Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akceleratory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora ds. Akceleratorów

dr Adriana Wawrzyniak
tel. stacjonarny: 12 664 40
tel. komórkowy: 519 307 950
e-mail: adriana.wawrzyniak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierścień akumulacyjny

Pierścień akumulacyjny jest sercem Centrum SOLARIS: to tutaj na skutek zakrzywienia toru ruchu elektronów powstaje promieniowanie synchrotronowe. Pierścień przyspiesza wiązkę elektronów od energii wstrzykiwania (około 550 MeV) do energii końcowej 1,5 GeV oraz utrzymuje krążące elektrony na stabilnej orbicie przez wiele godzin.

Pierścień akumulacyjny SOLARIS zbudowany jest z 12 bloków eleketromagnesów, to jest „komórek” achromatycznych (ang. Double-Bend Achromat – DBA). Typowa komórka typu DBA składa się z dwóch magnesów zakrzywiających, otoczonych magnesami kwadrupolowymi i sekstupolowymi, których zadaniem jest silne ogniskowanie wiązki elektronów. Integracja wielofunkcyjnych elektromagnesów wchodzących w skład pojedynczego DBA w jednym bloku żelaza to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które pozwala uzyskać wiązkę o bardzo niskiej emitancji przy stosunkowo małych rozmiarach urządzenia.

Komórki DBA są przedzielone 3,5-metrowymi sekcjami prostymi. W miejsce dziesięciu z nich można zainstalować urządzenia wstawkowe: undulatory i wigglery. Urządzenia te zwiększają intensywność promieniowania synchrotronowego. W sekcji dwunastej zainstalowane są dwie główne wnęki rezonansowe (100 MHz), których zadaniem jest kompensacja strat energetycznych wiązki elektronów, oraz dwie pasywne wnęki Landaua o częstotliwości 300 MHz, których rolą jest wydłużanie pakietów elektronowych, a co za tym idzie – ich czasu życia w pierścieniu. 

schemat dolnej połowy komórki DBA

Dolna połowa komórki DBA wykonanej z pojedynczego bloku żelaza o długości 4,5 m, waga 3,5 T

 

Schemat akceleratora kołowego

Komórki DBA tworzące pierścień akumulacyjny SOLARIS

 

Główne parametry pierścienia akumulacyjnego SOLARIS
Parametr Wartość
Energia 1,5 GeV             
Prąd 500 mA
Obwód 96 m
Główna częstotliwość RF 99,93 MHz
Maksymalna liczba paczek elektronowych 32
Emitancja horyzontalna (bez urządzeń wstawkowych) 6 nm rad
Sprzężenie 1%
Dostrojenie Qx, Qy 11,22; 3,15
Naturalna chromatyczność ξx, ξy -22,96; -17,14
Skorygowana chromatyczność ξx, ξy +1, +1
Rozmiar wiązki (centrum sekcji prostej) σx, σy 184 µm, 13 µm
Rozmiar wiązki (centrum dipola) σx, σy 44 μm, 30 μm
Liczba sekcji prostych dla UW  10
Kompakcja pędu 3,055 x 10-3
Całkowity czas życia elektronów 13 h