Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpisanie umowy na budowę linii do badań strukturalnych

Podpisanie umowy na budowę linii do badań strukturalnych

29 czerwca 2018 r. w Collegium Novum UJ odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zjednoczonego Instytut Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) przy budowie i eksploatacji Laboratorium Badań Strukturalnych Makromolekuł i Nowych Materiałów.

Wielomilionowa inwestycja w SOLARIS stanowi odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie środowiska naukowego. Tym samym powstanie nowej linii badawczej niezwykle uatrakcyjni ofertę naukową SOLARIS.

Sygnatariuszami pieczętującego współpracę dokumentu byli dyrektor ZIBJ, członek Rosyjskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Wiktor Matwiejew oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. W wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor SOLARIS prof. dr hab. Marek Stankiewicz, zastępcy dyrektora SOLARIS dr Adrianna Wawrzyniak i mgr Michał Młynarczyk, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska, wicedyrektor ZIBJ prof. dr hab. Michaił Itkis, Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ prof. dr hab. Michael Waligórski oraz Starosta Grupy Polskiej w ZIBJ dr Władysław Chmielowski.

Podpisanie umowy zakończyło wielomiesięczne starania i rozmowy kierownictwa krakowskiego ośrodka z polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego rosyjskim odpowiednikiem. Przede wszystkim jednak sukces ten był wynikiem negocjacji i wieloetapowych ustaleń z zagranicznym partnerem, czyli Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych. Istniejący od 1956 r. Instytut skupia blisko tysiąc naukowców z krajów Europy i Azji. Zespoły naukowe pracujące w siedmiu laboratoriach badawczych ZIBJ prowadzą badania z zakresu fizyki wysokich energii, fizyki jądrowej czy molekularnej. Osobne działy obejmują eksperymentalną działalność z obszaru promieniowania i radiobiologii.

Na mocy podpisanej umowy w SOLARIS powstanie laboratorium, którego podstawę stanowić będzie linia badawcza wykorzystująca do badań strukturalnych promieniowanie synchrotronowe o wysokiej energii fotonów. Linia o takich właściwościach jest jedną z najbardziej pożądanych przez polskie środowisko naukowe. Jej stanowiska badawcze umożliwią badania o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym, takie jak:

  • kompleksowe badania struktur krystalicznych próbek różnych materiałów, w tym próbek biologicznych (białek, kompleksów białkowych, kwasów nukleinowych itd.), makrocząsteczek biologicznych w roztworach, zawiesin nanocząstek, nowych nanomateriałów (układów polimerowych, sit molekularnych, nanokompozytów, ciekłych kryształów itd.);
  • badania struktur krystalicznych materiałów funkcjonalnych pod wysokim ciśnieniem;
  • badania strukturalnych przejść fazowych pod wysokim ciśnieniem;
  • badania struktur obiektów nieuporządkowanych (białek, białek błonowych i kulistych, kompleksów wielkocząsteczkowych, wirusów i cząstek wirusopodobnych, błon biologicznych, kwasów nukleinowych i ich kompleksów z białkami i / lub zespołami do dostarczania leków).

Realizacja inwestycji uwzględnia rozbudowę hali eksperymentalnej Centrum SOLARIS i rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych dla tejże rozbudowy pozwoleń.

Polecamy również
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem prestiżowego Grantu ERC
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem prestiżowego Grantu ERC
6 nabór - po ocenie wniosków
6 nabór - po ocenie wniosków
Zdalny dostęp do linii badawczych i Cryo-EM
Zdalny dostęp do linii badawczych i Cryo-EM