Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizja, misja i cele SOLARIS

Wizja

NCPS SOLARIS jest narodowym centrum naukowym zapewniającym otwarty dostęp do infrastruktury badawczej. Jako unikalne w obszarze Europy Centralnej źródło promieniowania synchrotronowego otwiera nowe perspektywy w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych, oferując szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych. NCPS SOLARIS jest platformą rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz pełni funkcję inkubatora nowych technologii. 

Misja

NCPS SOLARIS, współpracując z krajowym i międzynarodowym środowiskiem naukowym, projektuje, tworzy i udostępnia stanowiska do prowadzenia badań z wykorzystaniem unikalnych metod doświadczalnych bazujących na właściwościach promieniowania synchrotronowego. Infrastruktura Centrum służy badaniom podstawowym i materiałowym między innymi w obszarach: kataliza, inżynieria biomedyczna, nanomateriały, farmakologia czy geologia. Umożliwia poszukiwanie nowych źródeł energii oraz rozwiązań dla elektroniki przyszłości.

NCPS SOLARIS stymuluje współpracę polskich naukowców z przemysłem w znajdowaniu nowych rozwiązań technicznych o potencjale komercyjnym oraz jest ważnym w skali kraju ośrodkiem promocji nauk ścisłych.

Cele strategiczne

  1. Stały rozwój infrastruktury i poszerzanie oferty badawczej.

  2. Ugruntowanie pozycji SOLARIS w europejskiej przestrzeni badawczej i rozwój współpracy międzynarodowej.

  3. Rozpoznawanie i wykorzystywanie możliwości rozwoju krajowego przemysłu poprzez transfer technologii, bezpośrednią współpracę oraz komercjalizację wynalazków i własności intelektualnej.
  4. Budowanie centrum kompetencyjnego w oparciu o zespół otwarty na zdobywanie, utrwalanie i przekazywanie nowej wiedzy, w szczególności w obszarach technologii akceleratorów wysokiej energii, systemów próżniowych, kriogeniki oraz aparatury badawczej.
  5. Popularyzacja efektów i roli badań naukowych w rozwoju społeczeństw.
  6. Doskonalenie modelu funkcjonowania dużych infrastruktur badawczych w Polsce.