Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego

Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego

22 lipca 2020 r. do SOLARIS dostarczone zostały ostatnie komponenty stacji badawczej PHELIX: wysokiej rozdzielczości hemisferyczny analizator energii fotoelektronów oraz detektor spinowy VLEED.

Stacja badawcza PHELIX będzie wyjątkowa: umożliwi wykonywanie pomiarów dichroizmu kołowego (CD-ARPES) oraz da bezpośredni wgląd w teksturę spinową stanów elektronowych (SP-ARPES) w tym samym systemie UHV dla tej samej próbki. Obie te metody dają informacje o spinie elektronu, jednak interpretacja wyników CD-ARPES nastręcza pewnych trudności. Kombinacja tych dwóch metod ma szereg zalet pozwalających na lepsze zrozumienie badanych układów, gdyż wyklucza różnice w jakości pomiędzy próbkami oraz ryzyko zanieczyszczenia powierzchni podczas przenoszenia próbki pomiędzy aparaturami badawczymi. Oba te czynniki znacząco wpływają na otrzymane wyniki, a ograniczona kontrola nad nimi zmniejsza rzetelność prowadzonych badań. Wedle naszej wiedzy, linia badawcza PHELIX jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można wykonać tego rodzaju połączone pomiary.

Oprócz pomiarów spinowych stacja pozwoli na mapowanie struktury pasmowej we wszystkich trzech wymiarach (SX-ARPES), na wykonywanie pomiarów rezonansowej fotoemisji (Res-PES), prowadzenie badań z wykorzystaniem kątowo-zintegrowanej spektroskopii fotoelektronów (XPS, UPS) oraz wykonywanie dwóch typów pomiarów absorpcyjnych: całkowitej fluorescencji i pomiaru prądu próbki (TFY, TEY).

Stacja PHELIX zostanie udostępniona naukowcom w 2021 r.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!
Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!
Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy
Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem konkursu PRELUDIUM BIS
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem konkursu PRELUDIUM BIS