Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rusza budowa linii badawczej SOLABS (XAS-HN)

Rusza budowa linii badawczej SOLABS (XAS-HN)

Na początku grudnia 2019 r. w siedzibie producenta zakończyły się fabryczne testy akceptacyjne pierwszych urządzeń linii badawczej SOLABS (XAS-HN). Komponenty zostały dostarczone do SOLARIS 9 grudnia, a pod koniec miesiąca - w czasie wyłączenia synchrotronu - zespół SOLARIS zamontował je w pierścieniu akumulacyjnym.

Zainstalowane komponenty stanowią pierwszą część tzw. front endu (fragment linii badawczej znajdujący się wewnątrz tunelu synchrotronu). Druga część front endu zostanie dostarczona do SOLARIS w marcu 2020 r. i zainstalowana podczas kolejnego wyłączenia synchrotronu, zaplanowanego na koniec kwietnia i początek maja 2020 r.

SOLABS (XAS-HN) to linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego, dla której źródłem światła synchrotronowego będzie magnes zakrzywiający. Linia będzie dostarczać fotony w szerokim zakresie energii, co pozwoli przeprowadzać pomiary na krawędziach absorpcji wielu pierwiastków. Stacja badawcza będzie więc przeznaczona do badań materiałowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym. Przykłady zastosowania:

  • badania materiałowe, fizyka i chemia (badania stopów, układów tlenkowych, katalizatorów, badanie zmian strukturalnych podczas szybkich procesów),
  • biomedycyna (badania metaloprotein, badania stabilności, wchłaniania i mechanizmu terapeutycznego działania leków nieorganicznych i bio-nieorganicznych itp.),
  • ochrona środowiska (śledzenie stopnia i szybkości bioakumulacji toksycznych pierwiastków oraz ewolucji ich stanu chemicznego i strukturalnego w łańcuchu przejściowym ze źródła zanieczyszczenia do organizmów żywych).

Liderem projektu, dzięki któremu powstanie infrastruktura badawcza, jest Hochschule Niederrhein, Universtity of Applied Sciences z Niemiec, natomiast partnerem przedsięwzięcia – Synchrotron Light Research Institute z Tajlandii.

Zobacz galerię zdjęć