Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacja pomiarowa XAS w SOLARIS

Stacja pomiarowa XAS w SOLARIS

W grudniu 2015 r. zespół SOLARIS zakończył proces instalacji drugiej stacji badawczej na linii eksperymentalnej PEEM/XAS.

Stacją tą jest dwukomorowy układ próżniowy dedykowany do pomiarów spektroskopowych (wykorzystujący zjawisko absorpcji w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego - XAS) oraz do preparatyki próbek w warunkach ultrawysokiej próżni.

Metoda XAS dostarcza informacji o stanie chemicznym i lokalnej strukturze badanego materiału z selektywnością pierwiastkową. Ponadto, dzięki kontroli polaryzacji absorbowanego promieniowania, możliwe jest selektywne badanie uporządkowania magnetycznego i struktury krystalicznej materiałów z wykorzystaniem zjawisk XMCD i XMLD (odpowiednio zjawisko magnetycznego dichroizmu kołowego i liniowego).

Stacja będzie wykorzystywana zamiennie z mikroskopem PEEM umożliwiając wykonywanie badań w szerokim zakresie ciśnień od 10-10 mbar do 10 mbar (w gazie wymiennym, np. He) poprzez pomiar prądu próbki (TEY).

Polecamy również
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!