Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dla doktoranta w SOLARIS

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs dla doktoranta ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego NCN PRELUDIUM BIS, program kształcenia Biofizyka, pt.

„Badania strukturalne białek w wysokich ciśnieniach na linii SOLCRYS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS” 

Wymagania: ukończone studia magisterskie (lub równoważne) w zakresie fizyki, biofizyki, chemii, biochemii lub pokrewnych, dobra znajomość języka angielskiego, motywacja i umiejętności do pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne:
- życiorys (cv)
- kopia dyplomu magisterskiego (lub równoważnego)
- zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o średniej ocen z pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub, w przypadku studiów jednolitych magisterskich, zaświadczenie o średniej ocen z wyłączeniem ostatniego roku studiów
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających kompetencje i osiągnięcia naukowe.
- oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Termin składania ofert: 12 września 2021, 23:59
Egzaminy wstępne: 15-16.09.2021
Ogłoszenie wyników: 20.09.2021

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy do kierownika projektu: ma.kozak@uj.edu.pl oraz umieszczenie ich w elektronicznym systemie IRK (irk.uj.edu.pl).

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ
 

 

Polecamy również
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!