Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Instalacja systemu próżniowego

Instalacja systemu próżniowego

W czerwcu 2014 r. specjaliści z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ) przy współpracy z zespołem SOLARIS rozpoczęli prace montażowe związane z instalacją próżniową krakowskiego synchrotronu.

Zakład Aparatury Jądrowej ZdAJ-HITEC będący częścią NCBJ, wygrał przetarg na wyżej wymienione prace i na mocy podpisanej umowy naukowcy i technicy ze Świerku odpowiadać będą za wykonanie montażu próżniowego, czyli najtrudniejszego etapu robót, który wymaga specjalistycznych umiejętności i wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i budowaniu urządzeń pracujących w bardzo wysokiej próżni. W efekcie tych prac możliwe będzie osiągnięcie i utrzymanie wewnątrz synchrotronu próżni o ciśnieniu gazów resztkowych rzędu 10–10 . Oznacza to, że każda cząsteczka gazu zanim zderzy się z inną jego cząsteczką zdoła średnio przebyć drogę kilkuset kilometrów. W otaczającym nas powietrzu atmosferycznym wystarcza do tego 68 nm.

Prace prowadzone przez ZdAJ HITEC rozpoczynają się od montażu akceleratora liniowego. Kolejnym krokiem będzie jego połączenie z wyrafinowanym systemem działa wstrzykującym elektrony. Następnie powstanie linia transferowa łącząca akcelerator liniowy z pierścieniem synchrotronu, a w dalszej kolejności montaż samego pierścienia synchrotronu z jego magnesami oraz wykonanie montażu próżniowego dwóch linii eksperymentalnych. Po zakończeniu prac, w 2015 roku urządzenie będzie gotowe do pracy z wiązką elektronów  i rozpocznie się etap jego uruchamiania.

Wieloletnie doświadczenia zdobyte w pracach na rzecz największych przedsięwzięć naukowych, projektowaniu i budowaniu elementów wielkich infrastruktur badawczych takich jak Wielki Zderzacz Hadronów w CERN czy lasera na swobodnych elektronach European-XFEL zostały dostrzeżone i docenione również w kraju – podkreśla dr Paweł Krawczyk, dyrektor ZdAJ-HITEC NCBJ. – W Świerku dysponujemy nie tylko odpowiednim parkiem maszynowym, ale również wykwalifikowaną kadrą naukową i techniczną posiadającą unikatowe umiejętności w zakresie instalacji próżniowych czy budowie akceleratorów, co jest niezwykle istotne w kontekście budowy pierwszego w Polsce synchrotronu. Właśnie to spowodowało, że wygraliśmy przetarg.

Wyzwanie przed jakim stoją technicy ze Świerku wymaga zachowania specjalnego reżimu nie tylko czasowego, ale również technologicznego, w ramach którego nie są tolerowane żadne zanieczyszczenia. Dlatego część elementów będzie podległa procesowi wygrzewania, tak aby usunąć termicznie zanieczyszczenia z powierzchni i dopiero po tym rozpocząć montaż poszczególnych elementów instalacji.

Polecamy również
Festiwal Innowacji w Centrum SOLARIS
Festiwal Innowacji w Centrum SOLARIS
Wyjątkowe możliwości na linii ASTRA (SOLABS)
Wyjątkowe możliwości na linii ASTRA (SOLABS)
International conference on Free Electrons Laser Applications in Infrared and THz Studies of New States of Matter - TERFEL
International conference on Free Electrons Laser Applications in Infrared and THz Studies of New States of Matter - TERFEL
Grupa Wyszehradzka odwiedziła Centrum SOLARIS
Grupa Wyszehradzka odwiedziła Centrum SOLARIS