Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze światło z undulatora UARPES

Pierwsze światło z undulatora UARPES

W maju 2016 r. prace zmierzające do uruchomienia linii badawczej UARPES przyniosły efekt: zespół SOLARIS zaobserwował pierwsze "światło" ze zmiennie polaryzującego undulatora (typu Apple II) na pozycji próbki w stacji pomiarowej. To bardzo ważny krok na drodze ku udostępnieniu aparatury naukowcom.

Zdjęcie obok przedstawia ślad wiązki ultrafioletu o energii fotonów 140 eV zarejestrowany na ekranie luminescencyjnym. Wiązka posiada strukturę dyfrakcyjną. Widoczna jest centralna kolista plamka o całkowitej średnicy około 5 mm i otaczający ją pierścień o promieniu 6 mm. Prezentowany obraz został zarejestrowany na 16-tym metrze linii i odpowiada fundamentalnej składowej promieniowania undulatora UARPES (pierwszej harmonicznej). Energia elektronów w pierścieniu akumulacyjnym wynosi 1.5 GeV, oraz  szczelina undulatora 100 mm. Dla takich parametrów, na podstawie szczególnej teorii względności Einsteina i falowej teorii promieniowania, przewidywana jest składowa dyfrakcyjna zerowego rzędu kołowo symetryczna i lekko rozbieżna z FWHM 0.12 mRad a składowa pierwszego rzędu w postaci pierścienia 0.37 mRad od osi wiązki. Na podstawie wymiarów zarejestrowanego śladu można stwierdzić, że przewidywania te są precyzyjnie spełnione.

Linia badawcza dla kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (UARPES – Ultra-Angle-Resolved Photoelectron Spectroscopy) została zaprojektowana we współpracy ze specjalistami z włoskiego synchrotronu Elettra. Źródłem promieniowania dla linii jest undulator typu APPLE-II. Technika ARPES umożliwia pomiary fundamentalnych wielkości fizycznych, tj. energii i pędu, opisujących stan fotoelektronu w przestrzeni nad powierzchnią próbki. Jest powszechnie doceniania za swój wkład w rozwój współczesnej nauki i technologii. Dedykowane linie badawcze ARPES istnieją w niemal wszystkich funkcjonujących synchrotronowych centrach badawczych.

W pracach, których efektem było uzyskanie pierwszego światła z undulatora UARPES, pomagali zespołowi SOLARIS specjaliści z synchrotronu Elettra: Edoardo Busetto i Marco Peloi.

 

Polecamy również
Mikroskop STXM w nowym naborze
Mikroskop STXM w nowym naborze
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS