Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Największe Centra Nauki gościły w SOLARIS

Największe Centra Nauki gościły w SOLARIS

Przedstawiciele siedmiu wiodących w Polsce centrów nauki byli gośćmi SOLARIS podczas spotkania inaugurującego współpracę popularyzatorską. Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Krakowski Cogiteon, Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera” to niektóre z pośród jednostek, które włączyły się w wydarzenie.

Centrum SOLARIS stanowi dowód na to, że wysoko wyspecjalizowane centra badawcze mogą być doskonałą przestrzenią popularyzacji nauki. Dostęp młodzieży do zaawansowanych technologii edukuje, inspiruje, a także rozbudza ciekawość i zainteresowanie prowadzeniem w przyszłości badań naukowych. Niedawno otwarta „Ścieżka Wiedzy SOLARIS” umożliwiająca zwiedzanie hali eksperymentalnej synchrotronu, stanowi dokonały przykład wykorzystania potencjału SOLARIS na płaszczyźnie komunikacji naukowej. 
Pierwszy dzień wiosny w SOLARIS upłynął pod hasłem popularyzacji nauki. Siedemnastu przedstawicieli wiodących Centrów Nauki w Polski dyskutowało nad możliwymi płaszczyznami współpracy z NCPS SOLARIS. 
Celem spotkania było zintegrowanie środowiska wiodących centrów nauki w Polsce dookoła infrastruktury badawczej SOLARIS, by w przyszłości wspólnie z nimi tworzyć kierunki rozwoju przestrzeni popularyzacji nauki. 
Podczas spotkania omówiono kierunki i priorytety rozwoju popularyzacji nauki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli SOLARIS, a także identyfikowano wiele wspólnych płaszczyzn współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów lobbingowych na szczeblu scentralizowanym i ministerialnym. Szczególne miejsce w panelu dyskusyjnym zajęła tematyka możliwości współpracy między NCPS SOLARIS a Stowarzyszeniem Społeczeństwo i Nauka SPiN łączącym krajowe instytucje współpracujące na rzecz badań i profesjonalizacji w obszarze komunikacji nauki.
Gośćmi Centrum SOLARIS byli przedstawiciele: Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, Pasaż Odkryć w Tarnowie, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Krakowski Cogiteon, Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni oraz Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji „Kortosfera”.

Zdjęcie grupowe ze spotkania centrów nauki w SOLARIS.

Zdjęcie grupowe przedstawicieli centrów nauki w SOLARIS, 21.03.2024 r.

Polecamy również
Centrum SOLARIS gospodarzem LEAPS-INNOV annual meeting oraz LEAPS General Assembly

Centrum SOLARIS gospodarzem LEAPS-INNOV annual meeting oraz LEAPS General Assembly

Ruszył europejski projekt RIANA - Centrum nanonauki i nanotechnologii

Ruszył europejski projekt RIANA - Centrum nanonauki i nanotechnologii

Podsumowanie trzynastego naboru wniosków

Podsumowanie trzynastego naboru wniosków

Międzynarodowe Sympozjum SYLINDA w Centrum SOLARIS

Międzynarodowe Sympozjum SYLINDA w Centrum SOLARIS