie, prof. Wojciech Tabiś „O Centrum SOLARIS”
19 marca: prof. Wojciech Tabiś "Generowanie i właściwości promieniowania synchrotronowego cz. I"
26 marca: prof. Wojciech Tabiś "Generowanie i właściwości promieniowania synchrotronowego cz. II"
09 kwietnia: prof. Jerzy Antonowicz "Wprowadzenie do oddziaływań promieniowania rentgenowskiego z materią"
16 kwietnia: prof. Wojciech Tabiś "Jak napisać i złożyć dobry wniosek o czas pomiarowy w Solaris?"
23 kwietnia: prof. Wojciech Tabiś "Diagnostyka, optyka, detektory".
30 kwietnia: prof. Agnieszka Witkowska "Wprowadzenie do absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej: część 1"
07 maja: prof. Agnieszka Witkowska "Wprowadzenie do absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej: część 2" 
14 maja: prof. Agnieszka Witkowska "XAS w SOLARIS - projektowanie eksperymentów i zastosowania: część 1"
21 maja: prof. Agnieszka Witkowska "XAS w SOLARIS - projektowanie eksperymentów i zastosowania: część 2"
28 maja: prof. Wojciech Tabiś "Wprowadzenie do spektroskopii fotoemisyjnej"
04 czerwca: prof. Wojciech Tabiś "Tomografia i mikroskopia"
11 czerwca: prof. Wojciech Tabiś "Dyskusja nad projektami uczestników kursu"


Zapisy na kurs za pośrednictwem platformy INDICO. Ostateczny termin rejestracji upływa 3 marca.
Po zamknięciu rejestracji, każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma  link do kursu w aplikacji Teams i materiały szkoleniowe.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron