Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tango Kernel Meeting

Tango Kernel Meeting

W SOLARIS przez blisko tydzień obradowali eksperci od systemów sterowania synchrotronem Tango. W spotkaniu Tango Kernel Meeting uczestniczyli zarówno specjaliści z europejskich synchrotronów, jak również przedstawiciele firm współpracujących z ośrodkami badawczymi.

Podczas tego tygodnia wymiany doświadczeń dyskutowano nad przyszłością i rozwojem oprogramowania, a uczestnicy brali udział w warsztatach CodeCamp i DocCamp (Documentation Camp). W trakcie technicznych sesji programiści z różnych synchrotronów wspólnie tworzyli kod oraz doskonalili dokumentację do systemu sterowania Tango.

W roku 1999 prekursorem i twórcą systemu Tango był ESRF (European Synchrotron Radiation Facility - Francja). W kolejnych latach dołączały kolejne synchrotrony: Soleil, Elettra, ALBA, DESY. SOLARIS od momentu uruchomienia synchrotronu należy do konsorcjum rozwijającego system sterowania Tango. Aktualnie do społeczności Tango należy blisko 50 instytucji.

Polecamy również
CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej
Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu już wkrótce w SOLARIS
Zwiększamy ilość czasu badawczego dla użytkowników
SOLARIS na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej