Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej

Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej

Nowatorska metoda tomografii rentgenowskiej, opracowana przez naukowców z Centrum SOLARIS i Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ: mgr Katarzynę Sowę i prof. Pawła Koreckiego, została doceniona przez prestiżowe wydawnictwo "The Optical Society Publishing" ("OSA Publishing"), a wyniki uzyskane z jej pomocą zostały uznane za obraz tygodnia wydawcy ("Image of the week").

Metoda obrazowania, opisana w artykule X-ray tomography with multiple ultranarrow cone beams wykorzystuje ultrawąskie, konfokalne (współogniskowe) wiązki promieniowania rentgenowskiego, padające na próbkę w niekonwencjonalnej geometrii, która eliminuje konieczność zmiany jej pozycji podczas obrazowania i umożliwia uzyskanie ostrych obrazów prześwietlanych mikroobiektów.

Wyróżniony obraz przedstawia specjalnie przygotowany fantom tomograficzny - kapilarę (cienką rurkę), wykonaną ze szkła, wypełnioną sferycznymi cząstkami krzemionki (SiO2) o średnicy 25µm. W przyszłości ta technika obrazowania będzie wykorzystywana w Centrum SOLARIS na linii POLYX, której oddanie do użytku jest przewidziane na rok 2022. 

Polecamy również
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowa linia badawcza w nowym naborze
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS