Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego

Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego

21 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa na dostawę do Centrum SOLARIS wigglera nadprzewodzącego, czyli źródła promieniowania synchrotronowego dla linii badawczej SOLCRYS. Dostawcą urządzenia będzie Instytut Fizyki Jądrowej im. G. Budkera (Rosja).

Zakres kontraktu pokrywa zaprojektowanie, wyprodukowanie, fabryczne testy odbiorcze, dostarczenie, instalację, testy odbiorcze w miejscu przeznaczenia i uruchomienie nadprzewodzącego wigglera z pośrednim chłodzeniem w pierścieniu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS. Indukcja pola magnetycznego urządzenia wyniesie 4 T. Będzie ono przesuwać energię krytyczną wiązki promieniowania synchrotronowego do wartości około 6 keV.

Linia SOLCRYS będzie się składać z dwóch niezależnych gałęzi optycznych, z których każda będzie wyposażona w jedną stacją pomiarową. Stacje te będą pracować jednocześnie i niezależnie od siebie. Pierwsza będzie służyć do dyfrakcyjnych badań strukturalnych (szczególnie dla krystalografii białek), wykorzystując centralną część stożka promieniowania produkowanego w wigglerze nadprzewodzącym. Druga będzie przeznaczona do badań z wykorzystaniem techniki niskokątowego rozpraszania promieniowania X (SAXS - small angle X-ray scattering). Ta gałąź będzie używać bocznej części stożka promieniowania synchrotronowego generowanego z wigglera nadprzewodzącego.

Zakres energii fotonów linii badawczej SOLCRYS będzie wynosić 4-25 keV. Całkowita moc emitowana w wigglerze nie przekroczy 14 kW.

Zamówienie będzie zrealizowane w ciągu dwóch lat.

Polecamy również
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowa linia badawcza w nowym naborze
Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS