Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polska pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC

Polska pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC

1 marca 2016 r. po długich staraniach Polska stała się pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC: konsorcjum skupiającego wyspecjalizowane laboratoria z czołowych ośrodków badawczych Europy Środkowej. W tym elitarnym gronie nasz kraj będzie reprezentować Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Konsorcjum CERIC-ERIC działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji były dotychczas Austria, Czechy, Włochy, Rumunia, Serbia i Słowenia. Status obserwatorów posiadają Chorwacja i Węgry. Każdy kraj członkowski udostępnia na potrzeby konsorcjum jedno urządzenie badawcze. Musi to być infrastruktura, w której przeprowadza się badania technikami wykorzystującymi fotony, elektrony, neutrony lub jony, czyli służąca takim dziedzinom nauki jak inżynieria materiałowa czy nanotechnologia.  Wszystkie wytypowane laboratoria i ośrodki badawcze są sprawdzane i oceniane przez międzynarodowy, niezależny zespół ekspertów. Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są w jednym miejscu, a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych.

Starania Polski o uzyskanie statusu pełnoprawnego członka CERIC-ERIC trwały kilka lat. Formalny wniosek o przyjęcie do konsorcjum Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało w styczniu br. Członkostwo Polski stało się faktem po zaaprobowaniu w dniu 29 lutego aplikacji przez Zgromadzenie Ogólne CERIC-ERIC. Decyzją polskiego rządu w elitarnym gronie urządzeń badawczych znalazł się synchrotron uruchamiany w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

To przełomowe wydarzenie dla naszego ośrodka badań. Jak mówi prof. Marek Stankiewicz, dyrektor Centrum SOLARIS, dzięki finansowemu wsparciu rządu, wynikającemu z  członkostwa Polski w CERIC-ERIC, polski synchrotron będzie miał zapewnione  finansowanie kosztów funkcjonowania. Misją SOLARIS jest umożliwienie grupom badawczym dostępu do źródła promieniowania synchrotronowego wyposażonego w najbardziej zaawansowaną infrastrukturę pomiarową i prowadzenia unikalnych badań w wielu obszarach. Oferta skierowana jest do całego środowiska naukowego nie tylko w Polsce ale również za granicą. Przystąpienie Polski do CERIC-ERIC otwiera nowe możliwości współpracy w rejonie Europy Środkowej zarówno w prowadzeniu badań, jak i w pozyskiwaniu środków bezpośrednio z Unii Europejskiej na dalszy rozwój ośrodka.

Polecamy również
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem prestiżowego Grantu ERC
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem prestiżowego Grantu ERC