Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Druga linia diagnostyczna

Druga linia diagnostyczna

23 sierpnia 2019 r. zakończyło się coroczne letnie wyłączenie synchrotronu, czyli tzw. shutdown. W okresie tym wykonywane są niezbędne prace serwisowe i konserwacyjne, które poprawiają funkcjonowanie akceleratorów. Najważniejszymi zadaniami w tym roku były transport undulatora do tunelu pierścienia synchrotronu oraz instalacja urządzeń drugiej linii diagnostycznej.

Umieszczony w tunelu synchrotronu undulator będzie będzie źródłem promieniowania synchrotronowego dla linii badawczej o roboczej nazwie XMCD. Stacjami badawczymi linii będą mikroskopy PEEM i STXM. Gałąź PEEM będzie zawierała dodatkowo stację oktupolową. Linia XMCD znajdzie zastosowania w badaniach uporządkowania magnetycznego i struktury domenowej, obrazowaniu składu chemicznego, spektroskopii biomolekuł oraz detekcji fluorescencji.

Linia diagnostyczna o nazwie LUMOS będzie wykorzystywać promieniowanie synchrotronowe w zakresie światła widzialnego i UV. Umożliwi prowadzenie systematycznych pomiarów: stabilności oraz poprzecznych i podłużnych profili wiązki elektronów.

Pierwsza linia diagnostyczna typu pinhole została zamontowana w tunelu synchrotronu w 2018 r. Pinhole obrazuje wiązkę elektronową poprzez analizę emitowanego promieniowania synchrotronowego w zakresie promieniowania rentgenowskiego.

LUMOS w Centrum SOLARIS to przede wszystkim większa wiedza o parametrach synchrotronu i większa możliwość korygowania niestabilności wiązki promieniowania synchrotronowego. Z kolei stabilna wiązka poprawia jakość badań, które są realizowane na liniach eksperymentalnych.

Największym wyzwaniem podczas instalacji linii było prawidłowe złożenie, skręcenie i  wypozycjonowanie komponentów próżniowych. Wymagającym zadaniem okazała się również prawidłowa kontrola silników krokowych – mówi Adriana Wawrzyniak zastępca dyrektora ds. akceleratorów.

Linia LUMOS zainstalowana została na magnesie zakrzywiającym w sektorze 12. Składa się z lustra planarnego odbijającego wiązkę światło pod kątem 120, absorbera pochłaniającego promieniowanie X, soczewki, przesłony, siatek dyfrakcyjnych i filtrów (patrz zdjęcie poniżej).

Linia wyposażona jest również w kamerę smugową (ang. streak camera) oraz szybką fotodiodę, które pozwolą na pomiary i kontrolę długości pakietów elektronowych, profilu podłużnego wiązki oraz wypełnienia pierścienia. Informacje te są istotne zarówno dla fizyków akceleratorowych, jak i dla użytkowników, pozwalając na kontrolowane manipulowanie długością i ilością pakietów elektronowych. Podobne linie diagnostyczne zainstalowane są w innych ośrodkach synchrotronowych, m.in. w MAXIV Laboratory w Lund (Szwecja) czy PSI w Villigen (Szwajcaria).

Termin zakończenia wszystkich prac instalacyjnych i uruchomienia linii diagnostycznej przewidziany jest na listopad 2019 r.
 


Linia diagnostyczna LUMOS, widok z góry: 1 - absorber, 2 – zawór, 3 – absorber promieniowania rentgen., 4 – komora lustra, 5 – soczewka, 6 i 7 – przesłony, 8 – siatki dyfrakcyjne
Polecamy również
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS
Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego
Ruszyła rejestracja na spotkanie użytkowników SOLARIS
Pierwsze granty badawcze SOLARIS