Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu już wkrótce w SOLARIS

Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu już wkrótce w SOLARIS

Centrum SOLARIS i Małopolskie Centrum Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński) wygrały dwuetapowy konkurs na dofinansowanie zakupu kriomikroskopu elektronowego do badań przemysłowych. Organizatorem konkursu był Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Starania o zakup mikroskopu, podjęliśmy z uwagi na zainteresowanie ze strony firm, które pytały o możliwość przeprowadzenia pomiarów przy wykorzystaniu techniki kriomikroskopii elektronowej – mówi Michał Młynarczyk, Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Finansów w SOLARIS. Przewidujemy, iż łączna pula czasu przeznaczonego na badania komercyjne będzie wynosić minimum 40 proc. ogólnego wykorzystania urządzenia. Pozostały czas badawczy, czyli 60 proc., pozostanie do dyspozycji jednostek naukowych – dodaje dyrektor.

Zależy nam, aby umożliwić polskim firmom dostęp do tej atrakcyjnej nowej technologii, która rozwija się bardzo szybko i staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej. Wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Technika ta jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki – uzupełnia Sebastian Glatt, szef grupy badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii - główny partner SOLARIS w realizacji tego projektu.

Doświadczenia innych ośrodków kriomikroskopii elektronowej na świecie wskazują, że popyt na usługi takiego laboratorium ulokowanego w NCPS SOLARIS będzie coraz większy.

Poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały biologię strukturalną. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla. Rozwój tej techniki pozwolił na eksplorację całkowicie nowych horyzontów badawczych, czego wynikiem jest długa lista przełomowych badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

Koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej wraz z doposażeniem laboratorium preparatyki próbek, przestrzenią dyskową do gromadzenia danych, jednostką obliczeniową do analizy danych oraz uzupełniającą strukturą IT wraz z oprogramowaniem - to łącznie 11 mln zł.

Dofinansowanie zostanie zrealizowane w ramach projektu POIR, działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Rolę instytucji wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Polecamy również
Zdalny dostęp do linii badawczych i Cryo-EM
Małopolski Festiwal Innowacji - w tym roku on-line!
Umowa na dostawę drugiego kriomikroskopu podpisana
Coraz większe zainteresowanie liniami synchrotronu – podsumowanie szóstego naboru