Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baltic Tram - podsumowanie

Baltic Tram - podsumowanie

Centrum SOLARIS przez dwa lata realizowało międzynarodowy projekt Baltic TRAM (Transnational Research Access in the Macroregion). Celem tego projektu było wzmocnienie powiązań i współpracy między instytucjami badawczymi a światem biznesu. Przedsięwzięcie było realizowane w państwach regionu Morza Bałtyckiego takich jak Polska, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Dania, Łotwa, Litwa, Estonia.

Głównym zadaniem które przyświecało idei Baltic Tram było zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z infrastruktur badawczych. Wybrane przedsiębiorstwa mogły uczestniczyć w specjalistycznych konsultacjach i szkoleniach oferowanych przez partnerów projektu. Uzyskały także dostęp do infrastruktury badawczej w celu przetestowania swoich innowacyjnych pomysłów.

Dzięki projektowi BalticTRAM kilka firm z Polski mogło wykonać badania w jednostkach naukowych i badawczych bez konieczności ponoszenia kosztów. Projekt zapewniał środki na realizację badań, pokrywając koszty wynagrodzeń dla badaczy i finansując materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów. W zależności od indywidualnych potrzeb, firmy były kierowane do różnych ośrodków badawczych w regionie Morza Bałtyckiego. Mogły także aplikować o wykonanie badań m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Unikalną wartością projektu była możliwość połączenia świata biznesu i świata nauki. Pomyślnie wykonane badania mogą być w przyszłości zachętą dla firmy, aby częściej korzystać z potencjału badawczego uczelni, a dla młodych badaczy ciekawym doświadczeniem. Centrum SOLARIS realizując projekt połączył 4 komercyjne firmy z 12 naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach projektu TRAM przeanalizowane zostały również krajowe strategie mające na celu rozwój infrastruktur badawczych oraz inteligentnych specjalizacji. Te zalecenia i rekomendacje mogą pomóc decydentom w lepszym wykorzystaniu tych urządzeń.

Długofalowym rezultatem projektu będzie wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego. 

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Polecamy również
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowa linia badawcza w nowym naborze
Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej