Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS

Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS

13 stycznia 2021 roku w obecności przedstawicieli Centrum SOLARIS oraz firmy LABSOFT odbyło się oficjalne podpisanie protokołu przekazania kriomikroskopu Glacios. Uzupełni on ofertę badawczą Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej.

Tym samym nasz ośrodek staje się jedynym w Polsce, który dysponuje dwoma komplementarnymi kriomikroskopami o najwyższych parametrach technicznych. Jest to też jedyne w kraju urządzenie badawcze tego typu, które dysponuje detektorem najnowszej generacji Falcon 4.

Przypomnijmy, że zakup mikroskopu możliwy był dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Użytkowanie drugiego obok Titan Krios G3i kriomikroskopu elektronowego skierowane będzie zarówno na potrzeby eksperymentów naukowych jako i do firm zainteresowanych wykorzystaniem techniki Cryo-EM w swoich badaniach  (około 40% czasu badawczego).

Starania o zakup mikroskopu, podjęliśmy z uwagi na zainteresowanie ze strony firm, które pytały o możliwość przeprowadzenia pomiarów przy wykorzystaniu techniki kriomikroskopii elektronowej – mówi Michał Młynarczyk, Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Finansów w SOLARIS.

Zależy nam, aby umożliwić polskim firmom dostęp do tej atrakcyjnej nowej technologii, która rozwija się bardzo szybko i staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej. Wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Technika ta jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki i przemysłu – uzupełnia Sebastian Glatt, szef grupy badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii - główny partner SOLARIS w realizacji tego projektu.

Cenny nabytek przeszedł już pierwsze testy, które okazały się bardzo zadowalające. Kolejnym etapem będą badania testowe zaprzyjaźnionych użytkowników. Oficjalne otwarcie naboru aplikacji o czas badawczy zarówno podmiotów komercyjnych, jak i niekomercyjnych przewidywane jest na trzeci kwartał tego roku. Badania na tym kriomikroskopie będą płatne. Szczegółowy kalendarz dostępnego czasu badawczego oraz cennik już wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej Centrum SOLARIS.

oprac. K.Bester-Ostrowska

Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS