Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC umożliwia wizyty przygotowawcze i pokrywa koszty podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment. Ponadto naukowcy mają zapewnione merytoryczne i techniczne wsparcie podczas pomiarów.

Terminy składania wniosków o dostęp do infrastruktury: 2 marca (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 31 marca 2020 r. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej CERIC-ERIC).

Wniosek powinien zawierać propozycje pomiarów, które zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem różnych technik badawczych i różnej aparatury udostępnianej przez konsorcjum.

Szczegłówe informacje na temat naboru znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.

CERIC-ERIC umożliwia dostęp do następującej aparatury badawczej:

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).

Polecamy również
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowa linia badawcza w nowym naborze
Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej