Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tango Kernel Meeting

Tango Kernel Meeting

W SOLARIS przez blisko tydzień obradowali eksperci od systemów sterowania synchrotronem Tango. W spotkaniu Tango Kernel Meeting uczestniczyli zarówno specjaliści z europejskich synchrotronów, jak również przedstawiciele firm współpracujących z ośrodkami badawczymi.

Podczas tego tygodnia wymiany doświadczeń dyskutowano nad przyszłością i rozwojem oprogramowania, a uczestnicy brali udział w warsztatach CodeCamp i DocCamp (Documentation Camp). W trakcie technicznych sesji programiści z różnych synchrotronów wspólnie tworzyli kod oraz doskonalili dokumentację do systemu sterowania Tango.

W roku 1999 prekursorem i twórcą systemu Tango był ESRF (European Synchrotron Radiation Facility - Francja). W kolejnych latach dołączały kolejne synchrotrony: Soleil, Elettra, ALBA, DESY. SOLARIS od momentu uruchomienia synchrotronu należy do konsorcjum rozwijającego system sterowania Tango. Aktualnie do społeczności Tango należy blisko 50 instytucji.

Polecamy również
Joint ARIES Workshop
Co badamy na synchrotronie
Baltic Tram - podsumowanie
Nabór wniosków synchrotronu SOLARIS otwarty