Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLARIS otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020

SOLARIS otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii Unii Europejskiej program finansowania badań naukowych i innowacji. Fundusze pozyskane w konkursie „Twinning” pozwolą SOLARIS zrealizować międzynarodowy projekt „Sylinda”.

Liderem przedsięwzięcia będzie SOLARIS, partnerami zaś synchrotron ALBA (Hiszpania) oraz dwie uczelnie: Hochschule Niederrhein i Uniwersytet w Bonn. Działania, które zostaną podjęte przez konsorcjum, mają zachęcić przemysł do korzystania z infrastruktury badawczej SOLARIS, zwiększyć możliwości, jakie oferuje ona naukowcom oraz poszerzyć grono użytkowników ośrodka.

Jednym z głównych zadań w projekcie będzie wsparcie budowy linii badawczej powstającej w SOLARIS we współpracy z Hochschule Niederrhein. Linia będzie wykorzystywana do prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego (X-ray absorption spectroscopy). Dzięki projektowi SYLINDA stanie się unikalną infrastrukturą badawczą, umożliwiającą między innymi badania materiałów zawierających  pierwiastki o niskiej liczbie atomowej (od sodu do chloru). Pierwiastki te odgrywają ważne role w przebiegu procesów biologicznych (fosfor, siarka). Inne są wykorzystywane przez przemysł, jak na przykład krzem (do produkcji farb i klejów oraz jako składnik wyrobów gumowych czy farmaceutyków). Obecnie badanie tych pierwiastków (w szczególności krzemu i fosforu) nie jest możliwe w żadnym ośrodku synchrotronowym w Europie.

Wśród innych celów projektu znalazło się stworzenie planu działań, który pozwoli SOLARIS nawiązać efektywną współpracę z partnerami przemysłowymi w zakresie badań aplikacyjnych. Nawiązanie współpracy wiąże się z koniecznością zwiększenia rozpoznawalności krakowskiego ośrodka wśród małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością research & development. Ponadto opracowany zostanie i wdrożony w życie program szkolenia młodych naukowców w zakresie zarządzania działalnością badawczą. W programie tym główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie potrzeb badawczych przemysłu oraz pokazanie, w jaki sposób mogą być zaspokojone.

Aby zrealizować postawione cele, w SOLARIS utworzone zostanie biuro współpracy z przemysłem. Synchrotron ALBA zorganizuje dla młodych naukowców szkołę letnią. Odbędą się również wizyty studyjne, dzięki którym kadra naukowa SOLARIS poszerzy swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na działalność badawczą, transferu technologii, współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, prawa własności intelektualnej oraz kontaktów z przemysłem.  Zorganizowane zostaną również: warsztat dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe sympozjum dla europejskiego środowiska synchrotronowego. W tym samym czasie realizowane będą działania o charakterze technicznym i naukowym. Linia badawcza budowana wspólnie z Hochschule Niederrhein zostanie wyposażona w spektrometr fluorescencyjny, który w ogromnym stopniu zwiększy jej możliwości badawcze.

Projekt „Sylinda” ruszy latem tego roku i potrwa trzy lata.

Oprac. A.Ch.

Polecamy również
Mikroskop STXM w nowym naborze
Mikroskop STXM w nowym naborze
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS