Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze światło na linii XMCD

Pierwsze światło na linii XMCD

6 grudnia 2019 r. pierwsza wiązka fotonów została wprowadzona do linii badawczej o roboczej nazwie XMCD.

Zespół SOLARIS przeprowadził światło synchrotronowe przez całą długość jednej z dwóch gałęzi linii, od komory lustra w hutchu (klatce ołowianej) aż do szczelin wyjściowych. Za szczelinami w 2020 roku zostanie zainstalowany skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski (STXM).

Źródłem światła synchrotronowego dla linii jest undulator. Oprócz skaningowego transmisyjnego mikroskopu rentgenowskiego linia będzie oferować naukowcom fotoemisyjny mikroskop elektronowy (PEEM) oraz stację oktupolową. STXM umożliwi prowadzenie analiz chemicznych w nanoskali, natomiast PEEM - powierzchniowe obrazowanie właściwości chemicznych, elektronowych oraz magnetycznych próbek.

Linia znajdzie zastosowanie w nanotechnologii, fizyce, chemii, inżynierii biomedycznej i materiałowej, katalizie oraz w badaniach środowiskowych.

Polecamy również
Pierwsze granty badawcze SOLARIS
Szkoła doktorska w SOLARIS
Front end linii badawczej SOLABS zainstalowany
Badania synchrotronowe w walce z wirusem SARS-CoV-2