Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu już wkrótce w SOLARIS

Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu już wkrótce w SOLARIS

Centrum SOLARIS i Małopolskie Centrum Biotechnologii (Uniwersytet Jagielloński) wygrały dwuetapowy konkurs na dofinansowanie zakupu kriomikroskopu elektronowego do badań przemysłowych. Organizatorem konkursu był Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Starania o zakup mikroskopu, podjęliśmy z uwagi na zainteresowanie ze strony firm, które pytały o możliwość przeprowadzenia pomiarów przy wykorzystaniu techniki kriomikroskopii elektronowej – mówi Michał Młynarczyk, Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Finansów w SOLARIS. Przewidujemy, iż łączna pula czasu przeznaczonego na badania komercyjne będzie wynosić minimum 40 proc. ogólnego wykorzystania urządzenia. Pozostały czas badawczy, czyli 60 proc., pozostanie do dyspozycji jednostek naukowych – dodaje dyrektor.

Zależy nam, aby umożliwić polskim firmom dostęp do tej atrakcyjnej nowej technologii, która rozwija się bardzo szybko i staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej. Wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Technika ta jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki – uzupełnia Sebastian Glatt, szef grupy badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii - główny partner SOLARIS w realizacji tego projektu.

Doświadczenia innych ośrodków kriomikroskopii elektronowej na świecie wskazują, że popyt na usługi takiego laboratorium ulokowanego w NCPS SOLARIS będzie coraz większy.

Poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały biologię strukturalną. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla. Rozwój tej techniki pozwolił na eksplorację całkowicie nowych horyzontów badawczych, czego wynikiem jest długa lista przełomowych badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

Koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej wraz z doposażeniem laboratorium preparatyki próbek, przestrzenią dyskową do gromadzenia danych, jednostką obliczeniową do analizy danych oraz uzupełniającą strukturą IT wraz z oprogramowaniem - to łącznie 11 mln zł.

Dofinansowanie zostanie zrealizowane w ramach projektu POIR, działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Rolę instytucji wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Oprac. E.Król

Polecamy również
Mikroskop STXM w nowym naborze
Mikroskop STXM w nowym naborze
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS