Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacja końcowa PEEM w SOLARIS

Stacja końcowa PEEM w SOLARIS

W lipcu 2015 r. do SOLARIS dotarł element, który pozwoli zakończyć instalację pierwszej linii badawczej synchrotronu. To mikroskop fotoemisyjny PEEM do badań w wielu dziedzinach nauki, od fizyki przez chemię, katalizę, inżynierię materiałową po archeologię.

Aby wykonać pomiar na stacji PEEM, próbka w kształcie płytki o grubości rzędu milimetra musi być choćby minimalnie przewodząca prąd elektryczny i mieć gładką powierzchnię – wyjaśnia prof. Józef Korecki z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. – Oświetlenie wiązką miękkiego promieniowania X z synchrotronu pozwoli zobrazować powierzchniową strukturę materiału z rozdzielczością rzędu kilkudziesięciu nanometrów, czyli blisko tysiąc razy mniejszą niż grubość ludzkiego włosa. Dodatkowo możliwe będzie uzyskiwanie obrazów mikroskopowych z czułością chemiczną. Będziemy mogli również dokonać charakterystyki właściwości magnetycznych badanych układów – dodaje.

Każdy synchrotron wyposażony jest w kilkanaście linii badawczych, które zakończone są stacjami końcowymi. Stacja badawcza PEEM to mikroskop klasy światowej, na całym świecie jest ich zaledwie kilkanaście, m.in. w USA, Szwajcarii, we Włoszech, Niemczech czy Hiszpanii.

Stacja zostanie zamontowana przy pierwszej linii badawczej z początkiem września, kiedy zakończy się montaż specjalnej platformy, na której stacja będzie mogła pracować.

Mikroskop PEEM zakupił Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w ramach projektu POIG „SPINLAB". Mikroskop był już testowany, najpierw w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Katalizy, a następnie w ośrodku synchrotronowym SLS w Szwajcarii. PEEM pracował przy synchrotronie przez okres około 4 miesięcy i wykorzystany był przez kilkanaście grup badawczych z Polski i zagranicy.

Polecamy również
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowa linia badawcza w nowym naborze
Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej