Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie plenarne LEAPS 2022

Spotkanie plenarne LEAPS 2022

Reprezentacja pracowników SOLARIS wzięła udział w tegorocznym spotkaniu plenarnym LEAPS, które odbyło się w Villigen, w Szwajcarii. Głównym celem spotkania było omówienie proponowanej strategii dla akceleratorowych ośrodków fotonowych (ESAP). Na tle obecnego kryzysu energetycznego przedstawiono wizję nowoczesnych źródeł światła opartych na akceleratorach, które odpowiadają na obecne i przyszłe wyzwania społeczne i naukowe.

Cele 5-tego spotkania plenarnego LEAPS

Głównym tematem spotkania była europejska strategia dla nauki o fotonach opartej na akceleratorach (ESAP). Strategia ta została zaprezentowana w Parlamencie Europejskim w maju 2022 roku. Strategia utrzymuje Europę w czołówce, jeśli chodzi o badania i rozwój. Omawiano takie tematy jak Europejska Przestrzeń Badawcza, strategiczne modernizacje centrów synchrotronowych, wpływ centrów LEAPS na nauki przyrodnicze, odkrywanie leków czy obliczenia kwantowe.

Równie istotnym tematem okazał się kryzys energetyczny i strategie, jakie powinny podjąć europejskie centra badawcze w obecnej sytuacji geopolitycznej. Omówione pomysły i strategie związane z modernizacją ośrodków pozwolą na zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej jakości promieniowania synchrotronowego.

W spotkaniu wzięło udział 180 przedstawicieli nauki i przemysłu z całej Europy, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz dyrektorzy i pracownicy europejskich ośrodków akceleratorowych. 

League of European Accelerator-Based Photon Sources (LEAPS)

LEAPS jest strategicznym konsorcjum wszystkich europejskich synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach. Celem jest promowanie i gwarancja jakości badań prowadzonych w naszych obiektach. LEAPS współpracuje ze społecznościami użytkowników, interesariuszami, organizacjami i infrastrukturą badawczą. Wspiera i promuje standaryzację procedur dostępu, edukację, zwiększoną mobilność i komunikację z opinią publiczną.

Reprezentacja SOLARIS

Silna reprezentacja zespołu SOLARIS, w tym dyrektor prof. Marek Stankiewicz, ale także Michał Młynarczyk, Adriana Wawrzyniak, Jakub Szlachetko, reprezentacja z biura użytkownika, zespół komunikacji i zespół prawny, dołączyli do spotkania, aby uczyć się od bardziej doświadczonych ośrodków naukowych. Mieliśmy możliwość przekazania informacji zwrotnej i wymiany doświadczeń. Coroczne spotkania z przedstawicielami innych jednostek akceleratorowych są niezwykle ważne, a nasi pracownicy wracają pełni pomysłów i zapału do wdrażania nowych rozwiązań i nieszablonowych pomysłów.

 

Więcej można przeczytać tutaj:

LEAPS research infrastructures to tackle societal crises

 

spotkanie plenarne LEAPS - uczestnicy

Photo by Markus Fischer (PSI)

Polecamy również
Konkurs Świąteczny #PhotoOfSOLARIS
Konkurs Świąteczny #PhotoOfSOLARIS
Dodatkowe finansowanie dla studentów Szkoły Doktorskiej Nauk Biomedycznych na zakup odczynników
Dodatkowe finansowanie dla studentów Szkoły Doktorskiej Nauk Biomedycznych na zakup odczynników
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP