Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC

Polska pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC

1 marca 2016 r. po długich staraniach Polska stała się pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC: konsorcjum skupiającego wyspecjalizowane laboratoria z czołowych ośrodków badawczych Europy Środkowej. W tym elitarnym gronie nasz kraj będzie reprezentować Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Konsorcjum CERIC-ERIC działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji były dotychczas Austria, Czechy, Włochy, Rumunia, Serbia i Słowenia. Status obserwatorów posiadają Chorwacja i Węgry. Każdy kraj członkowski udostępnia na potrzeby konsorcjum jedno urządzenie badawcze. Musi to być infrastruktura, w której przeprowadza się badania technikami wykorzystującymi fotony, elektrony, neutrony lub jony, czyli służąca takim dziedzinom nauki jak inżynieria materiałowa czy nanotechnologia.  Wszystkie wytypowane laboratoria i ośrodki badawcze są sprawdzane i oceniane przez międzynarodowy, niezależny zespół ekspertów. Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są w jednym miejscu, a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych.

Starania Polski o uzyskanie statusu pełnoprawnego członka CERIC-ERIC trwały kilka lat. Formalny wniosek o przyjęcie do konsorcjum Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało w styczniu br. Członkostwo Polski stało się faktem po zaaprobowaniu w dniu 29 lutego aplikacji przez Zgromadzenie Ogólne CERIC-ERIC. Decyzją polskiego rządu w elitarnym gronie urządzeń badawczych znalazł się synchrotron uruchamiany w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

To przełomowe wydarzenie dla naszego ośrodka badań. Jak mówi prof. Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum SOLARIS, dzięki finansowemu wsparciu rządu, wynikającemu z  członkostwa Polski w CERIC-ERIC, polski synchrotron będzie miał zapewnione  finansowanie kosztów funkcjonowania. Misją SOLARIS jest umożliwienie grupom badawczym dostępu do źródła promieniowania synchrotronowego wyposażonego w najbardziej zaawansowaną infrastrukturę pomiarową i prowadzenia unikalnych badań w wielu obszarach. Oferta skierowana jest do całego środowiska naukowego nie tylko w Polsce ale również za granicą. Przystąpienie Polski do CERIC-ERIC otwiera nowe możliwości współpracy w rejonie Europy Środkowej zarówno w prowadzeniu badań, jak i w pozyskiwaniu środków bezpośrednio z Unii Europejskiej na dalszy rozwój ośrodka.

Polecamy również
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!