Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze fotoemisyjne widma na linii UARPES

Pierwsze fotoemisyjne widma na linii UARPES

W maju 2016 r. zespół SOLARIS, wspierany przez specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmy Prevac, otrzymał pierwsze fotoemisyjne widma na linii UARPES.

Proces uruchamiania (commissioning) linii UARPES rozpoczął się pod koniec kwietnia tego roku. Undulator (EPU, quasi-periodyczny typu Apple II) został ustawiony w modzie polaryzacji liniowej, a monochromator w modzie PGM. Po pierwszym etapie commissioningu przy bardzo małym prądzie elektronów w pierścieniu akumulacyjnym (max. 2 mA) promieniowanie w zerowym rzędzie przeprowadzono przez linię aż do stacji końcowej. Plamkę na próbce pokrytej warstwą fosforyzującą obserwowano przy pomocy kamery. W kolejnym kroku wykonano pierwsze testowe fotoemisyjne spectra dla próbki Au(111) nieczyszczonej, w temperaturze pokojowej. Pomiary wykonano dla dwóch energii wzbudzenia: hν 94 eV oraz 30 eV, co odpowiada szczelinie undulatora 80mm i 50 mm. Pomiary fotoemisyjne wykonano przy wiązce elektronów w pierścieniu o prądzie nie większym niż 40 mA i energii 1,5 GeV. 
Polecamy również
Mikroskop STXM w nowym naborze
Mikroskop STXM w nowym naborze
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS