Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baltic Tram - podsumowanie

Baltic Tram - podsumowanie

Centrum SOLARIS przez dwa lata realizowało międzynarodowy projekt Baltic TRAM (Transnational Research Access in the Macroregion). Celem tego projektu było wzmocnienie powiązań i współpracy między instytucjami badawczymi a światem biznesu. Przedsięwzięcie było realizowane w państwach regionu Morza Bałtyckiego takich jak Polska, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Dania, Łotwa, Litwa, Estonia.

Głównym zadaniem które przyświecało idei Baltic Tram było zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z infrastruktur badawczych. Wybrane przedsiębiorstwa mogły uczestniczyć w specjalistycznych konsultacjach i szkoleniach oferowanych przez partnerów projektu. Uzyskały także dostęp do infrastruktury badawczej w celu przetestowania swoich innowacyjnych pomysłów.

Dzięki projektowi BalticTRAM kilka firm z Polski mogło wykonać badania w jednostkach naukowych i badawczych bez konieczności ponoszenia kosztów. Projekt zapewniał środki na realizację badań, pokrywając koszty wynagrodzeń dla badaczy i finansując materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów. W zależności od indywidualnych potrzeb, firmy były kierowane do różnych ośrodków badawczych w regionie Morza Bałtyckiego. Mogły także aplikować o wykonanie badań m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Unikalną wartością projektu była możliwość połączenia świata biznesu i świata nauki. Pomyślnie wykonane badania mogą być w przyszłości zachętą dla firmy, aby częściej korzystać z potencjału badawczego uczelni, a dla młodych badaczy ciekawym doświadczeniem. Centrum SOLARIS realizując projekt połączył 4 komercyjne firmy z 12 naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach projektu TRAM przeanalizowane zostały również krajowe strategie mające na celu rozwój infrastruktur badawczych oraz inteligentnych specjalizacji. Te zalecenia i rekomendacje mogą pomóc decydentom w lepszym wykorzystaniu tych urządzeń.

Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego. 

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Polecamy również
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS
Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego
Ruszyła rejestracja na spotkanie użytkowników SOLARIS
Pierwsze granty badawcze SOLARIS